China's vice-Minister van Gezondheid helpt de CCP om de orgaanoogsten te verbergen

14-05-2008 Orgaanroof

Huang Jiefu, vice-Minister van Gezondheid, is vaak op de Chinese televisie verschenen om de ethiek van nieuwe voorschriften om de orgaantransplantaties in China te promoten. In feite is elk orgaan dat Huang Jiefu transplanteerde, een orgaan dat uit een door de CCP gecontroleerde opslagruimte komt. De bron van de organen wordt geheim gehouden. Huang Jiefu is al jaren aan het liegen om de orgaanoogsten te verbergen. Ter dood veroordeelde gevangenen en Falun Gong beoefenaars die worden vastgehouden in concentratiekampen, worden vaak weggebracht voor het orgaanoogsten. Je kunt zeggen dat Huang Jiefu de misdaden van de CCP verbergt.

Levers die erg snel geleverd kunnen worden

Een artikel dat gepubliceerd werd op wlmqwb.com op 11 oktober 2005, met als titel "Twee levertransplantaties uitgevoerd binnen 25 uur--een nieuw record." Op 11 oktober 2005 publiceerde Sina.com "China's eerste succesvolle levertransplantatie in Xinjiang provincie"
(http://www.wlmqwb.com/wlmqwb/map/2005-10/11/content_26276.htm) en op 3 oktober 2005, publiceerde de Xinjiang Metro Daily "Vice-Minister van Gezondheid voert succesvolle levertransplantaties uit op twee boeren. (http://news.sina.com.cn/s/2005-10-03/11557091937s.shtml).  

In september 2005, toen hij in de Xinjiang provincie was, voerde Huang Jiefu een levertransplantatie uit bij een patiënt. Binnen één dag had Huang twee levers gevonden voor de transplantatie, eentje in Chonqing en de andere in Guangzhou, en vervoerde ze naar de operatiekamer om achter de hand te houden mocht het fout willen gaan. Hoe verbazingwekkend is dat?

Op 23 september 2005, volgens de berichtgeving, nam een groep van afgezanten in Beijing, geleid door Luo Gan, deel aan de 50e viering in de Uyhur Autonomous region. Huang Jiefu was daar ook bij. Op 28 september voerden Huang en Wen Hao, hoofd van het Xinxjang medische University's First Affiliated Hospital, een operatie uit op een 46-jarige kankerpatiënt. Tijdens de operatie kwamen ze erachter dat de kanker de lever had aangetast. Het originele plan was om de helft van de lever te verwijderen, maar Huang Jiefu zei dat ze de hele lever moesten verwijderen, en ze een nieuwe erin zouden doen. Voor dit soort operaties moet je een passende donor hebben.

Huang Jiefu en het personeel van het ziekenhuis contacteerde Zhongshan Medical University's First Affiliated Hospital in Guangzhou en de Third Medical University's Southwest Liver Medical Centre in Chongqing. Intussen was de patiënt verplaatst naar de operatietafel. Rond 6:30u de volgende dag arriveerde er een passende lever van Chonqing, en op hetzelfde moment namen drie medische mensen uit Guangzhou-Zhongshand Ziekenhuis een andere lever en wat chirurgische gereedschap mee naar de Xinjiang Provincie.

Een maand later

Vanaf 7 tot 9 november 2005, tijdens de Internationale Conferentie in Manilla waar Huang Jiefu participeerde, bekende hij dat het vaste land van China organen had gebruikt van veroordeelde gevangenen en in mindere mate van slachtoffers van verkeersongevallen.

Het vaste land van China gebruikt al meer dan 40 jaar organen van geëxecuteerde gevangenen. Het CCP regime ontkende dit echter de hele tijd. Dus waarom bekennen ze dit nu? Sommige mensen kunnen zich afvragen, "Probeert Huang Jiefu iets te verbergen?"

Aangezien mensen gedood moesten worden om de donorlevers te leveren, zouden sommige mensen het acceptabeler kunnen vinden te horen dat dit "veroordeelde gevangenen" waren dan dat de organen zouden zijn gekomen van andere groepen mensen. Waren het echt "veroordeelde gevangenen"? Waarom kozen ze Guangzhou en Chongqing om donororganen te vinden? Betekent het dat er meer "veroordeelde gevangenen" waren in die twee steden dan in andere steden?

Er zijn drie berichten over dit onderwerp verschenen. Het eerste, gerapporteerd door Clearwisdom.net op 10 mei 2006, gaf aan dat grote aantallen Falun Gong beoefenaars in het geheim naar Chongqing stad in Wanzhou district werden verplaatst en mogelijk werden ondergebracht in een ondergronds concentratiekamp voor beoefenaars.

Het tweede, door verscheidene media gerapporteerd in het vaste land van China, was dat het  Third Affiliated Hospital Liver Transplant Centre van Zhongshan Medische Universiteit (Guangzhou stad) binnen 1 dag een lever had verkregen voor een patiënt die een levertransplantatie nodig had, omdat de zijne was beschadigd door vergif.

Het derde werd gemeld door Mr. Lao in een radio programma van de Sound of Hope International Broadcast. Hij verklaarde dat in Shaoguan stad in Guangdong provincie, ongeveer twee uur rijden van Guangzhou stad, er een door het leger gecontroleerd werkkamp is. Er wordt door gewapende bewakers gepatrouilleerd en herbergt minstens 1000 tot 2000 Falun Gong beoefenaars als een levende orgaanbank.

Het is daarom niet moeilijk om af te leiden dat de "veroordeelde gevangenen", zoals door Huang Jiefu gemeld voornamelijk Falun Gong beoefenaars waren.

Huang Jiefu spant samen met het CCP regime

Huang Jiefu heeft, als een chirurg van orgaantransplantaties, de hulp nodig van het leger van de CCP en van haar politieke en juridische ministeries, om door te gaan met de illegale aanvoer van menselijke organen. Zij stellen hem in staat om een specialist te worden in transplantaties en zo roem en winst te vergaren. Dus selecteerde het CCP regime Huang Jiefu in 2001 om vice-minister van gezondheid te worden, aangezien hij vele buitenlandse contacten had en het best haar doelen kon dienen.

Voordat Huang Jiefu, als de vice-minister van gezondheid, een beambte van de CCP op top-niveau werd, was hij de voorzitter van de Guangzhou-Zhongshan Medische Universiteit en secretaris van de Partijcommissie. In 1984 ging hij voor een drie jaar durend onderzoek voor zijn doctoraat naar Sydney University College of Medicine in Australië. Hij was als bezoekend geleerde bij verschillende andere universiteiten geweest. Hij was ook de hoofdredacteur van het eerste boek over levertransplantaties van het vaste land van China. Alhoewel hij echt een tweede plotselinge toename van levertransplantaties wilde creëren begin 1993, begon de toename van orgaantransplantaties niet eerder dan in 1999; hetzelfde jaar waarin de vervolging van Falun Gong werd begonnen. Een boek met de titel "Levertransplantatie", uitgebracht in 2001, stelt:"China's klinische levertransplantaties begonnen in 1997. Dit veroorzaakte de eerste plotselinge toename....In 1998 bleek, door het effect van verschillende elementen, de transplantatie de tweede vlaag te zijn,  die elk jaar bleef stijgen. In 1997 was er 16 keer een levertransplantatie en geleidelijk aan steeg dit tot 27 keer in 1998 en in 1999 sprong het naar 118 keer...."

Terwijl het aantal orgaantransplantaties in het vaste land van China steeg en de vervolging van Falun Gong beoefenaars verhevigde, publiceerde Huang Jiefu, tussen 2000 en 2001, vier artikelen in het tijdschrift China Organ Transplant, het tijdschrift China Practical Surgical Operations en andere uitgaven. In 2004 ontving Huang een tweede prijs - de China Scientific Advancement Award.

Aangezien Huang Jiefu enige voordelen van de CCP had ontvangen, werd hij als tegenprestatie gebruikt om haar misdaden toe te dekken. Nadat hij was gepromoveerd tot vice-minister van gezondheid in november 2001, kwam hij op televisie en gaf presentaties waarbij hij de nieuwe regulering en wetten uitlegde, bewerend dat ze op ethische en morele waarden waren gebaseerd. Hij zei dat bepaalde typen twistpunten bij orgaantransplantaties er toe hadden geleid dat individuele artsen misdaden hadden begaan, en dit had niets te maken met overheidsinstanties. Met zo veel Falun Gong beoefenaars die werden afgeslacht of gewoon verdwenen, was Huang de misdaden van de CCP aan het verhullen.

In juli 2006 beweerde Huang Jiefu, bij een internationaal levertransplantatie conferentie, wederom dat het oogsten van organen gebeurde met toestemming van de veroordeelde gevangenen en hun families, en onder algemene regels en richtlijnen, gebaseerd op ethische principes. Hij voegde hieraan toe, dat sommige criminele gevangenen erkenden dat hun acties de maatschappij hadden geschaad en zij de maatschappij wilde compenseren middels de donatie van hun organen; en dat dit soort acties zouden moeten worden aangemoedigd en niet tegengewerkt.

Allereerst bekende Huang Jiefu plotseling, wat het CCP regime meer dan 40 jaar had ontkend. Hierdoor zouden sommige mensen kunnen denken dat het CCP regime was veranderd, verbeterd. Ten tweede, om een gevangene te vinden met berouw over wat hij had gedaan en bereid was zijn organen te doneren zou zeldzaam zijn, en iets waar niet openlijk over gepraat kon worden. Hoeveel mensen willen hun organen doneren? In China willen mensen begraven worden met hun lichaam intact. Om te sterven zonder een volledig lichaam is een cultureel taboe.

Appendix

Ongetwijfeld heeft Huang Jiefu, als een leverspecialist, operaties uitgevoerd om zijn verplichting als arts te vervullen. Maar dit doet zijn misdaad van het verhullen van de massamoord op Falun Gong beoefenaars door de CCP teniet. De vraag is, hoe denkt Huang Jiefu over zichzelf? Verkocht hij zijn geweten aan de CCP voor winst en roem of is hij een persoon met een geweten, voelt hij schaamte en is hij bereid zijn misdaden te corrigeren?

De geschiedenis zal spoedig de CCP vaarwel zeggen, dus ik adviseer Huang Jiefu om zich niet nogmaals door de CCP te laten gebruiken.

door Zhang Yujie


Bron: http://clearharmony.net/articles/200805/44188.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular