Raadslid New York onderhoudt banden met Chinese Communistische Partij

15-12-2008 TEST

Deel 2 van een Onderzoeksrapport over de aanvallen tegen Falun Gong in Flushing, Queens
De laatste vijf maand hebben zich bizarre incidenten voltrokken in Flushing, een stad aan de buitenrand van Manhattan, toen georganiseerde aanvallen tegen Falun Gong beoefenaars begonnen plaats te vinden. Meer dan 15 personen werden gearresteerd, en er gebeuren nog steeds gelijkaardige incidenten.

John Liu - Raadslid in New York
Kort na de eerste aanvallen werd een telefoongesprek opgenomen waarin de Chinese consul-generaal in New York opschepte over het aanmoedigen en feliciteren van de aanvallers. Later bleek dat gemeenteraadslid John Liu en lid van de Assemblee van New York Ellen Young ook contacten hadden gehad met de beschuldigden van de aanvallen en hen hadden aangemoedigd.

Vóór John Liu zijn eigenaardige standpunt innam tegenover het geweld tegen Falun Gong in zijn ambtsgebied, werd hij in China door de Chinese Communistische Partij gehonoreerd als een opkomende politieke ster, hoewel zijn politieke activiteiten altijd beperkt gebleven zijn tot de stad New York.

Gemeenteraadslid New York - John Liu
Toen de Falun Gong beoefenaars in de straten van Flushing, New York, aangevallen werden door een grote georganiseerde meute, zochten zij steun bij hun verkozen ambtenaren.
De pogingen om gemeenteraadslid John Liu en lid van de Assemblee van New York Ellen Young te ontmoeten, kenden geen succes. Toen werd ontdekt dat Liu en Young er de voorkeur aan gaven anderen te ontmoeten, raad te geven, en te steunen – namelijk de personen die de Falun Gong beoefenaars hadden aangevallen.
Op 29 juni werd een meeting aangekondigd in een artikel gepubliceerd door China Press, waarin stond dat John Liu de volgende dag in zijn kantoor iedere buurtbewoner zou ontvangen die een probleem wilde voorleggen. Op 30 juni, tijdens een persconferentie in zijn kantoor, ontkende Liu op de hoogte te zijn van het geweld van de aanvallen. Hij een weigerde de belagers te veroordelen of de slachtoffers steun te betuigen.

Na de persconferentie schopte Liu de Falun Gong beoefenaars die naar zijn kantoor waren komen om hun zaak voor te leggen, eruit en sprak hij met de belagers.

Liu sprak op die dag in zijn kantoor onder meer met Victor Yao (alias Qiu Wei), die eerder gearresteerd werd omdat hij een Falun Gong beoefenaar in Brooklyn had aangevallen met een stalen stuurslot.

John Liu is gemeenteraadslid van district 20 in Flushing. Hij is ook het eerste Chinese gemeenteraadslid in New York.

Wereldspionage en het ‘Verenigde Front’

Een artikel dat geschreven is door dhr. Paul Moore, de voormalige hoofdanalist van de FBI geheime informatiedienst, is getiteld, “Hoe China haar Etnische kaart uitspeelt,” en verklaart hoe de CCP Chinese immigranten als spionnen tracht te gebruiken.
Volgens Moore “heeft China de afgelopen jaren een sterke voorkeur getoond voor het verzamelen van zo veel mogelijk geheime informatie van individuen met Chinese achtergrond, en wanneer de CCP agenten werft, zijn het er steeds met een Chinese nationaliteit”.

Zoals Moore zegt “De Chinese aanpak is gebaseerd op het tot stand brengen van wat professionele geheime agenten ‘een geleidelijke verwerving’ noemen. Dat betekent het volgende; een individu waar hun aandacht op gevestigd is, wordt door agenten van de geheime informatiedienst gecreëerd in een geheim agent – soms gedurende een periode van verschillende jaren – met als doel dat de persoon zichzelf gaat zien als een “vriend van China,”. “De geheime agenten willen dat hun Chinese Amerikaanse doelwit zichzelf eenvoudigweg meer Chinees beschouwd dan Amerikaans en dat hij inziet dat hij een speciale missie heeft om op een bepaalde dag zijn land van herkomst te helpen.”
De methode van het gebruiken van Chinezen, die in andere landen leven, voor spionage en politieke manipulaties, is waar de CCP naartoe refereert als het “Verenigde Front.”

De eerste leider van de CCP, Mao Zedong, definieerde drie wapens die gebruikt kunnen worden in communistische revolutie: het Verenigde Front, gewapende strijd, en het imago van de partij opbouwen. Mao beweerde in de eerste uitgave van De Communist, die in 1939 gepubliceerd werd, dat dit “de drie magische wapens zijn van de Chinese communistische partij om vijanden te verslaan in de Chinese revolutie.”

Het Verenigde Front van de CCP opereert haar werk door het manipuleren van Chinezen die in het buitenland leven. Het richt zich op spionage, georganiseerde misdaad, het beinvloeden van politiek in andere naties in het belang van de CCP, en de onderdrukking van Chinese groeperingen die anders denken. Een specifiek departement werd in het leven geroepen voor de operaties van het Verenigde Front onder het Chinese communistische regime: het Departement van Arbeid voor het Verenigde Front van het Centrale Committee van de Chinese communistische partij.

Op 4 december 2000 zei Jiang Zemin, voormalig leider van de CCP, op het 19de Nationale Conferentie van Werk voor het Verenigde Front, “De fundamentele taak van Arbeid van het Verenigde Front is te vechten om de harten van mensen te winnen en krachten te verzamelen.”

De tactieken die de CCP gebruikt in het Verenigde Front zijn o.a. het inschakelen van Chinezen die overzees leven om te infiltreren in buitenlandse politiek, het tot stand brengen van Chinese verenigingen en groepen van zakenaangelegenheden die op kunnen treden op bevel van hen, en door het plaatsen of transformeren van politieke leiders en leiders van gemeenschappen die vervolgens kunnen handelen in het voordeel van de CCP.

Een document dat op 4 juli 1990 door de CCP was verstuurd, toont haar doelstellingen aan. Het document werd naar alle niveaus van het personeel van het Verenigde Front in heel China verzonden, eisend dat ze, “overzee krachtig de Arbeid van het Verenigde Front uitvoeren” en “actief relaties met invloedrijke persoonlijkheden en groeperingen moeten opbouwen.”

‘Een Nieuwe Politieke Ster’
Van 29 maart tot 1 april in 2007, werd raadslid John Liu van New York, op een geëscorteerde reis naar China gezet met zes leiders van Chinese verenigingen in New York. De reis, die werd aangekondigd door de Chinese nieuwswebsite van Xinhua was gepland door Lu Cheng, de leider van de Vereniging van Shandong van Mede Regeringsleden van New York. Cheng is ook het hoofd van de Unie van Chinese Leiders van Organisaties, een groep met nauwe banden met de CCP.

Liu reisde door China, en bezocht enkele van de hoofdleiders van de CCP in verschillende steden. Over zijn trip werd veel geschreven door de media van de CCP, zowel vóór zijn aankomst als tijdens zijn verblijf. Ze verwezen naar hem als zijnde de “nieuwe politieke ster”. Zijn reis werd ook in de Verenigde Staten gepubliceerd door media die door de CCP aangestuurd worden.

Toen Liu op 30 maart aankwam in Beijing, ontmoette hij Xu Yousheng, de plaatsvervangende directeur van het Bureau van Overzeese Chinese Aangelegenheden van de Raad van State, een van de drie bureaus waar het Departement van het Verenigde Front direct orders aan geeft. De vergadering werd gerapporteerd door vele overzeese Chinese mediakanalen, met inbegrip van China Press en de Phoenix TV.

Het Bureau van Overzeese Chinese Aangelegenheden van de Raad van State, waar Yousheng plaatsvervangend directeur van is, is het bureau dat handelt als een medium tussen het Departement van Arbeid van het Verenigde Front en de CCP’s buitenlandse ambassades en consulaten. Wanneer het nodig blijkt te zijn, zullen de consulaten en ambassades ook bevelen geven aan de Chinese verenigingen die door de CCP gecontroleerd worden, waaronder ook studentengroepen en groepen voor zakenaangelegenheden.

Als vervolg op deze vergadering met Yousheng op 31 maart, werd aan Liu de prijs toegekend van, “Prijs voor de Chinese Invloeden op de Wereld”. De prijs werd aan hem gegeven op de universiteit van Beijing en werd bijgewoond door 10 media organisaties die allemaal worden beheerst door de CCP, met inbegrip van Phoenix TV, World Journal en China News.

Om het ‘begrip te verbeteren’

Wat bedoeld wordt met het “verbeteren van hun begrip” wordt geïllustreerd door een verslag geschreven door een ambtenaar van de CCP nadat hij verscheidene Chinese communautaire leiders had ontmoet in New York. In een artikel dat gepubliceerd werd op de website van het Overzeese Chinese Zakenbureau in Peking op 26 september 2006 met de titel “Mijn emotionele banden met het werk van overzeese Chinese zaken”, spreekt Zhong Guiren, voorzitter van de Teruggekeerde Overzeese Chinese Federatie in het Dongcheng district van Peking, over zijn vergaderwerk met de leiders van de Chinese Geconsolideerde Welwillende Vereniging, de Tsung Tsin Vereniging, evenals andere Chinese communautaire leiders in New York.

Guiren beschrijft zijn relais van de propaganda van de CCP: “In antwoord op hun vragen en twijfels, bood ik waarachtige informatie over het incident op ‘4 juni’ \[d.w.z. de studentenslachting op het Tiananmen Plein op 4 juni 1989], het ware gezicht van Falun Gong \[woorden die Falun Gong belasteren zijn weggelaten] en de echte doelstellingen van degenen die de ‘Onafhankelijkheid van Taiwan’ of de ‘Onafhankelijkheid van Tibet’ verdedigen en het beleid van de Chinese overheid ten opzichte van deze mensen”, zegt Guiren.

Na gesprekken met de organisaties van New York legt hij uit hoe ze beginnen met het openstellen van contacten met ambtenaren van de Chinese consulaten en ambassades. Hij spreekt daarna over hoe de Chinese ambassade regelingen treft voor enkele van de groepsleiders om naar China te gaan – regelingen die gelijkaardig zijn aan degenen die voor John Liu gemaakt werden. Nadien zegt hij dat degenen die naar China gegaan waren hun interesses in de gunst van CCP veranderd hadden.

“Na 2001 bezochten enkele leiders Peking, Shanghai en hun geboortesteden in de provincie Guangdong, en dit werd geregeld door ambtenaren van de Chinese ambassade in de Verenigde Staten”, zei Guiren.

“In het verleden waren de leiders van de Chinese organisaties en verenigingen in chinatown van New York allemaal pro-Taiwan; nu zijn ze overgeheld naar het vasteland China en ze zijn meer en meer akkoord gegaan met een vredevolle hereniging met China en de grote verjonging van de Chinese natie”, vertelde Guiren.

De verklaring “vredevolle hereniging met China” verwijst naar doelstellingen van De Raad van China voor de ‘Bevordering van Vreedzame Nationale Hereniging’ (Raad van China), welke gevormd werden op 22 september 1988 in Peking.

De Raad van China is één van de drie bureaus die gecontroleerd wordt door het Departement van het Verenigd Frontwerk van de CCP, net zoals het Overzeese Chinese Zakenbureau van de Raad van de Staat.

Volgens de website van de Raad van China biedt het twee hoofddoelen in zijn werk buiten China. Één dient om “zich te mengen in lokale politiek op hoog niveau”, terwijl de andere dient om “de heersende maatschappij te beïnvloeden.”

Volgens het Xinhua nieuwsagentschap, bekend als het “mondstuk” van het Chinese communistische regime, is de Raad van China samengesteld uit overzeese Chinese leiders die onder de CCP functioneren. Het verslag zegt dat de top van de Raad van China de leiders zijn van zogenaamde democratische partijen die “het leiderschap van de Chinese communistische partij hebben aanvaard als een eerste vereiste en die de status van deelname aan de Partij hebben.”
Een burgemeester als John Liu
John So, de eerste Chinese burgemeester van Melbourne, Australië, biedt een ander voorbeeld van een politicus in een ander land die speciale behandeling ontving in China. John So ging in 2007 naar China door de regeling van overzeese Chinese organisaties, net zoals de reis van Liu geregeld werd door het hoofd van een overzeese vereniging in New York.

Terwijl hij in Peking was, ontving So dezelfde beloning als John Liu. Er werd wijd over hem gerapporteerd door CCP-gecontroleerde media, welke hem vernoemde als de “beste burgemeester in de wereld”, net zoals de communistische media John Liu vernoemde als de “nieuwe politieke ster.”

Liu en So hebben gelijkaardige houdingen aangenomen ten opzichte van Falun Gong beoefenaars. John Liu weigerde om zich voor hen uit te spreken of hen te steunen tijdens de aanvallen in Flushing. In plaats daarvan stond hij aan de zijde van de aanvallers.

Nadat ze aangevallen werden in zijn district werd Liu geciteerd in artikels van de China Press en Ming Daily, welke beweerden dat de protesten van Falun Gong beoefenaars tegen de vervolging van hun geloof door de CCP en hun parades “de burgers hindert” en “de vrede van de buurt verstoort.”

In 2003 verbood So Falun Gong beoefenaars om deel te nemen aan de jaarlijkse Moomba parade in zijn stad. Zijn verbod van de groep werd op heel korte termijn gegeven, met als argumentatie dat Falun Gong beoefenaars ‘te politiek’ waren. De beschuldiging van het “politiek” zijn is een standaardeigenschap van de propaganda van de CCP die gebruikt wordt om zijn vervolging van Falun Gong te steunen.

Op 7 april 2004 werd John So beboet tot $200.000 voor zijn acties door de Victoriaanse Burgerlijke en Administratieve Rechtbank en hij werd bevolen om een openbare verontschuldiging te maken aan de Falun Gong beoefenaars. Nadien werd aan So lidmaatschap verleend voor de Raad voor de Bevordering van het Verenigd Frontwerk in China.

Door Joshua Philipp
Epoch Times

Lees hier deel 1: http://www.clearharmony.nl/article/wereld/1229083578.html

Engelse versie beschikbaar op: http://en.epochtimes.com/n2/united-states/flushing-john-liu-chinese-communist-6763.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular