Voormalige legerofficier gestationeerd op de luchthaven van Shanhaiguan verkeert in een kritieke toestand ten gevolge van de meedogenloze vervolging

05-11-2008 vervolging

De echtgenote van Mr. Wei Danquan, een beoefenaar uit Shanhaiguan, Hebei, probeerde op 18 oktober 2008 een bezoek te brengen aan haar man in de gevangenis van Jidong in Tangshan. Ze overwon vele obstakels vooraleer ze hem mocht zien.

Mr. Wei Danquan (40 jaar oud) zag er bleek en uitgemergeld uit toen zijn vrouw hem te zien kreeg. Hij was te zwak om rechtop te staan en bleef gedurende het volledige bezoek op een stoel zitten. De bewakers hielden hem voortdurend in de gaten. Zijn vrouw kon met hem praten via een telefoon aan de andere kant van het glas. Hun gesprek werd versterkt door speakers en kon gevolgd worden door iedereen in de gang van de onthaalruimte.

Mr. Wei is een voormalige legerofficier. Hij was gestationeerd op de luchthaven van Shanhaiguan, maar werd geschorst omwille van het beoefenen van Falun Gong en hij wordt sindsdien vervolgd. Hij werd gearresteerd, opgesloten, gefolterd en veroordeeld tot een gevangenisstraf. Hij werd afgeluisterd en gevolgd, zijn huis werd doorsnuffeld en zijn bezittingen werden in beslag genomen. Door de aanhoudende jarenlange vervolging is zijn gezondheid er zwaar op achteruit gegaan. Hij lijdt nu aan hartproblemen, een maaginfectie en tuberculose. Hij heeft ook al veel bloed overgegeven. Zijn toestand is kritiek.

Mr. Wei Danquan werd in eerste instantie geweigerd door de directie van de gevangenis van Jidong aangezien zijn kritieke toestand ver buiten de aanvaardbare norm viel. Hij werd uiteindelijk toch toegelaten nadat het politiebureau van Shanhaiguan tot een akkoord kwam met de administratiedienst van de gevangenis. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis en verbleef daar zes dagen na aankomst in de gevangenis. Hij werd echter vroegtijdig ontslagen uit het ziekenhuis omdat er niemand was die zijn ziekenhuiskosten wou betalen. Tot voor kort was hij bedlegerig en zijn gezondheid was heel zwak.

De familie van mr. Wei wist niets af van zijn verblijf in de gevangenis van Jidong. Het was pas nadat de autoriteiten van de gevangenis ontdekten dat hij niets bij zich had, dat hij mocht telefoneren naar zijn familie om te vragen of ze de nodige spullen konden opsturen. Zo kwam zijn vrouw te weten dat hij was gevangengenomen.
In hoger beroep contacteerde zijn vrouw vele advocatenkantoren, maar geen enkele durfde de zaak aan te nemen. De advocaten zeiden dat ze van hogerhand niet de toelating hadden om een Falun Gong rechtzaak aan te nemen. Uiteindelijk vond ze dan toch een advocaat in haar geboortestad in het noordoosten van China. Na de zaak bestudeerd te hebben, zei de advocaat dat het verdict tegen mr. Wei niet alleen onlogisch was, maar ook volkomen onwettig. Aldus vroeg de advocaat om de zaak nog eens over te doen. De politie, de procureur en de rechtbank werden allen verwittigd en ze maakten duidelijk dat ze tot deze uitspraak waren gekomen onder druk van het provinciebestuur. In de zaak van mr. Wei kon niet één verklaring van hemzelf teruggevonden worden. In de gegevensbestanden van gearresteerde beoefenaars kwam de naam van mr. Wei slechts één keer voor. Nochtans hadden de autoriteiten meer dan 500 bladzijden met valse getuigenissen opgemaakt waardoor hij tot vier jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.

Agenten van het politiebureau van Nanguan arresteerden mr. Wei in mei 2001, toen hij met zijn familie op doortocht was in Jiaoshan vlakbij de Shanhaiguan doorgang in Hebei. Hij werd in een gevangenis op een onmenselijke manier gefolterd gedurende 4 maanden en kreeg last van tuberculose en hartklachten. Hij werd veroordeeld tot gedwongen arbeid in april 2003 en werd overgeplaatst naar het werkkamp van Hehuaken waar hij werd onderworpen aan onmenselijke folterpraktijken. Zijn tuberculose kwam terug opzetten eind november nadat een scan van x-stralen uitwees dat er serieuze problemen waren. Het werkkamp liet hem gaan omdat ze vreesden dat zijn aandoening zwaar besmettelijk zou zijn. In april 2004 werd hij opnieuw gearresteerd en de politie, de procureur en het gerecht spanden opnieuw samen om hem te veroordelen. Kort na nieuwjaarsdag in 2005 werd hij in het geheim gearresteerd en voor lange tijd opgesloten. Hij werd naar huis gestuurd nadat de tuberculose terug kwam opzetten.

Op 14 april 2007 werd mr. Wei nogmaals gearresteerd door agenten van het plaatselijke politiebureau van Shanhaiguan onder direct bevel van hun nieuwe, pasbenoemde afdelingshoofd Zhao Ran. Rond 10 uur ‘s morgens klom een zevental agenten over een muur om zo tot in de tuin van het huurhuis van mr. Wei te geraken. Ze braken zijn voordeur open en doorsnuffelden zijn huis. Mr. Wei werd nadien opgesloten in de nr. 3 detentiecentrum van Shanhaiguan. Op 13 mei 2008 deden de beambten van het politiebureau van Shanhaiguan een aanvraag bij het gerecht om over te gaan tot een onderzoek en een gerechtelijke vervolging. Op 10 juni hield het gerecht een rechtszaak achter gesloten deuren. Mr. Wei zakte in elkaar en verloor het bewustzijn tijdens de hoorzitting. Op 23 juni deed het gerecht een tweede poging. Ze verzonnen bezwarende feiten en veroordeelden hem tot vier jaar opsluiting. Op 3 augustus werd hij overgebracht naar de gevangenis van Jidong in Tangshan.

Mr. Wei Danquan werd verplicht om zijn werk te verlaten op de luchthaven van Shanhaiguan omdat hij weigerde zijn geloof rond de principes Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid op te geven. Hij werd verschillende malen gearresteerd, opgesloten en veroordeeld tot gedwongen arbeid en gevangenisstraf. Zijn gezin moet rondkomen met het beperkte inkomen van zijn vrouw. De ouders van mr. Wei wonen op het platteland en zijn zeer arm. Zijn ouders en zijn vrouw hebben al hun geld samen gelegd om de 5 000 yuan voor de advocaat te kunnen betalen.
We doen een oproep aan alle goedhartige mensen zowel thuis alsook in het buitenland om mr. Wei Danquan te helpen redden en om deze onmenselijke vervolging te stoppen!

Engelse versie: http://clearharmony.net/articles/200810/46528.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular