Wat ik zag in Peking op 20 juni 1999

25-07-2008 Ooggetuigen

De Chinese Communistische Partij (CCP) begon op 20 juli 1999 Falun Gong beoefenaars over het hele land te arresteren. Leden van de Falun Dafa Onderzoeksvereniging in Peking en vrijwillige medewerkers op oefensites in het hele land werden die nacht gearresteerd.

Wanneer we het nieuws hoorden, dachten we dat de CCP een ernstige vergissing had begaan. Falun Gong leert mensen om goed te zijn en het herstelt de gezondheid, en hoe meer mensen het beoefenen, hoe meer ons land er wel zal bij varen. We gingen naar Peking om met ambtenaren van het beroepskantoor1 te praten en andere betrokkenen departementen, in de hoop dat de centrale overheid de praktijk kon zien voor wat ze werkelijk was, de gearresteerde beoefenaars zou vrijlaten en de beoefenaars zou toestaan een goede omgeving te hebben om Falun Gong te beoefenen.

Op de avond van 21 juli 1999 ging ik naar de plaatselijke Fa2 studiegroep zoals gewoonlijk. Tegen dan had ik al vernomen dat vele beoefenaars gearresteerd waren. Een andere beoefenaar en ik namen onmiddellijk de nachttrein naar Peking. Op het plaatselijke treinstation krioelde het van de politie die de in- en uitgangen bewaakten en mensen ondervroegen. De atmosfeer was zó dik dat je hem kon snijden met een mes. Op de trein controleerden veiligheidsagenten de reisbiljetten en ieders bestemming. Ze werden verschrikkelijk nerveus wanneer iemand zei dat ze naar Peking gingen en begonnen dan vragen te stellen over het doel van de reis. Ondanks alles slaagden we erin Peking te bereiken zonder incidenten.

Van zodra we het station van Peking uitkwamen, zagen we groepjes politieagenten in burger rondneuzen. Het gevoel van terreur was zo overweldigend dat het verstikkend was. Na een kort overleg besloten we naar Zhongnanhai3 te gaan, omdat we wisten dat het hoogste beroepskantoor in die buurt gelegen was.

Hoe dichter we bij Zhongnanhai kwamen, hoe meer politieagenten we voorbijgangers zagen ondervragen. Een hoop mensen van verschillende leeftijden werden bij elkaar gehouden op een brug. Aan hun kalme en vriendelijke gelaatsuitdrukking te zien, realiseerde ik me dat ze Falun Gong beoefenaars waren.

Een aantal politieagenten kwam naar ons toe. Ze stelden ons een paar vragen en begrepen dat we geen inwoners van Peking waren. Een agent riep: "Deze twee zijn ‘waarachtigheid, mededogen, verdraagzaamheid' elementen. Snel, hou ze aan!"

Een wagen kwam langs en de politie gooide ons erin. Ze vertelden ons niet waar ze ons heen brachten.

Toen ik uit het voertuig stapte, realiseerde ik me dat we in de voortuin waren van een politiekantoor waar reeds een heleboel andere beoefenaars werden vastgehouden. De politie registreerde van iedere beoefenaar naam en adres, en dwongen ons in een bus. Na een lange rit, stopte de bus bij het Shi-jing-shan sportstadion. De politie liet de beoefenaars van Peking uitstappen, en andere agenten brachten hen het stadion binnen. Ik keek uit het raam en zag gewapende politie het terrein van het stadion afbakenen.

De rit ging verder en na nog eens de zoveel tijd stopte de bus aan het Fengtai sportstadion. Het was blijkbaar aangeduid als de plaats om beoefenaars van buiten Peking vast te houden, want ik zag dat er velen waren.

Nog voor we van de bus stapten, hoorde ik beoefenaars Lunyu4 reciteren binnen in het stadion, alsof met één stem. Misschien waren ze ons aan het verwelkomen en aanmoedigen! Deze gedachte was heel hartverwarmend, en wel begonnen meteen mee te reciteren.

Ik werd vervolgens naar een gebied in het stadion gemarkeerd als "Jilin, Liaoning, Heilongjiang" gebracht, waar ik nog enkele andere beoefenaars uit onze stad aantrof.

Het was moeilijk om het exacte aantal beoefenaars in het stadion te schatten. Bovendien bleven er bussen aankomen met steeds meer beoefenaars. Iedere keer er een beoefenaar van de bussen kwam, applaudisseerden we gezamenlijk om hem of haar te verwelkomen. Het krioelde van de gewapende politie en burgerpolitie. Achteraf vernam ik dat er ongeveer 5 à 7000 gewapende agenten aanwezig waren, zonder veiligheidsagenten en agenten in burger mee te tellen. De beoefenaars bleven ongelofelijk kalm, zelfs wanneer ze oog in oog stonden met politie gewapend met automatische machinepistolen. We hielden een onberispelijke orde aan die zelden wordt gezien--zelfs in militaire eenheden. Wanneer we zwegen, stond de tijd stil, en wanneer een beoefenaars opstond om Lunyu te reciteren, vielen de duizenden stemmen onmiddellijk in, en het leek alsof de hemel naar ons aan het luisteren was.

Een vrouw die eruit zag als een geleerde, stond op en introduceerde Falun Dafa aan de politieagenten en legde hen uit waarom we naar Peking kwamen. Ze vroeg de politie om de verzoeken van de beoefenaars en hun goede intenties over te maken aan de leiders van de staat. Andere beoefenaars applaudisseerden om hun steun te betuigen. Ze stelde toen voor dat we over onze cultivatie ervaringen zouden praten." De wonderen en de mirakels die we vervolgens vertelden raakten de politieagenten in het diepst van hun ziel. Toen sommige beoefenaars vertelden hoe de machtige kracht van Falun Dafa hen terug had gebracht van het randje van de dood, zag ik verschillende gewapende politieagenten tranen wegpinken.

Even later werden zo'n 500-tal politieagenten in het midden van het veld gebracht. Iemand die eruit zag als een officier, brulde een bevel, en alle agenten zaten neer. Een ander bevel kwam, en ze stonden allemaal op. De man schreeuwde een slogan, en alle 500 soldaten imiteerden hem. Wanneer ik hun gedrag bekeek, dacht ik dat men ze had laten opdraven om ons te intimideren.

We zaten daar stil van de ochtend tot de namiddag.

Om 4 uur 's middags arriveerden er twee groepen-- politieagenten en stadsadministratie personeel. We realiseerden ons niet meteen dat de communistische partij de ban op Falun Gong door de luidsprekers van het stadion ging afroepen, en ze wilden zeker stellen dat er niets verkeerd zou lopen voor het geval we onverwacht zouden reageren. Nadat de omroep voorbij was, reciteren we opnieuw Lunyu en ook Hong Yin5. Ditmaal echter, op bevel van stedelijke ambtenaren, gebruikte de politie geweld. Sommige beoefenaars werden geslagen, anderen werden naar het midden van het grasplein gesleurd, maar we hielden nooit op met Dafa teksten op te zeggen.

's Avonds kwam een man die eruit zag als een functionaris naar de sectie waar ik werd vastgehouden. Hij beweerde dat hij een vice-gouverneur van de provincie Heilongjiang was, dat hij in Peking was voor een vergadering, maar hij hoorde dat er zoveel mensen beroep kwamen aantekenen voor Falun Gong en hij had zich dus hierheen gehaast. Hij vroeg: "Wie is hier van Heilongjiang?" Niemand gaf antwoord. Hij benaderde een 30-jarige beoefenaar en vroeg hem vanwaar hij was. De beoefenaars zei dat hij een politieagent van Chaoyang in de provincie Liaoning was. De ambtenaar keek gechoqueerd. Hij draaide zich onmiddellijk om en zei tegen de politie: "Er zitten politieagenten onder de Falun Gong." Onmiddellijk grepen drie agenten van Peking de agent-beoefenaar vast in een houdgreep en sleurden hem weg. Hij keerde een tijdje later terug. We vroegen hem wat er was gebeurd. Hij zei dat de politie van Peking zijn politiepenning had afgenomen.

Tegen zonsondergang arriveerde de politie uit mijn stad. Ze vroegen ons: "Wie is van die en die stad?" Wie antwoordde, werd naar een open veld gebracht. Er was een beoefenaar die pas antwoordde nadat men hem driemaal een vraag had gesteld, en de politie sloeg hem. Twee agenten hielden hem neer, schopte hem en trokken aan hem. Het was zomer, en zijn hemd scheurde meteen. Er stroomde bloed van zijn armen en zijn rug. Verschillende beoefenaars schreeuwden er mee op te houden. De politie werd bang, en ze hielden op.

Om tien uur 's avonds werden we in verschillende bussen geladen. Verschillende politiewagens met zwaailichten en loeiende sirenes escorteerden ons. We werden naar een treinstation genaamd Mentougou gebracht. Een lange rij gewapende politie strekte zich uit helemaal tot aan het treinstel aan het station. Oproerpolitie met stalen helmen, hoge laarzen en machinegeweren stonden op het perron. We reden met de trein terug naar Jinzhou stad.

Een constante stroom van beoefenaars liep naar Peking om beroep aan te tekenen. Sommige beoefenaars werden genadeloos gemarteld om de waarheid te spreken, en vele anderen werden onwettig6 veroordeeld tot gevangenisstraffen of werkkampen. Anderen stierven aan de grove mishandeling.

Reeds negen jaar heeft de terreur China verduisterd. Vandaag is de partij slechts aan het stuiptrekken voordat zij haar laatste adem uitblaast; ze tracht zichzelf zelfs tevergeefs te redden door de vervolging te laten escaleren. In feite was het lot van ‘de Partij' beklonken op het moment dat ze haar wapens tegen Falun Gong beoefenaars heeft gekeerd.

Door een Falun Dafa beoefenaar uit China

Bron: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/7/21/99133.html


\[1] Beroepskantoor: in China is het gebruikelijk dat burgers beroep kunnen aantekenen tegen beslissingen van de staat in de zgn. beroepskantoren. Er zijn stedelijke, regionale en provinciale beroepskantoren die stedelijke, regionale en provinciale beslissingen kunnen herzien, maar het enige nationale kantoor bevindt zich in Peking. De beslissing Falun Gong te verbieden ging van de centrale (nationale) overheid uit en kon dus alleen aangevochten worden via het beroepskantoor in Peking.

\[2] Fa=afkorting voor Falun Dafa, de filosofie van Falun Gong. Het studeren van de Fa wordt als een essentieel onderdeel gezien van de beoefening, dat ook in groep gebeurt.

\[3] Zhongnanhai=plaats in Peking met vele administratieve diensten maar waar zich ook de ambtswoningen van de Chinese leiders bevinden

\[4] Lunyu: het voorwoord in Zhuan Falun, het belangrijkste boek van Falun Dafa.

\[5] Hong Yin: Falun Dafa gedichten

\[6] Onwettig: In tegenstelling tot wat de Chinese regering beweert, is Falun Gong NIET illegaal in China. Hoewel de veiligheidsdiensten in 1999 een aantal ongrondwettelijke maatregelen nam om Falun Gong aan te pakken, werden er nooit wetten uitgevaardigd die Falun Gong verbieden of de politie machtigen Falun Gong beoefenaars te arresteren om Falun Gong te beoefenen of reclame te maken voor de praktijk. Voor een detailanalyse, zie het artikel "Een korte analyse van de kwesties in wetgeving en wetshandhaving in China met betrekking tot Falun Gong".

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular