Amerikaanse Senator schrijft Chinese ambassadeur aan om de vervolging van Falun Gong te veroordelen

Op 30 juli 2009 schreef de Amerikaanse Senator Robert Menendez van New Jersey de volgende brief naar de Chinese ambassadeur Wenzhong Zhou om de vervolging van Falun Gong van de afgelopen tien jaar door de Chinese overheid te veroordelen en om de vrijlating van Falun Gong beoefenaars te eisen.

30 juli, 2009

Robert Menendez

New Jersey

Amerikaanse Senaat

Geachte Ambassadeur Zhou,

Deze maand juli markeert de tiende verjaardag aan van de vervolging van Falun Gong door de Chinese overheid.  De strafcampagne tegen Falun Gong heeft beoefenaars onderworpen aan ernstige mentale en lichamelijke misbruiken en  het heeft ontelbare uren van emotioneel leed aan hun families veroorzaakt.  Deze ernstige mensenrechtenschendingen in de Volksrepubliek China markeert de nood voor grotere internationale druk op de Chinese overheid om alle burgers de vrijheid van geloof te geven, dit in overeenstemming met de Universele Verklaring van de Mensenrechten.

China toont een pover mensenrechtenbeleid aan de wereld.  Of het nu in Soedan, Tibet of ergens binnen de Chinese grenzen is, de Chinese regering moet groter respect tonen voor de individuele mensenrechten indien het respect van de wereld wil verdienen.  Ik heb van een aantal van mijn kiezers in New Jersey gehoord over de voortdurende mishandeling van Falun Gong beoefenaars.  Het exacte getal van Falun Gong beoefenaars die zijn gestorven tijdens hun gevangenschap door de Chinese overheid, hetzij door foltering, misbruik of verwaarlozing, is onduidelijk, maar wat dit getal ook is, het is onaanvaardbaar.

Deze vervolging van Falun Gong is een belediging  voor de mensheid en ik ben ervan overtuigd dat de regering van de Verenigde Staten zich sterker zou moeten uitspreken tegen de weigering van geloofsvrijheid voor de burgers van China.  Ik vraag om uw hulp in het verkrijgen van de vrijlating van de vrienden en familieleden van mijn kiezers die worden opgesloten in China omwille van religieuze redenen.  Ik vraag tevens om grotere druk te zetten op de Chinese overheid om zijn internationale en binnenlandse beleid inzake de bescherming van de mensenrechten te veranderen.

Hoogachtend,

ROBERT MENENDEZ
Amerikaanse Senator

Chinese version available at http://minghui.ca/mh/articles/2009/8/1/205711.html
Engelse versie is beschikbaar op: http://clearwisdom.net/html/articles/2009/8/10/109933.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular