De eerste stap van Google is moreel duidelijk; anderen zouden moeten volgenStatement van het Falun Dafa Informatiecentrum

Het Falun Dafa Informatiecentrum juicht het initiatief van Google toe, waarbij de internetcensuur door de Chinese Communistische Partij  (CCP) aangevochten wordt, en moedigt andere ondernemingen, overheden en individuen aan om hetzelfde te doen. Het Informatiecentrum stelt ook vraagtekens bij de reactie van een aantal mediabronnen, dat deze zet “risicovol” of “verrassend” zou zijn, omdat het menselijk leed door internetcensuur in China niet duidelijker kan zijn.

Door de geschiedenis heen, van het bloedbad in Rwanda tot de Nazi Holocaust en de moorden door de Rode Khmer in Cambodia, speelden propaganda en censuur een centrale rol om grootschalige vervolging van onschuldige leden van de maatschappij mogelijk te maken.

De afgelopen tien jaar spendeerde het Chinese regime honderden miljoenen dollars aan het censureren van alle informatiekanalen in China die te maken hadden met Falun Gong, een groep die ooit 10% van de Chinese bevolking vertegenwoordigde en nog altijd tientallen miljoenen beoefenaars telt. Deze inspanningen hebben het publiek ervan weerhouden te leren over de realiteit van de leugens, de verschrikkelijke onrechtvaardigheid en de misdaden tegen de menselijkheid die het Chinese regime sinds 1999 begaan heeft tegen burgers die Falun Gong beoefenen.

Het is in deze context dat het Informatiecentrum de inspanningen aanmoedigt om vreedzaam en eervol de controle over het internet door de CCP aan te vechten, en nog belangrijker, om een open en vrije internetomgeving in China te verkrijgen.

We verwelkomen de inspanningen van Google of eender welke andere entiteit die de moreel vertroebelde staat ziet van het huidige Chinese internet en die er werk van maakt om een realiteit te maken van vrijheid van informatie in China. Met zo’n vrijheid zal tevens kennis en een groter begrip optreden, en daarmee hopen we op het einde van marteling en het doden van Falun Gong beoefenaars.

Oorspronkelijk Engels Persbericht van het Falun Dafa Information Center: http://www.faluninfo.net/article/947/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular