Verborgen agenda bij medische conferentie om de wreedheden van organenoogst te verdoezelen

05-05-2010 Orgaanroof

Door Chang Huifu (Clearwisdom.net). De Asian Pacific Association voor Leveronderzoek werd in 1978 in Singapore gevestigd en is een erkende entiteit geworden in Azië, landen rond Stille Oceaan, Nieuw-Zeeland, Turkije en Egypte. (WWW.apasl.info) De Associatie werd opgericht om onderzoek en voorlichting te bevorderen voor  leverziektes, en de leden komen jaarlijks samen. Dit jaar werd de conferentie voor de eerste keer in China gehouden in de Nationale Expositiehal van Peking.

1. Academische seminaries die gebruikt worden om misdaden te verbergen.

Het Chinese Nationale Expositiecentrum (Chinese National Convention Center - CNCC) opende zijn deuren in oktober 2009. Het is China's grootste bezichtigingsfaciliteit met een groot platform voor tentoonstellingen, seminaries en zowat elk soort evenement. Het centrum beschikt over 100 vergaderruimten die voldoen aan om het even welke behoeften en ze zijn uitgerust met de laatste nieuwe technologische snufjes.

Het Confucius Instituut hield onlangs een bijeenkomst in het CNCC. Het onderwerp was een fundamenteel klinisch wetenschapsonderzoek en niet helemaal zoals de gebruikelijke jaarlijkse vergaderingen in de klinische sector. De organisatoren verdoezelden hun verborgen agenda door een zogenaamd leerprogramma over de lever te houden en noemden het, “De kunst van de levertransplantatie.” Ze nodigden dokters van levertransplantatiecentrums uit om presentaties te geven. Ze minimaliseerden het enorme aantal levertransplantaties dat in China uitgevoerd wordt. Onder de twaalf woordvoerders was er slechts één afkomstig uit China, namelijk Zheng Shusen, hoofd van het eerste aangesloten ziekenhuis van de Universiteit Zhejiang. De gastheer bij elke gezamelijke sessie was een Chinese dokter, waaronder Shen Zhongyang van het militair ziekenhuis, Zheng Shusen, hoofd van het eerste aangesloten ziekenhuis van de Universiteit Zhejiang en Yan Lunan van het westelijk ziekenhuis in China.

Eén van de organisatoren en voorzitter van de conventie was professor Zhuang Hui, medewerker bij de Medische Gezondheidsacademie van de Chinese Academie voor Geneeskunde en professor in het Gezondheid- en Wetenschapscentrum van de Universiteit in Peking.

Wij vragen ons af, "Waarom is de Chinese Communistische Partij (CCP) de afgelopen 20 jaar zo geïnteresseerd geweest in deze Aziatische Associatie die onderzoek doet naar de lever?”

De CCP kreeg te maken met enorme internationale druk wat betreft de beweringen van het beroven van organen bij levende Falun Gong beoefenaars, en de publicatie van het “Bloody Harvest rapport” en een boek dat overtuigende bewijzen bevat over deze weerzinswekkende wreedheden. CCP aanhangers vrezen de blootstelling van hun misdaden en kritiek van buitenlandse collega’s en vielen daarom terug op zogenaamd academisch onderzoek om hun misdaden te verbergen. Ze wilden de gemeenschap van orgaantransplantaties zo lang mogelijk aan het lijntje houden. Als de waarheid geweten zou zijn bij de internationale transplantatiegemeenschap, zouden de dokters van de CCP in hun ogen afstotelijk worden. Zij vrezen dat de waarheid van hun misdaden een onderzoek zou teweeg brengen en verdere gerechtsacties, met als gevolg dat de CCP de legitimiteit in de internationale gemeenschap zou verliezen.

Westerse academies hebben strikte normen vastgelegd voor klinisch onderzoek. De verantwoordelijkheid ligt bij de onderzoeker. Die moet bewijzen dat er geen medische, ethische, juridische of andere kwesties bij betrokken zijn waardoor het onderzoek ongeldig zou kunnen zijn.

Wanneer het gaat over organen oogsten zijn er geen vastgelegde vereisten of strikte normen. Daarom wordt het recente klinisch onderzoek naar orgaantransplantaties in China niet erkend in het internationale medische forum. Maar toch deed de CCP veel moeite om deze artikels te publiceren in de hoop internationale erkenning en legitimiteit te krijgen, terwijl het vermoorden van mensen verdoezeld wordt. Dit betekent dat van het moment dat een artikel verschijnt en internationaal geaccepteerd wordt, de CCP kan beweren dat hun organentransplantaties “volgens de vastgestelde vereisten uitgevoerd worden en dat de organen vrijwillig weggeschonken werden.” Ze gebruiken misleiding om hun misdaden van organen te verwijderen bij levende mensen te legitimeren.

In China is eten en feesten een onderdeel van het zakendoen. Na de conferentie werden er buffetten opgezet en rondleidingen gegeven. Deze activiteiten zijn goede gelegenheden voor dokters van de CCP orgaantransplantatiegemeenschap om hun sociale netwerk uit te breiden. Hun intensie is hun orgaantransplantatie-activiteiten te legitimeren en zichzelf toe te staan erkend te worden door  collega’s van de internationale medische gemeenschap. Ondertussen wil de CCP de wereld doen geloven dat hun donors afkomstig zijn van ter dood veroordeelde gevangenen.

Zhuang Hui deed oorspronkelijk basisonderzoek, maar werd een medeplichtige van Shen Zhongyang en Shi Bingyi wegens hebzucht, aangezien grote winsten gemaakt kunnen worden via organenoogst. In 2005 werkte hij als tijdelijk directeur samen met Shen Zhongyang en Shi Bingyi in het revalidatiecentrum van Peking, genaamd Ditan Hospital. In 2006 werd hij aanzien als verantwoordelijke voor de transplantaties die door Shen Zhongyang uitgevoerd werden en publiceerde hij het artikel

“Monitoring Portal Vein Complications following Liver Transplant by Color Doppler Flow Imaging” in het Chinese medische archief van leverziektes. Hij voerde preoperatief en postoperatief toezicht uit op 504 levertransplantaties.

In 2009 ging hij naar Lanzhou en woonde er de Lanzhou-topbijeenkomst voor leverziekten en transplantaties bij. Dit is een ceremonie voor de totstandbrenging van de provinciale levertransplantatievereniging in Gansu. Aanwezig waren: Shen Zhongyang, Liu Weizhong, directeur van de provinciale gezongheidsafdeling in Gansu, Li Cunwen, afgevaardigde secretaresse van de provinciale gezondheidsafdeling in Gansu en Wang Hansong, secretaresse van de universitaire partij-comité in Lanzhou. Officieel is deze associatie een forum voor ontvangers van  levers door middel van transplantaties. Onofficieel wilde Zhuang Hui namen van patiënten krijgen die een levertransplantatie nodig hebben, zodat hij zijn zakken kon opvullen.

2. Moord voor politieke voordelen

In 2006 werd er een klacht ingediend tegen de misdaden van Shen Zhongyang, de directeur van het oosterse orgaantransplantatiecentrum en nummer één ziekenhuis van Tianjin, alsook tegen China en de directeur van het transplantatie-instituut bij de militaire politie, en hij werd een boete voorgeschoteld  toen hij verscheen op het wereldtransplantatiecongres in Boston. Een beschuldiging van het schenden van de V.S. "Torture Criminal Statute" (Title 18 USCA Section 2340A) en "Torture Convention" werd aangehaald door Falun Gong beoefenaars. Het belangrijkste  bewijsmateriaal tegen Shen Zhongyang is dat de artsen van zijn ziekenhuis, in geregistreerde telefoongesprekken toegaven dat de organen van Falun Gong beoefenaars geoogst werden.

Shen Zhongyang is momenteel politiek lid en ambassadeur voor de Chinese mensen op conferenties (Chinese People's Political Consultative Conference – CPPCC) en hoofd van het nummer één ziekenhuis in Tianjin. Hij is ook directeur van het oosterse orgaantransplantatiecentrum en de directeur van het transplantatie-instituut van de militaire politie. Volgens de statistieken die gepublceerd werden op http:\\www.3shen.cn, van in april 2004 had Shen Zhongyang al 1000 levertransplantaties uitgevoerd. Dit is meer dan de helft van het totale levertransplantaties in China. In maart 2006 had hij er 1600 uitgevoerd, wat meer is dan eender wie ter wereld.

3. Het “Oriental Organ Transplantation Center” in Tianjin

De tweede lever die Fu Biao, na de mislukking van de eerste transplantatie ontving, was afkomststig van een Falun Gong beoefenaar. Zijn familie vroeg de chirurg Shen Zhongyang naar de herkomst van het orgaan. Shen antwoordde dat alles wettelijk verliep en dat ze niet verondersteld waren om zulke vragen te stellen. Shen zei, "Fu Biao leed aan een fase IV hepatocellulaire carcinoom, een van de ergste vormen van kanker. Een dergelijke patiënt heeft een gemiddelde overlevingskans van 3 tot 6 maanden nadat het wordt gedeagnotiseerd. Fu Biao leefde nog 1 jaar na de transplantatie, dit is een zes-tal maanden boven de gemiddelde." Fu Biao had twee levertransplantaties in één jaar, een in het algemeen ziekenhuis van de Peking Armed politie en de andere in het ‘Oriental Organ Transplantation Center’ in Tianjin. Hij leed aan chirurgische pijnen, de neveneffecten van de chemotherapie en de bestralingstherapie en moest ongeveer 1 miljoen yuan betalen.

De transplantatiesector voldoet aan de " criteria van Milaan," die de basis vormt voor het selecteren van een patiënt. Deze vorm van  vergevorderde leverkanker valt echter niet onder dit criterium, omdat de kankercellen zich reeds verspreid hebben in het galbuissysteem en in het gebied van de transplantatie. Shen Zhongyang nam geen nota van de criteria en zei, "Het begrip dat vergevorderde leverkankerpatiënten niet geschikt zouden zijn voor transplantatie is een verkeerde interpretatie van de externe voorschriften”. En "Als je geld hebt, kun je een BMW kopen," waarmee hij rijke mensen stimuleert om zich een transplantatie te veroorloven, ongeacht de "criteria van Milaan." De boodschap is duidelijk. Hij wilde meer transplantaties uitvoeren en hij had een voorraad levers. Hij vermoordde mensen voor zijn persoonlijke winst.

In Hongkong is de bijnaam van Dr. Fan Sheung-tat "vader van de levertransplantatie." Hij zei dat de levertransplantaties grote chirurgische ingrepen zijn en doorgaans 12 tot 23 uren in beslag nemen. Ooit vertelde hij collega’s " een levertransplantatie verkort het leven met een paar jaren."

De motivatie van Shen Zhongyang voor het uitvoeren van levertransplantaties is  zijn drugsverslaving en de behoefte aan geld om zijn verslaving te ondersteunen. Dit heeft  hem tot moorden gebracht, het uitvoeren van levertransplantaties, meer geld verdienen en roem opstrijken.

Er bestaat een interessante beschrijving over Triade bendes in China. Wanneer Triade bendes bepaalde sterktes  verzamelen, beginnen ze met de "overgang naar succes." Er zijn drie stappen, waarbij de eerste "economic leach" genoemd wordt. Dit is het investeren van de “verziekte” winsten in de wettelijke handel. De tweede stap is  werken aan het imago en het vestigen van een "succesvol persoon” of "liefdadigheidspersoon”  of "rode hoed ondernemer" (verwijst naar iemand die zowel een ondernemer als een hoge ambtenaar is). De derde stap is politiek “rood geverfd” worden, dit is  alles in het werk stellen om een afgevaardigde van het nationale volkscongres te worden of een lid van de CPPCC, waarmee een "beschermende paraplu." wordt bekomen.

De evolutie van de Triade bende vertegenwoordigt een weerspiegeling van het leven van Shen Zhongyang. Hij begon te werken in het “Armed Police Hospital” eind 2001. Hij richtte het “Transplant Center of the Armed Police General Hospital” op en had er de functie van directeur. Hij verzamelde een aanzienlijke som geld waarmee zijn centrum in 2007 materiaal aankocht voor een operatiezaal in Duitsland. Zijn vertegenwoordigers kochten verschillende sets apparatuur aan en richtten 13 bijkomende operatiezalen op met een totaal van 20 operatiezalen. Het geld dat hij uit de levertransplantaties verkreeg, gebruikte hij om zijn plaats in de CCP te kopen en om titels in te winnen. Hij kreeg de titel "Outstanding Youth” en "Son of the East." Vervolgens werd hij een lid van de CPPCC met de hoop deel uit te maken van de kern van de CCP. Het pad dat deze moordenaar en drugsverslaafde heeft genomen, is het pad van de "succesvolle overgang." Het enige verschil is dat de CCP hem aan boord nam en hem opleidde als een belangrijke schakel in het keten van de handel in levende organen.

4. Verkrijgen van organen

In april 2004 had Shen Zhongyang meer dan 1000 levertransplantaties uitgevoerd, goed voor meer dan de helft van het nationale aantal. De CCP beweert dat alle organen van ter dood veroordeelde gevangenen kwamen. In dat  geval vertetgenwoordigt het aantal ter dood veroordeelde gevangenen in Peking en Tianjin meer dan de helft van het nationale totaal, of anders gesteld: alle organen die werden verhandeld van ter dood veroordeelde gevangenen binnen de straal van 1000 kilometer van Tianjin werden aan Shen Zhongyang bezorgd.

Voor levertransplantaties is tijd essentieel. De maximale tijdsduur om een lever te verwijderen van een donor bedraagt 15 uur. Gemiddeld neemt het 7_ à 12_ uur in beslag om een transplantatie te vervolledigen. Met de hulp van de politie, kunnen levers binnen een straal van 1000km van Tianjin worden gebruikt. Er is echter een probleem. In 2004 waren er 360 ziekenhuizen in China in de mogelijkheid voor het uitvoeren van de lever-, nier- en harttransplantaties. Deze ziekenhuizen zouden in rechtstreekse concurrentie met elkaar zijn voor de levers, waardoor het onmogelijk is dat zij de enige bestemmelingen zouden zijn voor de organen.

Cijfers uit de Shen Zhongyang Oriental transplant Center:

  1. Voor 1998 waren er enkel 9 transplanties
  2. In 1999, 33 transplantaties, het jaar dat de CCP de vervolging van Falung Gong begon
  3. In 2000, 111 transplantaties
  4. In 2001, 240 transplantaties
  5. In 2002, 512 transplantaties
  6. In 2003, 801 transplantaties
  7. In 2004, 1601 transplantaties

Na de aanvang van de vervolging van Falun Gong in 1999 zijn de transplantaties drastisch toegenomen. Shen Zhongyang heeft sinds februari 2006 geen enkel artikel meer gepubliceerd op zijn persoonlijke blog. Deze wreedzame handel kwam aan het licht in maart 2006.

De timing is meer dan alleen maar toeval. Op dat ogenblik begaven zich een groot aantal beoefenaars zich naar Beijing om beroep aan te tekenen voor het recht om Falun Gong te beoefenen. Volgens de Clearwisdomwebsite zijn tijdens de eerste 2 jaren van de vervolging ongeveer zeven miljoen beoefenaars naar Beijing getrokken.

De maanden nadien gingen nog ongeveer één miljoen beoefenaars er naartoe. Onder hen trokken meer dan 300.000 de stad in en de rest verbleef in de buitenwijken van Beijing. Het aantal vermiste beoefenaars bedraagt ongeveer 100.000. Het enorme aantal organen die Shen Zhongyang nodig had voor zijn orgaantransplantaties vereiste een organenbank. Volgens getuigenissen werden organen van levende beoefenaars verhandeld en deze werden hem bezorgd door de Chinese gewapende politie.

Op 20 juli 1999 startte het  “CCP Central Committee” en Jiang Zemin  de officiële campagne van vervolging dewelke nationaal werd uitgevoerd door de “610 Bureaus”, met de hulp van het gehele politieke orgaan. Jiang Zemin gebruikte niet enkel de politie, maar in juli-augustus 1999, wanneer honderdduizenden of zelfs miljoenen weerloze beoefenaars zich naar Beijing begaven om beroep aan te tekenen voor het recht om Falun Gong te beoefenen, mobiliseerde Jiang Zemin gewapende troepen. Hij plaatste zwaar bewapende soldaten op de belangrijkste knooppunten van Beijing om beoefenaars te onderscheppen en te arresteren op hun weg naar Beijing.

Alle niveaus van de partij, de regering, de militairen, politie en artsen werkten samen. Het gaat over een massamoord op de beoefenaars op een georganisiseerde en met voorbedachte wijze. Hun handen zij bedenkt met het bloed van de beoefenaars. De persoonlijke transplantatiegeschiedenis van Shen Zhongyang is ruim voldoende bewijs van de wreedheid en de reikwijdte van de vervolging. Shen Zhongyang is een lid van de CPPCC en het hoofd van de “Armed Police Hospital”. De organen van de slachtoffers die nodig waren voor zijn ingrepen, zijn afkomstig van de “levende orgaanbank” gecontroleerd door de militairen en gewapende politie. Shen Zhongyang zelf is het hoofd van het Tianjin First Central Hospital”. Zijn succes werd gegarandeerd omdat hij een nuttig instrument werd in de vervolging van Falun Gong door de CCP.

Tot slot: De organenhandel van beoefenaars is niet enkel beperkt tot Shen Zhongyang, maar een tragedie die zich voordoet in heel het land, een nationale misdaad en genocide op onschuldige mensen.

Oorspronkelijke tekst: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/3/14/115330.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular