Mr. Chen Jinshu uit Hong Kong is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf door de rechtbank in het Bao'an District in de Guangdong provincie

05-03-2008 Rechtsmisbruik

Op 29 januari 2008 hield de rechtbank van het Bao'an District in de stad Shenzhen een geheim proces en veroordeelde Falun Dafa beoefenaar, mr. Chen Jinshu uit Hong Kong, tot zes jaar gevangenisstraf vanwege het versturen van Falun Dafa boeken. De familie van mr. Chen gaat in hoger beroep.

De oudere zus van mr. Chen uit Shenzhen was bereid tot het geven van een interview, ondanks het feit dat ze in tranen was. Ze vertelde, "Mijn broer is onschuldig. Hij heeft geen misdaad begaan omdat hij Falun Gong beoefent." De rechtbank knutselde wat bewijs in elkaar om zo haar broer erin te luizen en beschuldigde hem van een zaak die in 2005 al gesloten was. Er is een verslag gemaakt dat de familie van mr. Chen een advocaat inhuurde, en hij bracht vele belangrijke punten naar voren. Onder invloed van internationale en interne druk stelde de rechtbank zijn straf tweemaal uit en weigerde zijn familie om te laten rechtszaken bijwonen. Op 29 januari 2008 veroordeelde de rechtbank mr. Chen, zonder zijn familie op de hoogte te brengen.

Gebrek aan bewijs, "Misdaden" worden hem opgedrongen


De aanklager gebruikte "bewijs" en liet zien dat ene meneer Li Cheng uit Hong Kong, die de Libao Maatschappij vertegenwoordigde, meer dan 100 exemplaren van Falun Dafa boeken vervoerd had, die er als plastic film uit zag.  Vier getuigen van de vervoersmaatschappij hebben mr. Li Cheng nooit gezien, maar ze zeiden dat mr. Li Cheng dezelfde persoon was als mr. Chen Jinshu, gebaseerd op de stem die ze via de telefoon gehoord hadden. Mr. Chen's advocaat zei, omdat er geen direct bewijs is, hij onschuldig bevonden moest worden.

De zus van mr. Chen vertelde, "Deze belachelijke ‘zaak' was al in 2005 gesloten, en de verzender en ontvanger werden allebei aangehouden. Het werd als een belangrijke zaak beschouwd door de Chinese Communistische Partij (CCP). Nu wordt deze zaak gebruikt om mijn broer hevig te veroordelen." Boos vertelde ze ook, "Het rechtbanksysteem in China volgt geen enkele wet. Deze veroordeling is een ramp voor onze familie."

Media bedreigd, nergens kan men beroep aantekenen

Verder vertelde ze ook, "De CCP probeert om Falun Gong in Honk Kong te onderdrukken vanwege de slechte behandeling van mijn broer. Bij de materialen die de politie van Shenzhen naar de rechtbank stuurde, voegden ze een lijst toe met daarop gedetailleerd beschreven elke keer wanneer mijn broer meedeed aan Falun Gong activiteiten in Hong Kong, inclusief de optochten die het terugtrekken van de CCP en haar bijbehorende organisaties promoten. Ze zeiden dat mijn broer duidelijk mee had gedaan aan Falun Gong en optochten die het terugtrekken van de CCP promoten, en dat was de reden waarom ze mijn broer arresteerden."

"Mijn broer is een inwoner van Hong Kong en heeft het recht om Falun Gong te beoefenen of om mee te doen met optochten. Als mijn broer, een goed persoon, er zo ingeluisd kan worden, volgen ze dan nog wel ‘Eén land, twee systemen?' Ze schenden de mensenrechten," aldus een bedroefde mevr. Chen.

De vader van mr. Chen, kon niet meer eten of drinken nadat hij dit verschrikkelijke nieuws had gehoord over zijn zoon. Hij viel tien pond af, en zijn gezondheid is instabiel. De hele familie had brieven geschreven naar de procureur, de rechtbank, en naar het politiebureau, maar ze hebben nog geen antwoord gekregen. Ze hebben contact opgenomen met de Zuidelijke Metropool Nieuwsblad en andere media, maar de media durven niet over Falun Gong rapporteren vanwege de "politieke gevoeligheid."

De CCP vreest de Negen commentaren op de Communistische Partij1 en de Drie Terugtrekkingen

Mevr. Chen Ruijin, een vertegenwoordigster van de Hong Kong Branch of the Global Mission to Rescue Persecuted Falun Gong Practitioners, volgt de zaak van mr. Chen. Ze zei, "De CCP Staatsbeveiligingsagenten begonnen in 2003 de activiteiten van mr. Chen Jinshu in de gaten te houden. Ze hebben de familie van mr. Chen bedreigd, en ze zeiden dat mr. Chen een Falun Gong beoefenaar moest zijn omdat hij altijd met activiteiten van Falun Gong meedeed."

Op dit moment zijn er drie Falun Gong beoefenaars en één familie uit Hong Kong in hechtenis in China. Naast mr. Chen Jinshu werd een andere beoefenaar, genaamd mevr. Lin Lixia, op 8 januari 2008 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Een paar Staatsbeveiligingsagenten verklaarden openlijk dat ze Falun Gong beoefenaars zouden arresteren die vanuit Hong Kong in China aankwamen. Deze angst bij de CCP komt vanwege de populariteit van de publicatie ‘Negen Commentaren en de terugtrekkingen uit de CCP en haar bijbehorende organisaties, de Communistische Jeugd Vereniging en de Jonge Pioniers' (de "Drie Terugtrekkingen").

Op 16 april 2007 ging de 49-jarige mijnheer Chen Jinshu zijn vader op zoeken in de stad Shenzhen. Toen hij en z'n vader allebei van een maaltijd genoten in het Fulin Hotel, arresteerden Staatsbeveiligingsagenten hem plotseling en meteen daarna plunderden ze het huis van zijn vader en de fabriek waar hij werkt. Op 17 april 2007 stuurde het politiebureau van Shenzhen detentiepapierwerk naar zijn familie, daarin stond dat de reden dat hij gearresteerd was, was omdat hij Falun Gong beoefent. Op 25 juli en 25 november 2007, hield de rechtbank van het Bao'an district geheime rechtszaken, en ze weigerden om zijn familie aanwezig te laten zijn.

Nota

1.    Negen Commentaren op de Communistische Partij: De negen commentaren op de Communistische Partij zijn een aantal artikelen gepubliceerd in 2004 met daarin informatie over de ware aard van de Communistische Partij. De negen commentaren hebben ervoor gezorgd dat miljoenen mensen afstand hebben gedaan van hun lidmaatschap van de Chinese Communistische Partij (CCP). "Een boek die alle chinezen heeft geshockeerd rondom de wereld. Een boek dat de Communistische Partij uiteen laat vallen." http://ninecommentaries.com

Bron: http://clearharmony.net/articles/200802/43286.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular