20 juli: Falun Gong 10 jaar vervolgd in ChinaNederlandse Falun Gong beoefenaars komen samen in Den Haag om stil te staan bij 10 jaar vervolging van hun medebeoefenaars in China

Slachtoffers van de vervolging

DEN HAAG, 20090716 -- Tijdens een stille manifestatie zullen Nederlandse Falun Gong beoefenaars op 20 juli 2009 de slachtoffers van 10 jaar vervolging herdenken. Dit zal plaatsvinden van 8:30 tot 13:00 voor de Chinese ambassade te Den Haag en van 14:00 tot 17:00 tegenover de ingang van de Tweede Kamer (Plein).

Op 20 juli 1999 werd de vervolging van de Chinese meditatiepraktijk Falun Gong officieel afgekondigd in Peking. Toenmalig regeringsleider, Jiang Zemin, gelastte het volledige staatsapparaat van politie, leger en media om Falun Gong uit te vagen. Zijn doelstelling om dat binnen 3 maanden te doen heeft overduidelijk gefaald, maar toch gaat het illegaal arresteren, discrimineren, gevangen zetten en martelen van Falun Gong beoefenaars tot op de dag van vandaag door.

De Falun Gong beoefenaars roepen Nederland op stil te staan bij deze grootste vervolging die de geschiedenis ooit gekend heeft. Tenminste 70 miljoen Chinezen zijn buiten de wet gesteld, simpelweg omdat ze geloven in de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. 10 jaar lang hebben Falun Gong beoefenaars gevraagd om de kwestie vreedzaam op te lossen, middels dialoog en/of een onafhankelijk onderzoek naar de situatie. Dat lijkt niet meer dan redelijk en de aangewezen weg om een conflict op te lossen. Op geen van beiden is echter ooit ingegaan door de Chinese Communistische Partij. Kritiek uit het buitenland wordt afgedaan als 'inmenging in binnenlandse politiek'. De slachtoffers hebben echter geen mogelijkheid om tegen het onrecht dat hen aangedaan wordt verhaal te halen, want de daders zijn juist degenen die hen bescherming zouden moeten bieden.

Veel landen, waaronder Nederland, kiezen voor een tactiek van bilaterale dialoog om de mensenrechten in China stapsgewijs te verbeteren. Deze dialogen hebben al die jaren echter nog nauwelijks vruchten afgeworpen, sterker nog de situatie in China is verergerd. Er komen steeds meer berichten uit China dat het Chinese volk in opstand komt tegen overheidsinstellingen. De Chinese Communistische Partij reageert hierop door zich nog harder op te stellen. Voor veel Chinezen is dit een uitzichtsloze situatie.

De Falun Gong beoefenaars vragen de Nederlandse regering stelling te nemen en de vervolging van Falun Gong openlijk te veroordelen, dan wel zich aan te sluiten bij het initiatief van vice-voorzitter van het Europese Parlement, Dhr. McMillan Scott, om een onafhankelijk onderzoek naar de vervolging van Falun Gong af te dwingen bij de Chinese autoriteiten.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular