Mevrouw Zhang, 68 jaar, gearresteerd en haar gehandicapte dochter gedwongen tot dakloosheid en armoede

15-06-2009 Armoede

(Clearwisdom.net) Mevr. Zhang Yuzhen is een 68 jarige Falun Gong beoefenaar van het district  Chengyang, uit de stad Qingdao, in de provincie Shandong. Zij werd gearresteerd op 30 maart 2009, vlak nadat zij haar huis had verlaten. Haar huis werd vervolgens leeggeroofd en haar verblijfplaats is onbekend. Mevr. Jiang Jing, de dochter van mevr. Zheng is gehandicapt. Zij werd ook vervolgd door de CCP (Chinese Communistische Partij) gedurende de afgelopen negen jaar, voor haar geloof in  Falun Gong. Op dit ogenblik is zij noodgedwongen dakloos en leeft ze in armoede.

Mevr.  Zhang werd geteisterd door de CCP tijdens de Olympische spelen

Voor de Olympische Spelen in 2008 drong de politie van het bureau voor de openbare veiligheid het huis van Deborah Zhang binnen waar ze poker begonnen te spelen en er thee dronken, terwijl zij omwille van een hernia bedlegerig was. Ze vielen haar een ganse dag lastig in haar huis. Eén van de politieagenten vroeg Deborah Zhang of zij ooit de vervolging van Falun Gong in het district  Chengyang had onthuld. Hij dreigde ermee haar te arresteren als zij dat had gedaan.

Tijdens de Olympische Spelen gaf het comité uit de stad Dazhouvan in het Chengyang district, van het 610 Bureau, mevr. Zhang het bevel het huis niet te verlaten. Op een dag toen zij haar huis verliet, gingen de verkeerspolitieofficieren van het politiekantoor van Zhengyang onmiddellijk naar haar huis om haar echtgenoot, zoon, schoondochter en kleinzoontje te arresteren. Zij probeerden hen te dwingen om haar verblijfplaats vrij te geven. Uit angst huilde haar zoontje verbitterd. Deze CCP leden gebruiken vele tactieken, waaronder vervreemding, dwang en intimidatie, om de man van mevr. Zhang en mr. Jiang Chongdheng te dwingen de verblijfplaats van andere Falun Gong beoefenaars te onthullen. De andere familieleden van mevr. Zhang werden ook geïntimideerd.

De bedlegerige dochter van mevr. Zang werd herhaaldelijk vervolgd en gedwongen om haar huis te verlaten

De dochter van mevr. Zhang werd gewelddadig vervolgd door de CCP gedurende de afgelopen negen jaar omdat zij Falun Gong beoefent.

De dochter van mevr. Zhang, mevr. Jiang Cheng leed aan polio toen zij een jaar oud was. Mevr. Zhang bezocht vele artsen om de ziekte van haar dochter te genezen. Zelfs nadat zij al haar geld hieraan besteedde, heeft zij nog steeds geen remedie gevonden om haar dochter te genezen.

Hoewel mevr. Jiang Jing vele vormen van Qigong had beoefend en een heleboel geld had besteed aan het zoeken naar een remedie voor haar voet, is het nooit geheeld op een fundamenteel niveau. Tijdens de wanhoop en hopeloosheid, werd Falun Gong aan haar geïntroduceerd door haar vriend. De praktijk wijzigde haar leven definitief. Ze ervaarde binnen een korte periode, een fundamentele verandering zowel fysiek als geestelijk. Zij werd een blij persoon die altijd de belangen van anderen op de eerste plaats zette. De toestand van haar been verbeterde ook drastisch.

Terwijl zij genoot van de schoonheid die Falun Gong in haar leven had gebracht, begon de CCP, die werd geleid door Jiang Zemin, een uitgebreide vervolging van Falun Gong op 20 juli 1999. Omdat ze vasthield aan haar geloof, is zij slachtoffer geweest van onmenselijke vervolging gedurende tien jaar door het “610 Bureau”, het (district) bureau voor de openbare veiligheid, de Straat Commissie van Chengyang en het politiebureau. Zij is herhaaldelijk gedwongen vastgehouden in gevangenissen, psychiatrische inrichtingen, gevangeniskampen en in plaatsen voor dwangarbeid waar zij op wrede wijze vervolgd werd gedurende de afgelopen tien jaar. Op dit moment, is zij gedwongen rond te dolen en heeft zij geen plaats om te verblijven.

Wang Jian, de voormalige Commissiesecretaris van politiek en wetgeving in het district Chengyang, spande samen met Xin Nuoming om mevr. Jiang Jing naar het Zhonghan psychiatrische hospitaal in het Laoshan district te brengen, waar zij op een nog meer vernietigende manier aanhoudend vervolgd werd. Onder impuls van Wang en Xin, en de voorzitter van het psychiatrische ziekenhuis, Din; een arts met de laatste naam Li (een vrouw die verantwoordelijk was voor de vervolging van mevr. Jiang Jing), de hoofdverpleegster; en zeven tot acht orderhandhavende mannen ingehuurd door het ziekenhuis,  werd mevr. Jiang onder dwang geïnjecteerd  met een giftig medicijn. Een paar minuten later begon de drugs het effect te hebben die nervositeit en spanningen veroorzaakt. Haar hartslag begon te versnellen. Haar zicht werd vaag, en haar mond werd droog. Haar gelaat verbleekte en zij stierf bijna van verstikking. Deze drug was door de overheid verboden. Het diende alleen voor interne experimenteren op konijnen. Als een grotere dosis wordt gebruikt bij een konijn, sterft het onmiddellijk. De volgende dagen na de injectie kon mevr. Jiang niet lopen, eten of drinken. Zij was uiterst zwak. Zij was verward, en zij kon haar bewustzijn niet terugwinnen. Gedurende een maand werd mevr. Jiang herhaaldelijk met deze giftige drug geïnjecteerd.

Tijdens haar gevangenschap heeft ùevr. Jiang het voor mekaar gekregen verschillende malen te ontsnappen, maar zij had geen thuis om naar terug te keren. De CCP handlangers traden zeer sterk op. Ze folterden haar zelfs nog harder  telkens wanneer zij haar arresteerden. Zij dacht vele keren dat ze gestorven was, maar Meester gaf haar leven terug.

De politie gebruikte alle soorten trucs om mevr. Jiang in hechtenis te nemen

Tijdens de periode dat mevr. Jiang thuisloos moest ronddolen, stierf haar schoonmoeder, die zeer geliefd was door haar kleindochter. Haar moeder Mevr. Zhang Yuzhen, dacht ook na  over haar, zelfs toen het personeel van de CCP uit de openbare en de nationale veiligheidbureaus, het 610 Bureau, enz. haar bedreigden en intimideerden.

Oorspronkelijk Chinees artikel op  http://minghui.ca/mh/articles/2009/4/16/199045.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular