Een bloem in Auschwitz? - Een voorbeeld hoe de media van de CCP de waarheid verdraait om hun propagandadoeleinden te dienen

16-04-2008 Propaganda

CCTV en verschillende andere media (allemaal spreekbuizen van de enorme propagandamachine van de CCP) besteedden onlangs veel aandacht aan een reddingsoperatie die uitging van het  Transportatie TV station in de Heilongjiang Provincie. Het verhaal was als volgt: Een moeder die net bevallen was, verkeerde in kritieke toestand en had nood aan medische behandeling. Haar leven was in gevaar en ze kon zich de nodige behandeling niet veroorloven. Het TV station startte een campagne om fondsen te verzamelen zodat ze haar nodige medische verzorging kon krijgen. Tegen de 10e maart was er 260 000 yuan verzameld wat meer dan genoeg was om haar kosten te dekken. Haar naam was Xiao Jiao.

Zulke reportages zijn berekend om "feel good" gevoelens te versterken; om het publiek in China te misleiden zodat ze zouden denken " Onze media zijn zo zorgzaam! De CCP is echt toegewijd om mensen te helpen."
Maar wat is de waarheid?

Een rapport op de Minghui/Clearwisdom website op 15 november 2004 vertelde het verhaal van Wang Yuzhi die allerlei soorten martelingen onderging gedurende meer dan honderd dagen tijdens haar opsluiting in het werkkamp van Wanjia. Ze vertelde: "In het werkkamp van Wanjia in de Heilongjiang provincie was er een zes of zeven maand zwangere vrouw die aan beide handen was vastgebonden over een balk waarna ze de stoel onder haar voeten wegtrapten zodat haar lichaam heen en weer zwaaide in de lucht. De balk was drie meter hoog. Het ene uiteinde van de koord was vastgemaakt aan een katrol en het andere uiteinde lag in de handen van een gevangenisbewaker. Wanneer hij aan het touw trok, werd de zwangere vrouw van de grond getild en slingerde in de lucht. Wanneer hij het touw losliet, viel ze hard op de grond. De bewakers herhaalden deze marteling totdat ze een miskraam kreeg. Even wreed was dat de bewakers haar man verplichtten om langs de kant toe te kijken hoe zijn vrouw gemarteld werd. De reden voor haar foltering was dat ze Falun Gong beoefende.

In het gewest Changli van de stad Qinhuangdao in de Hebei provincie was er een klein meisje, Guo Yuetong van wie de moeder en vader allebei Falun Gong beoefenaars waren, dat illegaal werd opgesloten met haar moeder in een hersenspoelcentrum wanneer ze slechts één jaar oud was. Ze was drie jaar wanneer ze vrijgelaten werd. Toen ze vijf werd, werd ze opnieuw gearresteerd samen met haar moeder en opnieuw onwettig opgesloten.

Waarom zorgen de media niet voor deze jonge moeders en fragiele kleine kinderen?

De CCP maakt gebruik van de Chinese bevolking. Ze doen een beroep op de vriendelijkheid van de mensen en manipuleren het om doelen van de partij te bereiken en de partij te promoten.

In het geval van Xiao Jiao kwamen de donaties van het publiek maar ging de goodwill naar de partij.

De waarheid is dat de medische kosten één van de zwaarste lasten zijn geworden voor de Chinese mensen om te dragen en voor velen is het niet langer mogelijk om zich de zorgen die ze nodig hebben te veroorloven. Waarom lost de CCP dit probleem niet op? Zelfs als er een vrouw als Xiao Jiao is gered, er zijn duizenden, tienduizenden andere Xiao Jiao's die ook gered moeten worden. Waarom lost de CCP de oorzaak van het probleem niet op? Waarom zijn donaties van het publiek zelfs maar noodzakelijk?

De Chinese staatsmedia lanceerde een grote campagne om Falun Gong te belasteren en zwart te maken, beraamd om de publieke opinie tegen Falun Gong te keren en daarbij de weg vrij te maken voor de vervolging. Dit is zeer gelijklopend met de propagandamachine van Hitler om de Joden tot demon te maken in de geest van het Duitse volk tijdens de Holocaust.

Negentien provincies in het midden en het zuiden van China werden erg getroffen door zware sneeuwval, waardoor 100 miljoen mensen achterbleven, vechtend voor hun leven zonder hulpdiensten. Ontelbare mensen stierven, maar de Chinese media rapporteerde dat de situatie zeer goed was. De jaarlijkse Lente Festival show op CCTV brengt een welvarend China in beeld met overal gelukkige mensen. Dit terwijl Falun Gong brutaal vervolgd wordt en er legertroepen rond marcheren in Tibet, Sichuan en de Gansu provincie.

Buitenstanders kunnen gemakkelijk de rol zien die de media speelt in het bewind van de CCP. De relatie tussen de media en de CCP werd beschreven als:" Het is een hond gehouden door de partij. Het staat aan het hek van de partij. Het zal iedereen bijten die de partij aanwijst om te bijten en bijt zoveel als de partij het vertelt."

De Chinese media liegt om de wrede vervolging die de CCP richt tegen het Chinese volk te verdoezelen. Het Xiao Jiao incident is zoals een propaganda foto van bloemen in Hitler's concentratiekamp Auschwitz. Het zorgde voor een mooie foto voor de Nazi's. Maar moeten we het concentratiekamp laten bestaan omwille van de mooie bloemen? Alstublieft mensen van China, word wakker!Bron: http://clearharmony.net/articles/200804/43779.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular