De ervaringen van mijn moeder tijdens de vervolgingDoor een beoefenaar uit de provincie Liaoning, China

29-07-2009 Ooggetuigen

(Clearwisdom.net) Mijn moeder, Li Changqin, was een vriendelijk en zacht persoon, en ik ben erg trots op haar. Ze voelde zich zo vereerd toen ze Falun Dafa begon te beoefenen in 1997. Ze leefde haar  leven volgens de waarden Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid en probeerde steeds om een goede moeder en een goed persoon te zijn. Ze leed heel erg onder de vervolging die door de chinese communistische partij (CCP) was gelanceerd. Ze werd in hechtenis gehouden en in een werkkamp voor dwangarbeid geplaatst. Ze stierf op 18 januari 2008. Ze was slechts 52 jaar oud.

Ik herinner me een dag uit 1997: ze bracht een bezoek aan een vriend van haar werk, en deze persoon vertelde haar over de goedheid van Falun Dafa. Met de hulp van deze collega, begon ze Falun Gong te beoefenen. Mijn moeder ging naar de oefeningenplaats en deed elke morgen de oefeningen met andere beoefenaars. Nadat ze  thuis kwam, vertelde ze aan mijn vader en aan mij hoe uniek en diepgaand Dafa is en hoeveel baat ze had van het beoefenen van Falun Gong. Ze vertelde ons over de principes en de vereisten om een beter persoon te worden, en hoe onszelf te cultiveren totdat we de voltooiing bereiken en terug kunnen keren naar onze originele plaatsen. Mijn vader en ik hadden een diep geloof in Falun Dafa, dat het de rechtschapen Fa is die ons kan leiden en terug kan brengen naar onze ware thuis en onze eigen zelf.

Daarna ging mijn moeder dag na dag, jaar na jaar met een blijde gemoedsgesteldheid naar de oefenplaats om de oefeningen te doen en deelde haar ervaringen met  andere beoefenaars. Na haar werk, gebruikte ze haar vrije tijd om de goedheid van Falun Dafa aan haar collega’s en vrienden te tonen. ’s Avonds ging ze naar het huis van een andere beoefenaar om daar de Falun Gong boeken te bestuderen.

Op 20 juli, 1999, begon de CCP haar wrede vervolging en onderdrukking van Falun Gong en de beoefenaars ervan. De CCP gebruikte gevangenschap, martelingen, en dwangarbeid in haar vervolging en maakte ook vals bewijsmateriaal op. Ze gebruikten leugens en geruchten om hun eigen burgers alsook iedereen over de hele wereld te bedriegen. Was het de fout van Falun Gong? Neen, dit was het niet! Elk individu van de hele mensheid zou het recht moeten hebben op een persoonlijke geloofsovertuiging. Waar waren de “mensenrechten en de vrijheid van geloofsovertuiging” die de ambtenaren van de CCP verdedigden? Eigenlijk heeft de bende van Jiang schurkachtige middelen gebruikt om Falun Gong te vervolgen.

Mijn moeder reisde vier maal naar Beijing om een verzoek ten gunste van Falun Gong in te dienen. Op een bepaald ogenblik veranderden de omstandigheden en mijn moeder en de andere beoefenaars moesten wandelen van het district Yutian, van de provincie Hebei naar een buitenwijk van Beijing  nabij de stad Sanhe, ook in de provincie Hebei. Toen moesten ze het openbaar vervoer nemen naar Beijing. Zo veel beoefenaars dienden een bezwaarschrift in, maar de CCP-ambtenaren veranderden hun standpunt niet. Daarbij kwam dat ze de vervolging meer intens maakten, hetgeen ervoor zorgde dat een groot aantal beoefenaars geruïneerd raakten en hun thuis verloren. Het heeft zo veel problemen veroorzaakt en vele families uit elkaar getrokken. Vele beoefenaars konden niet naar hun thuis terug keren.

In juli 2001 gingen mijn moeder en andere beoefenaars weer naar Beijing om een bezwaarschrift in te dienen. Ze werd gearresteerd door agenten van het politiebureau in Beijing en werd een maand vastgehouden. Nadat ze werd vrijgelaten, ging mijn moeder door met het doen van haar oefeningen en het  bestuderen van de Fa en ze ging naar buiten om de mensen te vertellen over de ongerechtigheid waar Falun Gong mee wordt behandeld in China. In mei 2002 werd mijn moeder gearresteerd door politieagenten van het dorp Laoguanbo, Huludao, provincie Liaoning en ze werd veroordeeld tot een termijn van drie jaar in een kamp voor dwangarbeid.

Toen ze vast zat in het vrouwenkamp voor dwangarbeid Masanjia in de stad Shenyang, leed mijn moeder onder hevige folteringen en ontberingen. Ik bracht verschillende bezoeken aan haar in het kamp; haar haren waren grijs geworden en haar gezicht was dun en bleek. Telkens wanneer ze me zag, glimlachte ze en zei, “mijn zoon, je bent gekomen om me te bezoeken. Ik ben niet in staat om voor je te zorgen, dus zorg er zeker voor dat je warm aangekleed bent en voor jezelf zorgt, zodat ik me geen zorgen om jou hoef te maken. Herinner je er steeds aan, ‘Falun Dafa is goed, Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid is goed.’” Het leven zonder mijn moeder gedurende die drie jaren leek net alsof het er tien jaren waren.

Op 13 april 2005, werd de lucht helder en blies er een zachte wind. Ik was voornamelijk heel erg blij omdat ik wist dat mijn moeder thuis zou komen. Ik voelde me rusteloos en opgewonden terwijl ik wachtte aan het busstation. Toen mijn moeder uit de bus stapte, was ik geshockeerd!. Was dat mijn moeder? Met zo een mager lichaam, grijs haar en bleek gezicht. Ze was heel erg verouderd. Ik nam haar koffer en we gingen naar huis. Toen we thuis waren, vertelde ik haar alle dingen die met me gebeurd waren tijdens de jaren terwijl zij vast zat in het gevangenenkamp.

Daarna lachte ze enkel en ze zei, “Alle dingen zijn reeds geregeld. Behandel de slechte dingen als goede dingen en de goede dingen als goed, en alles zal voorbijgaan.” Na deze periode, leefden we een eenvoudig leven zoals gewoonlijk, moeder ging elke dag naar buiten om de oefeningen te doen, studeerde de Falun Gong boeken en verspreidde de feiten over de vervolging en het onrecht dat Falun Gong aangedaan is.

De gezondheid van mijn moeder ging sneller achteruit wegens de jaren van constante vervolging en doordat ze werd lasting gevallen door agenten van de CCP. Haar situatie werd dag na dag  slechter. Als ze de trap naar ons appartement opging, moest ze gewoonlijk twee tot drie keer rusten. Op sommige dagen in de morgen, spuwde ze zelfs bloed. Ze stierf  op 18 januari 2008 om 2 uur in de nacht en liet veel vrienden en familieleden achter die zoveel om haar gaven. 

Mijn moeder is naar de eeuwigheid gegaan, en heeft deze aarde verlaten. Ze is teruggekeerd naar de plaats waar ze thuis hoort. Ik zal in stilte voor haar bidden. Ondertussen blijf ik standvastig het cultivatiepad bewandelen dat zij ooit eens bewandelde.


Tenslotte wil ik in alle oprechtheid zeggen, “Falun Dafa is goed! Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid is goed!”

Oorpronkelijk Chinees artikel: http://minghui.ca/mh/articles/2009/6/21/203132.html

Engelse vertalin: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2009/7/7/108980.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular