De heer Ma Zhixin kreupel gemarteld, stierf tijdens de Olympische Spelen

05-11-2008 olympischespelen

Mr. Ma Zhixin van het dorp Beiyuanzhuang, Zhaoge, behorende tot de stad Anqiu in de provincie Shandong, werkte vroeger zowel als vice-directeur van het herstelbedrijf voor boerderij werktuigen van de stad Danshan, als hoofd van de zaken afdeling. Hij en zijn vrouw, Zhang Zhenfang, startten de beoefening van Falun Gong in 1998, en beiden ontleenden er grote fysieke en mentale voordelen van. 

Details over de vervolging die mr. Ma en zijn vrouw ondergingen tussen 20 juli 1999, toen de vervolging begon en 2004, werden beschreven in volgend verslag: http://www.clearharmony.net/articles/200411/23076.html

Nadat mevr. Zhang Zhenfang in 2005  uit de gevangenis ontslagen werd , bleef  ze voortdurend lastig gevallen worden  door het personeel van de Partij. In juli 2007 werd Ma Zhixin uitermate zwak omdat hij wreed  was mishandeld en zijn gezondheid was kritisch. Zijn vrouw en moeder moesten dag en nacht voor hem zorgen. Hij moest zelfs ondersteund worden bij het naar het toilet gaan. Niemand van de familie kon hierdoor op het land werken en zij leefden van de hand in de tand Op 9 juli 2008 arresteerden ambtenaren in de stad Anqiu meer dan 20 Falun Gong beoefenaars, waaronder mevr. Zhang met het excuus “het bewaren van de veiligheid voor de Olympische Spelen.”  Mr Ma, die helemaal afhankelijk was van de zorg van zijn vrouw, onderging een extreme shock en werd  mentaal gekweld.  Zijn toestand verergerde snel en hij stierf op 21 augustus 2008. Hij was pas 49 jaar oud.

Liu Jiang, man, voormalig hoofd van het politieke en wettelijke comité van de stad Danshan: 86-13606473168 (gsm), 86-536-4252918 (privé )

Song Yunqing, man, geboren in augustus 1961 vice-directeur van het politie departement van de stad Anqiu. Hij had de afgelopen negen jaar de leiding van de vervolging van Falun Gong en is schuldig aan de meest weerzinwekkende misdaden: 86-536-4262329, 86-536-4383905 (kantoor), 86-13706469258

Li Shenghua, man, geboren in 1963 in het dorp Dashiliu, in Jinghzi in de stad Anqiu en is politieman in de politiedivisie van Anqiu. Gedurende de afgelopen negen jaar heeft hij actief deelgenomen aan de vervolging en niets hield hem tegen om slechte daden te doen. Hij schrok er zelfs niet voor terug om beoefenaars levend te begraven voor persoonlijk gewin: 86-536-4383927, 86-13153632267

Zhang Yuanting, bewaker in het detentiecentrum van de stad Anqiu. Gedurende de afgelopen negen jaar heeft hij regelmatig deelgenomen in verplichte dwangvoeding praktijken bij beoefenaars: 86-536-4261032

Cheng Shuping, man, geboren in 1963, is de vice politiecommissaris van het politiedepartement van Anqiu. Toen hij beoefenaars, die een appel deden in Beijing, slecht behandelde, was het de gewoonte dat hij het volgende schreeuwde: “Jiang Zemin is misschien onbekwaam zijn, maar ik ben dat niet. Ik kan niet geloven dat ik enkele Falun Gong beoefenaas niet aankan!” 86-536-4383912, 86-536-4262329, 86-13805362668

Zhang Jinxiao, man, een divisie leider in de stad Anqiu. Toen hij beoefenaars misbruikte die hun geloof weigerden op te geven, schreeuwde hij, “Als je niet “transformeert”, laat ik je cremeren!” 86-536-4368610, 86-536-4370288, 86-13805362626

Zhang Xingchen, leider van het Nationale Veiligheidsdivisie van het politie departement van Anqiu: 86-536-4383927

Nie Zuokun, voormalig leider van de nationale veiligheidsdivisie van het politie department van Anqiu. Toen hij nog in deze functie werkte, vervolgde hij actief Falun Gong beoefenaars. 86-536-4383901, 86-13963630388

Sheng Wanbo, man geboren in september 1959, van de stad Shouguang, wordt verondersteld de directeur te zijn van het politie departement van Anqiu in januari 2007. Sindsdien vervolgt hij actief beoefenaars. 86-536-5228226, 86-13806362866

Dou Jinguang, geboren in juni 1962, van Zhucheng, is de politie commissaris van het departement van Anqiu: 86-536-4383902 (privé ), 86-536-4262658, 86-13706461968

Wang Ziqing, directeur van het 610-bureau van Anqiu: 86-536-4228659, 86-536-4396617, 86-13963631535

Ma Xiyan, vice-hoofd van het detentiecentrum van Anqiu: 86-536-4261799
Voormalige politie officieren van het politiestation van het dorp Danshan, die verantwoordelijk is voor het misbruik van  mr. Ma Zhixin: Ling Zhaoquan, Zhang Jintao, Gao en Song.

Chinese version available at http://minghui.ca/mh/articles/2008/10/17/187894.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular