Li Weixun: gered uit de helNa jaren van vervolging in China geniet Li Weixun momenteel van haar vrijheid als UN vluchtelinge in de VS

19-08-2008 women

Op een morgen eind ‘99 werden de arbeiders van de Shengyang fabriek voor zware machines compleet verrast. Uit de bedrijfsluidsprekers weerklonken niet de gebruikelijke aankondigingen maar wel oorlogskreten als "Verrader" en "het Kwade"! Het onderwerp van hun kwaadsprekerij was de junior sales manager Li Weixun. De werkers die haar kenden, konden hun oren niet geloven.

Voor de werkers van de Shenyang fabriek die oud genoeg waren om het zich te herinneren, was die dag een terugkeer naar de jaren '60 en '70, naar de Culturele Revolutie. Slechts enkele maanden ervoor werd Weixin, of Xiaofu zoals ze genoemd werd door vrienden, door iedereen aanzien als een modelburger. 

Ze arriveerde in de Verenigde Staten in september 2005 als een vluchtelinge met UN bescherming. Vanuit haar appartement in New York vertelt ze "Mao Zedong zei dat we de mensen moesten dienen. Ik was een gehoorzaam kind dus luisterde ik en volgde de Partij. Ik wilde een goed mens zijn."

Na Mao zijn dood, behaalde ze een diploma, trouwde met haar jeugdliefde en kreeg een zoon. Ze vond werk in de verkoop en marketing. Ze was lid van de Communistische Partij tot die morgen in 1999 toen de luidsprekers aankondigden dat ze ontslaan was en verbannen was uit de rangen van de Partij. Maar Xiaofu zelf was niet aanwezig om haar beschuldigers te woord te staan.

Ze werd opgesloten door de politie in een ondergrondse cel waar ze zwaar geslagen werd en 24 uur op 24 uur propaganda video's moest bekijken. De politie vroeg haar om een klein stukje papier te tekenen waarna deze mishandeling zou stoppen. Hoe kwam het dat Xiaofu het systeem zo beledigd dat ze vroeger aanvaard had?

In 1996 ontdekte Xiaofu Falun Gong, een spirituele beweging die zich over China verspreidde als een lopend vuurtje. Het veranderde haar leven. Een ziekte dat haar jaren parten speelde, verdween en ze voelde zich als herboren. Miljoenen chinezen maakten iets gelijkaardig mee.

 "Ze veranderde enorm. Ze slaagde erin een heleboel zware lasten los te laten en keek op een totaal andere manier naar de wereld. Er kwam meer liefde in onze familie," vertelt haar zoon Yiping die later zelf startte met beoefenen.

Alles veranderde op 20 juli 1999.

"Ik ging zoals gewoonlijk naar de oefenplaats, maar kwam enkel te weten dat we geen toestemming meer hadden om te oefenen. Er kwam veel politie om te zeggen dat het verbannen was. Mijn eerste reactie was er één van ongeloof. Zo een goede beoefening, hoe kan je dat verbieden?" herinnerde Xiaofu zich.

In enkele uren tijd waren er honderden van de duizenden beoefenaars overal in de stad op weg naar hun plaatselijke overheidsdiensten om een klacht neer te leggen tegen de beslissing, een bevel van de toenmalige dictator Jiang Zemin. Ook Xiaofu en Yiping namen deel.

Moeder en zoon werden gearresteerd en naar een groot stadium gebracht. Daar werden video's getoond die Falun Gong belasterden en de politie vroeg hen om een document te tekenen waarop stond dat ze het beoefenen zouden opgeven. Ze weigerden en werden vrijgelaten met een ‘waarschuwing'.

Twee maanden later werd Xiaofu opnieuw gearresteerd nadat ze naar de nationale regering in Peking was gestapt om klacht neer te leggen. De politie bracht haar in gevangenschap terug naar haar geboortestad. Het was kort na deze arrestatie dat de luidsprekers van de Shengyang fabriek haar tijdens haar afwezigheid zwart maakten. Ondanks de slagen en hersenspoeltactieken hield Xiaofu vol en weigerde Falun Gong op te geven. Haar familie had vier maanden nodig en moest 20.000 Yuan (2500 $ USD) afpersgeld betalen om haar vrij te krijgen.

Xiaofu besloot bekend te maken wat er gebeurd was met haar en met andere beoefenaars, waarvan sommigen een nog veel erger lot hadden ondergaan. Ze werd zeer actief in het uitdelen van folders die de haat-propaganda van de staat, waarvan de Chinese pers vol stond, ontmaskerden. Ze houdt vol dat dit haar morele verplichting was.

Agenten van het 610 Bureau, dat opgericht werd om Falun Gong te vernietigen, probeerden haar in mei 2000 thuis in een val te lokken, maar vrienden alarmeerden haar op tijd. Ze verliet haar huis en dacht dat het wel eens voorgoed kon zijn. Yiping vertelde dat hij te bang was om haar naam te vermelden als ze belde omdat ze haar zouden kunnen traceren.  

Ergens midden januari 2002, bijna twee jaar nadat ze haar familie verliet, hield het 610 Bureau een razzia in een ondergrondse opslagplaats voor folders over de wreedheden die beoefenaars werden aangedaan.

Xiaofu was een van de beoefenaars die opgepakt werd. Ze werd ondervraagd en gefolterd gedurende 96 uren, wat er voor zorgde dat het onderste deel van haar lichaam verlamd was. Midden februari was ze nog steeds opgesloten en waren haar armen paars tot zwart gezwollen. Begin maart was haar onderlichaam volledig verlamd en werd ze overgebracht naar het ziekenhuis. Tegen midden maart leed ze aan catatonische waanzin en verklaarden de dokters haar terminaal ziek. Ze werd vrijgelaten en overgelaten aan haar familie nadat de politie hen verplicht had nog eens 50.000 Yuan (6500$ USD) te betalen. Zelfs dan hield de politie haar nog constant in de gaten.

Het was ongelooflijk, de volgende 20 dagen begon Xiaofu te herstellen waarbij ze voorzichtig waren om de bewakers niet te alarmeren over haar toenemende sterkte en mobiliteit. Ze schrijft dit wonder toe aan het feit dat ze haar gedachten focuste op de leer van Falun Gong en aan nachtelijke meditaties.

De politie verzwakte geleidelijk de bewaking. Met de hulp van haar oudere broer kon Xiaofu ontsnappen. Als straf werden haar familieleden ondervraagd, geslagen en onder huisarrest geplaatst.

"Wanneer iemand voor de keuze gesteld wordt tussen zijn familie en zijn spirituele geloof, dan is het als kiezen tussen het verliezen van je linkerarm of je rechterarm" zegt ze met tranen in de ogen.

Geen enkel lid van Xiaofu haar familie kon ontsnappen aan de vervolging, ook de niet-beoefenaars niet. Negen van hen werden ofwel gearresteerd ofwel verplicht hun huizen te verlaten om de politie te vermijden. Agenten van de Partij van de machinefabriek oefenden druk uit op Xiaofu haar echtgenoot, die daar eveneens werkte, om te scheiden. Hij vroeg het haar één op de twee gelegenheden, maar uiteindelijk overwon de liefde en kon hij het niet.

Doordat zijn vader een goede band had met de decaan van de universiteit kon Yiping, die weigerde om de gelofte tegen Falun Gong af te leggen, voor ingenieur studeren. Yiping beoefende in het geheim. Gedurende twee jaar bespiedde een van zijn kamergenoten hem.

Gezien haar omstandigheden en de druk op haar familie besliste Xiaofu dat China verlaten de beste optie was.

Ze vertelt "Ondergedoken kon ik mijn familieleden thuis niet bezoeken. Ze waren doodongerust over mijn veiligheid. Andere beoefenaars vertelden me ook dat ik op deze manier de vervolging kon bekendmaken aan het grote publiek."

De oudste broer van Xiaofu zorgde voor paspoorten voor zijn zus en verschillende anderen. Op 8 augustus 2005 kreeg ze een paniekerige telefoon. Iemand had de operatie bekendgemaakt. Zij vloog naar Bangkok, naar een veilig onderkomen. Haar broer echter werd veroordeeld tot acht jaar voor het "verstoren van de uitvoering van de wetten".

In Thailand accepteerde de UN Xiaofu als vluchtelinge en begon het proces van het vinden van een permanente woonst. Bijna drie jaar later, na het afstuderen aan de universiteit en onder het toezicht van het 610 Bureau, vervoegde Yiping zijn moeder. Hun samenzijn was van korte duur. Nog geen twee maanden na Yiping zijn aankomst ontving Xiaofu papieren om zich te vestigen in Amerika. Yiping, ook een UN vluchteling, is nog in Bankok en hoopt op een langere reünie.

Terwijl ze in Thailand en de VS was, heef Xiaofu onvermoeid gewerkt aan de bekendmaking van de wreedheden in lopende campagne van de Chinese Communistische Partij om Falun Gong te vernietigen. Dit artikel maakt deel uit van haar inspanningen.

Xiaofu haar boodschap voor de beoefenaars die vervolgd worden, is "Geef niet op".

 

Door Jan Jekielek
Bron: http://faluninfo.net/article/499/?cid=61

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular