Na de aardbeving: woedende Chinese menigte valt Falun Gong beoefenaars aan in New York en eldersGeweld en vandalisme suggereren dat de communistische autoriteiten de nasleep van de Sichuan aardbeving uitbuiten voor politieke doeleinden.

NEW YORK -  Het Falun Dafa Information Center berichtte woensdag jongstleden dat er sinds zaterdag 17 mei dagelijks menigten van honderden mensen verzameld werden in Flushing, New York, om Falun gong beoefenaars te belagen terwijl miljoenen in China nog rouwen om de aardbeving.

Het feit dat deze en gelijkaardige incidenten elders op dezelfde dagen plaats vonden, samen met de agressieve verslaggeving van de staatsgecontroleerde media in China, suggereert dat de autoriteiten in Peking deze gebeurtenissen heeft georkestreerd, na de aardbeving, als middel om de emoties te kanaliseren tegen politieke doelwitten.

Verschillende beoefenaars van Falun Gong, waaronder burgers van de VS en Canada, sommigen ouder dan 70 jaar, werden fysiek aangevallen door de pro-communistische menigte, terwijl anderen bedreigd werden met de dood. De politie van Queens heeft ten minste twee arrestaties gemaakt; mogelijk zullen klachten worden ingediend. Andere Falun gong beoefenaars werden bekogeld met flessen, eieren en stenen en werden bespuwd door de menigte.

Deze incidenten, die gelijktijdig gedurende dezelfde periode van vier dagen ook plaatsvonden in Japan en Los Angeles en mogelijk elders, lijken op touw gezet door de Chinese autoriteiten, en vormen een nieuwe piek van de escalerende agressie van de afgelopen maanden tegen Falun Gong en andere dissidenten. In de aanloop naar de Olympische Spelen hebben door de Chinese communisten gesteunde studentengroeperingen met name Tibet-activisten bedreigd en geïntimideerd, waarbij het tot fysiek geweld kwam in Zuid-Korea, waar mensenrechtenactivisten klappen kregen van een pro-communistische Chinese meute.

"Iedere week zien we daden van een toenemende vijandigheid zoals deze, en Falun Gong is een belangrijk doelwit geworden," zei Erping Zhang, woordvoerder van het Falun Dafa Information Center. "Het is gewoon belachelijk dat Amerikaanse burgers-en met name Amerikanen die waarden die ons land nauw aan het hart liggen, zoals vrijheid, trachten hoog te houden-bedreigd, uitgescholden en aangevallen worden in hun eigen achtertuin door een meute die gedirigeerd wordt door een buitenlandse dictatuur."

Veel wijst erop dat de samenscholingen en de aanvallen in Flushing voorbedacht en georganiseerd zijn vanuit Peking. Er zijn vele Chinese studentenorganisaties en provinciale verenigingen waarvan men weet dat ze banden hebben met, en gemobiliseerd worden door, de communistische overheid in Peking.

De woedende menigte verscheen, en verdween, alsof op bevel; getuigen vertellen dat de groepen als het ware in ploegen optreden, de ene groep verdwijnt en de andere verschijnt, alsof ze met een uurrooster werken. Leden van de pro-communistische menigtes hadden identieke rode vlaggen bij zich. Een aantal personen traden op als voormannen, die gezangen aanhieven, actie dirigeerden en de anderen opjutten. Enkele anderen waren uitgerust met professionele camera's en leken informatie te verzamelen over Falun Gong aanwezigen en sympathisanten. Een ooggetuige meldde dat vele-misschien tientallen- mensen in de meute identieke iPhones hadden die in eenzelfde, groentransparant waterdicht etui zaten.

Naar verluidt stuurde China ook een aantal journalisten op deze gebeurtenissen af; dit op een moment dat de aandacht van het land gefixeerd is op de tragedie in de provincie Sichuan. Een vrouw in het incident in Flushing identificeerde zichzelf als een journalist van Changchun Televisie, een staatsgecontroleerde zender uit noordoost China. Een tweede persoon, een man, identificeerde zichzelf als een journalist uit Peking, aangewezen om foto's te nemen.

Het samenkomen van de menigtes werd op een agressieve manier bericht in de staatsgecontroleerde Chinese pers, met een zware politieke draai. De boze menigte werd geportretteerd als een spontane opwelling tegen Falun Gong door patriottische Chinezen die, volgens de Chinese krant Global Times (Huanqiu Shibao), de vermeende onverschilligheid van Falun gong tegenover de aardbeving "niet konden tolereren", evenals dat Falun Gong "niet vecht tegen de ramp ... en geen cent schenkt."

"Het is bijna zoals één grote, valse publiciteitsstunt," zei Erping Zhang. "Peking lijkt erop te mikken de tragedie van de aardbeving en de emotionele nasleep ervan uit te buiten om Falun Gong te stigmatiseren en aan te vallen. Ze willen van Falun Gong een politiek spilpunt maken. Het is een beschamende manier om de aandacht af te leiden van de echte problemen in China op dit moment."

Opmerkelijk is dat gelijkaardige voorvallen in andere delen van de wereld gebeuren. Op zaterdag 16 mei, viel een groep etnische Chinezen een ander "Verlaat de partij"-centrum aan, ditmaal in Tokyo, Japan-een kleine 11.000 km verder. Net als in New York, werden in Japan posterborden ingetrapt, spandoeken neergehaald en mensen aangevallen.

In beide gevallen had het zelfde centrum-of kraam-jarenlang zonder incidenten bestaan, met uitzondering van dit ene weekend.

Op 20 mei werden vreedzame Falun Gong demonstranten aan het Chinese consulaat in Los Angeles op gelijkaardige wijze aangevallen door etnische Chinezen. De daders vernielden opnieuw spandoeken en drukwerk.

"Dit is duidelijk een centraal gecoördineerd opzet, en er bestaat geen twijfel over wie er achter de schermen zit. Dezelfde dictatuur die handenvol boze Chinezen gebruikte om stemmen van protest te verstommen waar de olympische fakkel ook langs kwam, \[stemmen] van wie ook die zich uitspreekt over Tibet of Falun Gong," aldus Zhang.

Minstens één Chinese bron die bekend is met dergelijke zaken, beweert dat Zhou Yongkang, voorzitter van het Politieke en Wetgevende Zaken Comité van de Chinese Communistische Partij, achter het organiseren van de pro-communistische menigten zit.

Het Falun Dafa Information Center is zeer verontrust over het escalerende patroon van intimidatie en geweld. Eén bezorgdheid is ook het recht op informatie voor etnische Chinezen, die zonder dwang of dreigementen vrij zouden moeten zijn om plaatsen te bezoeken zoals het "Verlaat de partij"-centrum in Flushing. Indien de Communistische Partij van China bang is over wat de informatie onthult, zou ze haar politieke vervolgingen moeten inbinden en zich gedragen volgens internationale normen, zodat ze minder te verbergen heeft, in plaats van dergelijke feiten trachten in de doofpot te stoppen.

Het Falun Dafa Information Center doet verder een oproep aan alle verkozen politici en federale organisaties om onmiddellijk maatregelen te nemen om diegenen te beschermen die het doelwit zijn van dergelijke beledigende tactieken; om het gebeuren in Flushing (en elders) te onderzoeken, om actieve maatregelen te nemen, met inbegrip van wetgeving, om zeker te stellen dat dergelijke zaken niet meer voorvallen.

Slachtoffers van de aanval die hierboven vernoemd werden, evenals anderen zijn op verzoek bereikbaar voor media interviews. Een kort nieuwsbericht met beelden van het incident vindt u hier.

Agenten van de NYPD geconfronteerd met een woedende menigte in Flushing, New York. Ten minste twee personen werden gearresteerd.

 

Politie van Flushing arresteert de 33 jaar oude Wen Q. Li wegens het aanvallen van verscheidene Falun Gong aanhangers.

 

"Ik heb jouw gezicht goed gezien... en ik ga je vermoorden."
- Een belager bedreigt Falun Gong aanhanger Judy Chen

Details van de incidenten in Flushing, New York, van 17 tot 20 mei 2008

De incidenten in Flushing op zaterdag 17 mei, toen een veertigtal personen samenkwam voor het gebouw van de openbare bibliotheek Queens Borough in Flushing, om het verwerpen van de communistische heerschappij door hun landgenoten in China te vieren. Naar verluid hebben en 37 miljoen Chinezen de afgelopen jaren de communistische partij verlaten. Elke keer het getal verhoogt met een miljoen wordt dat het gevierd en herdacht als een mijlpaal.

Aanwezig waren voorzitters van plaatselijke Chinese verenigingen, mensenrechten- en democratieactivisten en Falun Gong aanhangers.

Gelijkaardige bijeenkomsten hebben de afgelopen vier jaar plaatsgevonden zonder incidenten. Een klein aantal mensen bemande een kraam om overzeese Chinezen zich te laten uitschrijven uit de Chinese Communistische Partij (CCP). De laatste maanden was het kraam dagelijks bemand, dit alles zonder incidenten. Gelijkaardige "Verlaat de Partij Stations" zijn te vinden in verschillende Chinese wijken buiten China.

De groep, die op 17 mei om 12:00 's middags samenkwam vóór de bibliotheek, zag zichzelf al gauw kleingemaakt door een menigte etnische Chinezen, naar schatting meer dan 300, die zich verzamelden aan de overkant van de straat. Getuigen beschrijven de menigte als kokend van woede en bijna uitsluitend gericht tegen Falun Gong. De groep brulde liederen die Falun Gong en haar stichter belasterden - inclusief "Dood aan Falun Gong!" - maar geen slogans tegen het evenement. Iemand gooide een glazen fles, en verschillende plasticflessen werden gegooid. Op een bepaald moment zwaaide de menigte met rode vlaggen, die klaarblijkelijk werden uitgedeeld.

Een Falun gong aanhanger, mevr. Wu (70) werd fysiek aangevallen toen ze probeerde een informatiefolder uit te delen. Na de klappen hoorde mevr. Wu haar belager zeggen in zijn mobiele telefoon: "Bel meer mensen om te komen, 90 dollar voor ieder persoon!"

Een gelijkaardige meute etnische Chinezen verzamelde zich opnieuw vóór de bibliotheek op 18,19 en 20 mei. Op de 18e werd het "Verlaat de Partij" kraam fysiek omsingeld door de groep, en een hoop informatiemateriaal werd vernield of meegenomen door de meute. De politie ontbond de massa, maar ze verscheen opnieuw, alsof op bevel, op de 19e, toen het kraam opnieuw opende om 10u00 's ochtends. De meute was ditmaal gewapend met stenen en eieren. Er werd voornamelijk met eieren gegooid. Er werd ook meermaals gespuwd op het personeel van het kraam of sympathisanten.

Een vrouwelijke Falun gong beoefenaar, Judy Chen (48) uit Flushing, werd op maandag aangevallen door een Chinese vrouw uit de pro-communistische groep. Chen wilde een foto maken van deze vrouw nadat ze Chen had uitgekafferd. Chen bemant het kraam regelmatig. De vrouw greep haar camera, gooide hem stuk, sloeg haar in het gezicht en krabde haar. Chen beweert dat de vrouw haar zei: "Ik heb jouw gezicht goed gezien... en ik ga je vermoorden." Chen is een genaturaliseerd Amerikaans burger. Haar twee zonen doen momenteel dienst in het Amerikaanse leger in Irak.

Op dinsdag 20 mei brak het geweld opnieuw los, ditmaal intenser en frequenter; getuigen spreken over wel vier aanvallen. Meer dan 400 etnische Chinezen verzamelden zich, en stalen of vernietigden het materiaal. Falun Gong beoefenaar Zenon Dolnyckyj (30) uit Flushing werd aangevallen. Een andere is Wenzhong Yu (53), ook een Falun Gong beoefenaar. Yu werd hard aangepakt en moest naar het ziekenhuis met een gescheurd oor.

De politie van Queens arresteerde twee mannen in verband met het geweld van dinsdag: Guang Chen (46) en Wen Q. Li (33). Ze werden beticht van geweldpleging, en worden misschien vervolgd wegens ‘haatmisdaden', aangezien de hoedanigheid van de slachtoffers als Falun Gong beoefenaars wordt gezien als het motief van de misdaad.

Bron: www.faluninfo.nl

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular