Psychiatrische foltering in ChinaEen overvloed aan verslagen

In december 2008 publiceerde de V.N. commissie een rapport over de mensenrechten in China. Dit was het eerste rapport over China in 8 jaar tijd. In het rapport staat dat: “de commissie met zorg vaststelt dat er misbruik wordt gemaakt van de voorziening tot het interneren van mensen in psychiatrische ziekenhuizen zonder medische reden.” [1]

Na een bezoek van twee weken aan China door V.N.’s speciaal verslaggever professor Manfred Nowak eind 2005, publiceerde de V.N. een verslag over deze missie naar China. Het rapport gaf aan dat er sprake was van foltering in Chinese psychiatrische ziekenhuizen in 8% van de gevallen voorgelegd aan speciaal verslaggever tijdens een mandaat van 5 jaar, van 2000 tot 2006.[2]

Onderzoek wees uit dat de “behandeling” in psychiatrische ziekenhuizen voorkomt in 23 van de 33 provincies onder leiding van de centrale regering van China. Minstens 100 psychiatrische instellingen zijn gebruikt met als doel het uitroeien van het geloof van Falun Gong beoefenaars. Het gebruik van psychiatrische medicijnen bij diegenen die een verschillende opinie hebben ten aanzien van de regering is duidelijk een goed georganiseerde, systematisch uitgevoerde methode komende van hogerhand.

Daniel B. Borenstein, president van de Amerikaanse psychiatrische vereniging, publiceerde een brief in de New York Times op 27 maart 2001 getiteld “Gevangenen in China: geconfronteerd met misbruik” In dit artikel stelt hij: “Het WPA [World Psychiatric Association] comité voor gebruik en misbruik van de psychiatrie handelt te traag als het gaat over de serieuze aanklachten van psychiatrische gevangennemingen van Falun Gong beoefenaars, vakbondsleiders, studentenleiders en anderen die voorgesteld worden als ‘politieke extremisten’ en onderworpen zijn aan schoktherapieën en psychotrope medicatie.” [3]

Robin Munro wijdde een volledig hoofdstuk in zijn boek ‘Dangerous Minds’ aan de politieke psychiatrie in China vandaag de dag en de oorsprong ervan tijdens het Mao tijdperk alsook de psychiatrische mishandelingen van Falun Gong beoefenaars. In “The Falun Gong: New Targets of Psychiatric Abuse,"[4] beschrijft hij hoe de 42 jaar oude Tian Guihua mishandeld werd in het psychiatrisch ziekenhuis van Jiaozhou, in de provincie Shandong. Acht psychiatrische patiënten hielden haar vast terwijl een dokter haar een injectie gaf met medicijnen die het zenuwstelsel aantasten. “Nadien vroeg de vrouwelijke dokter dagelijks aan Tan of ze Falun Gong zou blijven beoefenen. Tan zei ‘ja’, en de dokter schokte haar dan verder met elektrische naalden."[5]

Het gebruik van medicijnen voor politieke doeleinden in psychiatrische ziekenhuizen

Het psychiatrische ziekenhuis van Xuzhou in de provincie Jiangsu is een typisch voorbeeld. Berichten over mishandeling kwamen binnen vanaf 20 juli 1999, toen de vervolging begon. In december 2000 werden Gao Chuanyin, Gao Xiayun, Lu Bingling, Niu Shuxia, Wang Jinghua, Meng Qinquan, Wang Hui, en Wang Ping overgebracht naar het psychiatrische ziekenhuis van Xuzhou. Allen waren gezonde Falun Gong beoefenaars. In maart 2001 werden Wu Di, Peng Zhongmei, Ding Jianhua, Yuan Ling, Guo Juanling, Bian Guiling, Wang Yumei, Dong Mei, Gao Chunmei, en Ma Jiling ook overgeplaatst naar dit ziekenhuis.

Er waren beoefenaars die het bewustzijn verloren, werden vastgebonden met koorden, geëlectrokuteerd, ontzien van slaap, wezenloos voor zich uit staarden, begonnen te kwijlen en te beven, het gezichtsvermogen of het gehoor verloren, beschadigingen opliepen van spieren en interne organen, geheugenverlies, psychisch of mentaal gehandicapt werden en zelfs stierven. Eén van hen vroeg aan de  medische stafleden: “Waarom dienen jullie ons deze medicijnen toe? We zijn niet ziek.” Ze antwoorden: “Het is niet aan ons om te beslissen. Degenen aan de top hebben ons de orders gegeven. Wij willen jullie niet op deze manier behandelen maar we willen ook niet onze baan verliezen.”

Psychiatrische foltering blijft plaatsvinden

Omdat de psychiatrische behandeling niet bedoeld is voor het welzijn van de ‘patiënt’ gebeurt het niet alleen in psychiatrische ziekenhuizen, maar ook in werkkampen en opsluitcentra. De volgende gevallen herinneren aan wat er zich voordoet in China terwijl de economie blijft groeien.

  1. Dhr. Zhao Peijie, een 32 jaar oude man uit het dorp Xiaonigou gelegen in de provincie Shandong, werd geslagen, gefolterd and gedwongen om medicijnen in te nemen die het zenuwstelsel aantasten. Het resultaat was dat hij mentaal ziek werd. Hij stierf in de wildernis op 28 juni 2008
  2. In april 2006 werd de 69 jaar oude mevr. Liu Xiaolian, gearresteerd door agenten van het korps van de stad Chibi in de provincie Hubei. Ze werd overgebracht naar het psychiatrische ziekenhuis van Pufang. In dit ziekenhuis werd mevr. Liu wreed geslagen, ingespoten met giftige medicijnen and geëlektrocuteerd met elektrische knuppels. Gedurende 24 uur werd ze zonder ophouden geïnjecteerd met het middel. Ze verloor het bewustzijn gedurende de twee opeenvolgende dagen en haar hele lichaam werd donker en opgezwollen. Nadat ze wakker werd, kon ze tijdelijk niet meer spreken. Ze stierf in de namiddag van 26 oktober 2008.
  3. Mevr. Li Dongqing is 46 jaar oud en woont in Shenyang in de provincie Liaoning. Op 24 mei 2008 werd ze gearresteerd en werd ze geplaatst in het psychiatrische ziekenhuis van het district Dongling in Shenyang. Er werd haar een middel toegediend waardoor ze ernstige psychologische schade opliep.
  4. Mevr. Han Ming werkte in de machinefabriek van Pingshui gelegen in Pingba in de provincie Guizhou. Op 28 februari 2001 werd ze veroordeeld tot twee jaar gedwongen arbeid. Tijdens haar verblijf in het werkkamp voor vrouwen in de provincie Guizhou werd ze ingespoten met een onbekend middel waardoor ze over haar hele lichaam last kreeg van het krimpen van de spieren. Haar toestand bleef verslechteren en ze stierf op 20 maart 2003. Ze was toen 30 jaar oud.
  5. Mevr.. Zhang Wuying en haar echtgenoot dhr. Wu Dianhui zijn afkomstig uit Changzhou in de provincie Jiangsu. In februari 2000 werd dhr. Wu gearresteerd door de veiligheidsdienst van Changzhou. Nadat hij uit het detentiecentrum was vrijgelaten werden ze beiden opgepakt en overgeplaatst naar het psychiatrische ziekenhuis in Changzhou, ondanks dat ze niet psychiatrisch ziek waren. Mevr. Zhang werd vastgebonden op een bed en geïnjecteerd met een medicijn en werd gedwongen gevoed. Ze was op dat moment 5 maanden zwanger.

Om hun misdaden te verdoezelen, geven de daders steeds de schuld aan de slachtoffers zoals blijkt uit het voorbeeld van mevr. Meng Lijun. Ze stierf nadat haar een giftig medicijn werd toegediend en een gevaarlijk middel in haar eten en water werd gemengd. Haar familie vroeg aan de politie waarom ze medicijnen toedienden aan een gezond persoon. Ze antwoordden: “Ze had een mentaal probleem door het beoefenen van Falun Gong en ze had deze mentale ziekte reeds opgelopen voor haar gevangenneming.”

Mevr. Meng is slechts één voorbeeld uit vele duizenden.

Referenties

1. http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.CHN.CO.4.pdf
2. http://www.unhcr.org/refworld/publisher,UNCHR,MISSION,CHN,,0.html
3. http://www.nytimes.com/2001/03/27/opinion/l-jailed-in-china-confront-the-abuse-574694.html
4. Robin Munro over Falun Gong (Zie pagina 158)
5. Ibid. Pagina 163

bron:http://clearwisdom.net/html/articles/2009/10/2/111261.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular