Bemiddelingsrechtbank van Changchun overtreedt de wet

22-11-2009 Rechtsmisbruik

De rechtbank van het gewest Nong'an in de provincie Jilin veroordeelde in maart 2009 zeven Falun Gong beoefenaars op een illegale wijze, waaronder dhr. Han Xixiang, mevr. Wang Xiuping (vrouw van Han Xixiang), dhr. Li Fengming, mevr. Zhao Yushu (vrouw van Li Fengming), dhr. Zhang Wanjun, dhr. Wei Cheng en dhr. Qi Yunchao. De beoefenaars hebben beroep aangetekend bij de bemiddelingsrechtbank van Changchun, maar de rechtbank heeft hun zaak zonder reden keer op keer uitgesteld. Momenteel wil de rechtbank een vonnis uitspreken zonder rechtszaak en het beweert dat “het niet nodig is om de gerechtelijke procedures te volgen als het Falun Gong kwesties betreft”.

In December 2008 voerde de rechtbank van Nong'an een “geheim gerechtelijk onderzoek” tegen zeven beoefenaars zonder hun families te verwittigen. Op 27 maart 2009 gebruikte de rechtbank dezelfde tactiek en sprak een veroordeling tegen hen uit. De beoefenaars gingen niet akkoord met het vonnis en gingen samen in beroep bij de bemiddelingsrechtbank van Changchun. Beoefenaars uit het Nong’an en de familieleden van de zeven beoefenaars huurden 14 advocaten in om hen te verdedigen.

Nu is de periode van beroep voorbij en hebben de familieleden opnieuw en opnieuw naar de rechtbank gebeld om een hoorzitting aan te vragen, maar de rechtbank blijft de tijd rekken met het ene excuus na het andere.

Op 7 september 2009 heeft de rechtbank aan de advocaten gevraagd hun verdediging in te leveren, zonder te bevestigen of er een rechtszaak geopend zou worden, met als argument dat de rechtbank enkel kan beslissen of er al dan niet een hoorzitting moet komen nadat het de ingediende verdedigingen ontvangen heeft. Sinds wanneer is het indienen van een verdediging een voorwaarde voor een hoorzitting? Het is maar al te duidelijk dat de rechtbank bedrieglijke kunstgrepen gebruikt. De beoefenaars en hun families hebben door het bedrog heen gekeken en hun advocaten opgedragen, “Als de rechtbank niet bevestigd dat ze een zitting zullen houden, dan dienen jullie geen verdediging in.”

Op 23 oktober 2009, zes maanden nadat de deadline voor beroep overschreden was, bracht de bemiddelingsrechtbank de advocaten op de hoogte dat het vonnis zou uitgesproken worden op 23 oktober.

Het is een schending van de wet als de rechtbank een vonnis uitspreekt zonder dat er een rechtszaak geweest is en zonder enige verdediging toe te staan. Toen de familieleden hierop wezen, antwoordde de rechtbank “Het is niet nodig is om de gerechtelijke procedures te volgen als het Falun Gong kwesties betreft”. Dit zijn zaken die vandaag de dag gebeuren in het communistische China dat zogezegd “geregeerd wordt door de wet”, en dit zijn de mensenrechten onder het CCP regime.
De bemiddelingsrechtbank van Changchun was verplicht om een vonnis uit te spreken tegen de zeven beoefenaars op 23 oktober (vrijdag) om 14.00 uur in de rechtbank van Nong’an.

Bron: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/11/1/112018.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular