Europese satelliet exploitant Eutelsat onderdrukt onafhankelijke Chineestalige TV zender NTDTV om Beijing tevreden te stellen

15-07-2008 olympischespelen

Eerder niet gepubliceerde conversatie met een Eutelsat werknemer bevestigd dat de zet politiek gemotiveerd was.

Journalisten Zonder Grenzen doen een beroep op Giuliano Berretta, de president-directeur van het Europese satellietbedrijf Eutelsat, om snel het besluit om New Tang Dynastie Televisie (NTDTV) op te schorten van uitzending. De onafhankelijk Chineestalige zender NTDTV zendt in Azië uit via Eutelsats' satelliet de W5. Eutelsat claimt dat zij gedwongen was om NTDTV op te schorten vanwege een technisch probleem. Echter, uit een opgenomen conversatie met een werknemer van Eutelsat blijkt dat het hier gaat om een opzettelijke, politiek gemotiveerde beslissing. Het besluit schaadt de vrije informatiestroom en schendt de conventie waaronder Eutelsat opereert.

"De echte reden voor de onderdrukking van NTDTV illustreert hoe Eutelsat opereert in China", verklaarde de organisatie voor persvrijheid. "De geloofwaardigheid van het bedrijf staat op het spel en we moedigen haar aandeelhouders aan om zo snel mogelijk in te grijpen opdat NTDTV weer kan uitzenden op deze satelliet. Als dat niet gebeurt, kan in feite geen enkel TV bedrijf dat klant is van Eutelsat er op vertrouwen dat zij niet op arbitraire wijze afgesloten worden vanwege de inhoud van hun programma's."

Journalisten Zonder Grenzen voegt hier aan toe: "NTDTV's uitzendingen irriteerde de Chinese regering omdat, dankzij deze satelliet, de uitzendingen in tientallen miljoenen Chinese huishoudens bekeken worden. De opschorting slechts enkele weken voor de aanvang van de Olympische Spelen lijkt op een gunst gegeven door Eutelsat aan de Chinese regering met als doel nieuwe deals af te kunnen sluiten. Eutelsat heeft eerder in 2005 geprobeerd om NTDTV te laten vallen maar een internationale campagne dwong Eutelsat om een nieuw lange termijn contract te tekenen.

In een opgenomen conversatie van 23 juni tussen een gesprekspartner waarvan de werknemer dacht dat hij een ambtenaar van het Chinese Propaganda Departement was, vertelde een vertegenwoordiger van Eutelsat Beijing het volgende:

"Het was de president-directeur van onze organisatie in Frankrijk die het signaal van NTDTV stopzette. We hadden iedere satelliettransponder (antwoordbaken) af kunnen sluiten. Het was vanwege herhaaldelijke klachten en aanmaningen van de Chinese regering. Twee jaar geleden, de Staatsadministratie van Radio en Televisie bleef hetzelfde steeds maar herhalen: ‘Je moet die TV zender stoppen voordat we een gesprek aangaan'."

Journalisten Zonder Grenzen plaatst een transcript van dit gesprek op haar website (www.rsf.org) en heeft een audio opname die beschikbaar is voor de media.      

Een TV zender gehuisvest in New York en gelieerd aan de spirituele beweging Falun Gong, begon NTDTV vier jaar geleden uit te zenden in China. Haar programma's zijn heel verschillend van de inhoud van de Chinese staatszenders. Een groot aandeel van de uitzendingen dekt de mensenrechtenkwestie, inclusief de onderdrukking in Tibet en van religieuze groeperingen zoals Falun Gong en de ondergrondse Christelijke kerken.

De dag nadat zij ophield NTDTV uit te zenden, verklaarde Eutelsat dat de W5 satelliet een ernstig technisch mankement had opgelopen waardoor het bedrijf zich genoodzaakt zag om het aantal transponders te verminderen en te stoppen met de uitzending van enkele TV zenders.

Eutelsat en Thales, het Franse bedrijf dat de satelliet heeft gemaakt, doen meer en meer zaken in China. Het was Thales die de Zhongxing-9 construeerde, een satelliet die vorige maand gelanceerd is om een goede verslaglegging van de Olympische Spelen te garanderen. Eutelsat heeft een contract met China getekend om de Chinese lange afstandsraketten te gebruiken om Eutelsats' satellieten te lanceren. De Wall Street Journal schreef in april: "Eutelsat heeft jaren geprobeerd om een manier te vinden om de Chinese markt te penetreren, en lanceercontracten zijn een algemeen bekende manier om dit doel te bereiken."

Een bedrijf gevestigd in Frankrijk, Eutelsat, is niettemin verplicht om het principe na te leven van gelijke toegang tot, pluralisme en non-discriminatie vastgelegd in artikel 3 van de conventie die de operaties van satelliet bedrijven regelt.

Sinds NTDTV gelanceerd is in februari 2002, heeft de Chinese regering steeds geprobeerd om haar uitzendingen te onderdrukken door druk uit te oefenen op satellietexploitanten en regeringen.

Bron: Verslaggevers zonder grenzen/ Reporters sans frontières

 

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular