Een goedhartige jonge beoefenaar uit Weifang in de provincie Shandong, werd veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf

16-11-2009 Dwangarbeid

(Clearwisdom.net) (verslaggever uit de provincie Shandong) Om 8.30 uur op 18 oktober 2009, veroordeelden de hoofdrechter Mou Aiping en twee vervangenende rechters ,Lv Baoqing en Lihong, meneer Ge Kun tot een gevangenisstraf van negen jaar. Dit vond plaats in het gerechtshof van het district Hanting in Weifang. Dhr. Ge Kun werd gearresteerd op 9 juli 2008. Hij werd gevangengezet en gefolterd voor meer dan één jaar. Dhr. Ge Kun, die eerder een zeer gezonde man was, is nu volledig invalide en fysiek erg zwak.

Naam:

Ge Kun

Geslacht:

Man

Leeftijd:

Onbekend

Adres:

Gebouw 1, appartement 301, Guanxi Zhonghe straat, district Weicheng, stad Weifang.

Beroep:

Student, Departement voor Architectuur in de universiteit van Tianjin

Datum van de meest recente arrestatie:

9 juli 2008

Meest recente plaats van hechtenis:

Stadsgevangenis van Weifang (Œ´∑ªø¥ ÿÀ˘)

Stad:

Weifang

Provincie:

Shandong

Vervolging waaraan de beoefenaar onderworpen werd:

Elektrische schokken, onthouding van slaap, dwangarbeid, in elkaar geslagen worden, omhoog worden gehangen, gevangen gezet worden, opsluiting in een isoleercel, martelingen, geforceerd ‘voeding’ toegediend krijgen, geld afpersing, weggestuurd worden van school, fysiek beperkt worden, huisdoorzoekingen, constante ondervragingen, in hechtenis gehouden worden

Sleutelpersonen in zijn vervolging: Mou Aiping, Lv Baoqing, Li Hong
Verdedigende advocaat: Wu Jiangtao

Dhr. Ge Kun studeerde architectuur aan de universiteit in Tianjin. Hij was erg eerlijk, eenvoudig en vriendelijk. Iedereen die hem kende kon dit bevestigen. Nadat de CCP vanaf 20 juli 1999 beoefenaars begon te vervolgen, ging hij naar Beijing om op te komen voor het recht om Falun Gong te beoefenen. Sinds dat moment, hebben agenten hem aangevallen met een mes, leerkrachten hielden hem gevangen en uiteindelijk werd hij van school gestuurd. Het adres van dhr. Ge Kun is Kamer 301, unit E, gebouw nummer 1, Zhonghe straat, Xiguan, district Weicheng, in de stad Weifang. Hij werd regelmatig lastig gevallen. Omwille van deze redenen, kon hij geen normaal leven leiden en moest hij noodgedwongen zijn huis verlaten en rondzwerven.

Op 9 juli 2008 om 6.00 uur., arresteerden agenten van het Stadsbureau voor Burgerlijke Veiligheid van Weifang dhr. Ge Kun in de slaapzaal van Datuo,  in Weifang. Ze namen hem mee naar de stadsgevangenis van Weifang en lieten niet toe dat familieleden hem bezochten. Agenten doorzochten zijn slaapplaats en namen zijn desktop computer, mobiele telefoon, digitale camera, de juwelen van zijn moeder die hij bij zich had, zijn persoonlijk boek met al zijn bankgegevens evenals andere persoonlijke eigendommen die op zichzelf een totale waarde hadden van minimum 35000 yuan, in beslag.

Dhr. Ge Kun ging in hongerstaking. Na vijf dagen, werd hem onder dwang ‘voeding’ toegediend en werd hij  gemarteld. Hij is op een soort van kruis vastgebonden geweest gedurende zes dagen. Het kruis was ondersteund met stalen buizen. Zijn handen werden uitgestrekt en aan het kruis vastgebonden. Hij leed onbeschrijfelijk veel pijn.

Bewakers ondervroegen hem bijna dagelijks. Ze dwongen hem om op een stalen stoel te zitten en ondervroegen hem gedurende vier dagen en vier nachten. Hij leed erg onder de onthouding van zijn slaap gedurende vijf dagen. In december 2008 werd hij opnieuw aan een verhoor onderworpen. De familie van dhr. Ge Kun bezochten hem in de gevangenis van Changle en brachten hem enkele kleren van katoen en een jas, gevuld met veren. De bewaker weigerde opnieuw het bezoekrecht voor familieleden en aanvaardde niet dat dhr. Ge Kun kleren kreeg van zijn familie.

Dhr. Ge Kun werd op erg wrede wijze gefolterd en leed enorm fysiek en op spiritueel gebied. Zijn gezicht leek vaalgeel, ziekelijk en opgezwollen. Hij was erg zwak. Ondanks zijn fysieke gesteldheid, werd hij gedwongen om op dagelijkse basis over te werken.

Op 31 juli 2009, vond er een hoorzitting plaats in het hooggerechtshof van Hanting, in Weifang. Een aantal rechters plaatsten dhr. Ge Kun in een terechtzitting. Zijn ouders huurden de advocaat Wen Haibo in, een mensenrechtenadvocaat uit Beijing, om te bewijzen dat hun zoon onschuldig was. Op 5 januari 2009 ging Wen Haibo naar het districtshuis van Hanting, waar alle gevolmachtige documenten lagen. Hij wou daar door de dossiers gaan, maar de ambtenaren weigerden om mee te werken en weigerden om de documenten aan Wen Haibo te geven. Eind mei 2009, legden juridische ambtenaren beslag op het gerechtelijk diploma van Wen Haibo. De familie van dhr. Ge Kun huurde vervolgens Wu Jiangtao in, een advokaat van het advocatenbureau Xinnuo in Beijing, om dhr. Ge Kun te verdedigen. Toen Wu Jiangtao alle documenten wilde inzien, lieten de ambtenaren toe dat hij slechts een paar documenten kon inkijken. Ze lieten niet toe dat de advocaat de documenten copieerde. Op de hoorzitting, onderbraken de rechters Wu Jiangtao vele malen toen hij dhr. Ge Kun probeerde te verdedigen.

Op 18 oktober 2009, hielden de rechters van Hanting,in Weifang een hoorzitting om Ge Kun voor een tweede maal te veroordelen. Vervolgens werd hem een gevangenisstraf opgelegd van negen jaar.

Partijen die hebben deelgenomen in de vervolging van dhr. Ge Kun zijn: het gerechtshof van Hanting district in Weifang; Weifang stadsarchief voor gevolmachtigde documenten, Kuiwen districtsarchief voor gevolmachtigde documenten, Hanting districtsarchief voor gevolmachtigde documenten, politiebureau van het district Kuiwen.
De ouders van dhr. Ge Kun waren de wanhoop nabij toen men hen vertelde dat hun zoon illegaal veroordeeld was tot een gevangenisstraf van negen jaar.

Lijst van degenen die dhr. Ge vervolgden:
Mou Aiping, een vrouw, hoofdrechter en rechter die als afgevaardigd voorzitter optrad, afdeling criminaliteit van het gerechtshof van district Hanting, stad Weifang: 011-86-536-7254040
Lv Baoqing, Li Hong (2 vrouwen), rechters van het gerechtshof van district Hanting, stad Weifang: 011-86-536-7254040
Zhang Futao, publiek aanklager en hoofd van de afdeling gerechtelijke vervolging, het Hanting districtsarchief voor gevolmachtigde documenten, stad Weifang: 011-86-536-3012087
Huang Weilian, commissaris van het politiebureau van de stad Weifang: (kantoor) 011-86-536-8783707, 011-86-536-8783121; (thuis) 011-86-536-8789366, (mobiel nummer): 011-86-135-73689006
Zhou Guosheng, politieagent van het politiebureau van district Kuiwen, stad Weifang
Xu Xinping, politiek commissaris van het politiebureau van Weifang: (kantoor) 011-86-536-8783156, (mobiel nummer): 011-86-13605369816
Luo Xiangxian, bevelhebber  van  de Nationale Veiligheidsdivisie: (thuis)011-86-536-8783238, (kantoor) 011-86-536-8783251, 011-86-536-8783153, (mobiel nummer) 011-86-13963650099
Cui Huaitian, hoofd van het politiebureau van het district Hanting: 011-86-15905360909
Binnenlandse Veiligheidsdivisie van Hanting: 011-86-536-7285585
Yan Fengshan, bevelhebber van de Nationale Veiligheidsdivisie, district Hanting: (mobiel nummer)011-86-13953668177, (kantoor) 01-86-536-7268908
610 bureau van het district Hanting: (mobiel nummer) 011-86-7251243
Kantoor voor politiek en juridisch comité, district Hanting: 011-86-536-7251243
Sui Ruwen, verantwoordelijke van het  610 bureau van de stad Weifang: (thuis) 011-86-536-8783031 (mobiel nummer): 011-86-138-06495398

Partijen die hebben deelgenomen in de arrestatie van dhr. Ge Kun:
Politiebureau van Weifang, politiebureau van Kuiwen District, Nationale Veiligheidsdivisie van Weifang
Li Xingming, bevelhebber van de economische ontwikkelingszone van Weifang: mobiel nummer 011-86-13296365700
Wang Shuguo, hoofd supervisor van de gevangenis van Weifang
Peng Yunxia (vrouw), Han Ting (vrouw), gevangenisbewaaksters van de stadsgevangenis van Weifang
Kang XX: gevangenisdokter van de stadsgevangenis van Weifang

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular