Hogeschoolstudent wordt vervolgd voor het beoefenen van Falun Gong tot op het punt van een zenuwinzinking

22-11-2009 Op werk en school

(Clearwisdom.net) Wang Jinghua, geboren in 1987, komt uit Pengbei in de provincie Hubei. Tijdens zijn studies aan de Dingsi middelbare school in Dingsiqiao en aan de hogeschool van Xianning verhelderde hij de feiten over Falun Gong en de vervolging aan zijn klasgenoten. Daardoor werd hij steeds gecontroleerd en onder druk gezet door het schoolbestuur. Hij werd verschillende keren lastig gevallen en bedreigd door het 610 Bureau van het Xian'an district. Mede door het Politiek en Juridisch Comité en het Publieke Veiligheidsbureau van Xianning, werd hij van school gestuurd. Uiteindelijk ging hij er mentaal volledig aan onderdoor in november 2006.

Zowel op de basisschool als op de middelbare school was Wang Jinghua zowel op het vlak van zijn houding als van zijn studies steeds een uitstekende leerling. Hij was een zeer goede student en was steeds vriendelijk tegen zijn medestudenten. De directeur van zijn middelbare school, dhr. Huang, zei ooit: “Tijdens de wekelijkse schoonmaakbeurt op vrijdag gingen alle andere studenten naar huis, maar hij was de enige persoon die meehielp tijdens het schrobben van de vloer.”  Wang’s vriendelijkheid werd echter niet geapprecieerd door zijn leraren. Ze behandelden hem slecht omdat hij Falun Gong beoefende en omdat hij leefde volgens de principes Waarheid-Mededogen-Verdraagzaamheid.

Door de vervolging gingen de schoolresultaten van Wang Jinhua achteruit en zijn leraren maakten hier misbruik van om hem verder onder druk te zetten om te stoppen met het beoefenen van Falun Gong. Ze sloten hem zelfs voor een dag op in een lege kamer. Ondanks dit alles deed Wang een zeer goed ingangsexamen aan de hogeschool van Xianning en  werd hij  begin 2004 tot de school toegelaten. Gedurende zijn studie van twee jaar aan de hogeschool van Xianning, bleven zijn leraren hem echter onder druk zetten om te stoppen met het beoefenen van Falun Gong. Directeur Zhu en andere verantwoordelijken uit de school probeerden verschillende keren zijn ouders onder druk te zetten, waardoor hij ook vaak kritiek kreeg van zijn ouders.

Wang’s leraar, Wang Shaohua, hielp de staf van het 610-Bureau en de politie van het Publieke Veiligheidsbureau om zijn lessenaar en zijn rugzak te doorzoeken. Ze sloten hem  op in het Publieke Veiligheidsbureauen dwongen zijn ouders een garantieverklaring te ondertekenen. Vanaf dat moment moest steeds één ouder op school in zijn gezelschap aanwezig zijn en dat zorgde voor veel financiële stress in de familie. Andere studenten lieten hem links liggen. Uiteindelijk werd hem gevraagd om de school te verlaten. Door de beroepen van zijn ouders, zei de school hem slechts voor één jaar te schorsen, maar een jaar later weigerde de administratie van de school hem opnieuw in te schrijven.

De voortdurende druk van de school, het Publieke Veiligheidsbureau en het 610-Bureau, alsook de druk van zijn ouders, zorgden voor zoveel beroering in het leven van Wang Jinghua dat zijn academische resultaten achteruit bleven gaan en de enorme druk vanuit alle richtingen zorgde er uiteindelijk voor dat hij mentaal uitgeput raakte en er volledig aan onderdoor ging.

Engels artikel: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/10/23/111780.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular