Amerikaanse Gerechtshof onderneemt een belangrijke stap tegen de vervolging van Falun Gong buiten ChinaNew Yorks Chinees restaurant veroordeeld voor discriminatie na het weigeren van bediening van Falun Gong beoefenaars

NEW YORK – Het Amerikaanse gerechtshof is donderdag 12 augustus gekomen tot een wederzijdse overeenkomst waarin staat dat een Chinees restaurant in Flushing wel degelijk ongepast gehandeld heeft toen het in 2008 weigerde om Falun Gong beoefenaars te bedienen. Het restaurant zal verschillende maatregelen treffen waardoor dergelijk incident in de toekomst niet meer zal voorvallen. Het Falun Dafa Information Centrum zei maandag dat deze beslissing een belangrijke precedent vormt om te voorkomen dat de vervolging van Falun Gong uitbreidt tot voorbij de grenzen van China onder invloed van de Chinese Communistische Partij (CCP).

In mei 2008 weigerden personeelsleden van het Lucky Joy restaurant, tot driemaal toe, in totaal 10 klanten te bedienen, zowel westerse als Chinese klanten, waaronder een meisje van 8 jaar, omdat ze T-shirts droegen met daarop de woorden “Falun Gong” of slogans tegen de vervolging van Falun Gong beoefenaars.

Na een onderzoek uitgevoerd door de  Housing and Civil Enforcement Section samen met het ‘U.S. Attorney’s Office’  van New York werd geconcludeerd dat deze voorvallen discriminerend waren, waarna de restauranthouders toegaven dat ze foutief gehandeld hadden. Ze gaven ook aan dat ze maatregelingen zouden treffen, waaronder een opleidingsprogramma voor hun personeel en het samenstellen van een intern reglement en een evaluatieprogramma, opdat dit soort incidenten in de toekomst niet meer zouden gebeuren.

“Het is een schande dat iemand geweigerd wordt in een restaurant enkel omdat hij een kledingstuk draagt met daarop een religieuze boodschap,” zei Thomas E. Perez, assistent advocaat voor de afdeling mensenrechten, in een perscommuniqué dat werd vrijgegeven door  het gerechtshof. “Het gerechtshof zal voortdurend de rechten van alle mensen met éénder welke geloofsovertuiging blijven verdedigen om discriminatie te helpen voorkomen in Flushing alsook in de rest van het land.”

Discriminatie en het uitlokken van haat tegen beoefenaars van Falun Gong is de algemenen tactiek die de CCP gebruikt om deze traditionele Chinese discipline te onderdrukken. In China is deze discriminatie alom aanwezig, zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs. Buiten China gebeurt het ook vaak dat Chinese zakenlui en prominente figuren uit buitenlandse gemeenschappen geregeld onder druk worden gezet door de CCP om hardhandig op te treden tegen Falun Gong beoefenaars.

De inspanningen van de CCP om anti-Falun Gong gevoelens op te wekken komen in de vorm van propaganda en het misleiden van de media die bekeken worden door de buitenlandse Chinese gemeenschappen. Het gebeurt ook in de vorm van directe druk die uitgeoefend wordt door vertegenwoordigers van het regime, zoals diplomaten, die dreigen met economische sancties, of die een oproep doen tot nationalisme, en regelmatig bedreigingen uiten die ervoor zorgen dat mensen buiten China, zowel Chinese als Westerse, gekant zijn tegen Falun Gong. Het doel is om de beoefenaars te isoleren, alle inspanningen die de schending van de mensenrechten van Falun Gong beoefenaars in China aantonen, zoveel mogelijk tegen te werken alsook zelfcensuur aan te moedigen bij Chinese en Westerse intellectuelen en journalisten, en om internationale steun te verwerven voor de onderdrukking van Falun Gong.

“Omdat de Communistische Partij voortgaat met zijn inspanningen om de vervolging van Falun Gong uit te breiden tot buiten de grenzen van China, is de tussenkomst van het gerechtshof in deze zaak uitermate belangrijk.” Zei de woordvoerder van het Falun Dafa Information Centrum Erping Zhang. “Falun Gong beoefenaars zijn niet de enige slachtoffers in deze zaak. Overzeese Chinese zelfstandige ondernemers worden ook onder druk gezet doordat de Communistische Partij economische motieven gebruikt om hen aan te zetten tot het schenden van de Amerikaanse wetgeving hieromtrent. De uitgevaardigde decreten van het gerechtshof vormen daarom een belangrijk steun voor deze overzeese Chinezen om te kunnen weerstaan aan de druk uitgeoefend door de CCP om Falun Gong te discrimineren.”

Extra achtergrondinformatie

Gedurende de laatste tien jaar werden het aantal gevallen van fysieke aanvallen, verbaal geweld en doodsbedreigingen tegen Falun Gong beoefenaars, die uitgevoerd werden door individuen die gelinkt waren met de Chinese overheid, bijgehouden in de V.S., Europa, Latijns Amerika Afrika e.a. In oktober 2003 nam het Amerikaanse Congres zijn gezamelijke resolutie 304 aan, die bezordheid uitdrukt over het kwellen van Falun Gong beoefenaars in de V.S en degenen die hen steunen door de Communistische Partij.

Volgens een verklaring die in juli 2005 afgelegd werd aan het Amerikaans Congres door voormalige eerste secretaris en adviseur voor politieke zaken van het Chinese hoofdconsulaat in de stad Sydney in Australië,Chen Yonglin, maken dit soort aanvallen deel uit van een verreikende campagne door de CCP om Falun Gong te schaden en te onderdrukken in alle landen waar de Chinese overheid diplomatieke banden heeft, met de nadruk op democratische landen waar activisten voor mensenrechten regelmatig en publiekelijk de misdaden van de Chinese overheid tegen Falun Gong benadrukken.

In het begin van mei 2008 verzamelde een pro-Communistische menigte van meer dan 100 mensen zich in de hoofdstraat in Flushing (New York) en bestormden Falun Gong beoefenaars. Verscheidenen Falun Gong beoefenaars met inbegrip van Amerikaanse burgers, werden fysiek aangevallen door de pro-Communistische menigte, terwijl anderen doodsbegreigingen ontvingen. Verschillende beoefenaars van Falun Gong hebben gemeld dat ze bekogeld werden met flessen, eieren, stenen en dat er op hen gespuwd werd door de samengekomen massa.

De menigte bleef samenkomen gedurende verscheidene dagen en werd verder aangespoord door verzonnen mediaverslagen door de Chinese overheid, dat Falun Gong beoefenaars de liefdadigheidsinzamelingen voor de aardbevingen in Sichuan verstoord zouden hebben. Artikelen van toen vertellen over een gesprek met het hoofd van de Chinese consulaat waarin hij beschrijft hoe hijzelf de menigte aangemoedigd heeft om Falun Gong beoefenaars aan te vallen. In de daarop volgende weken werd er een sfeer gecreëerd in de omgeving, waardoor iedereen die zichzelf identificeerde als een Falun Gong beoefenaar riskeerde om omsingeld te worden, tegengehouden en soms bedreigd te worden met geweld door een etnische Chinese menigte. Het was onder deze omstandigheden dat op het einde van mei 2008 drie verschillende gevallen zich voordeden waarbij werknemers van Lucky Joy een groep Falun Gong beoefenaars weigerde binnen te laten en hierbij lieten weten dat Falun Gong beoefenaars niet welkom zijn in het restaurant.

De gevolgen van deze gebeurtenissen zijn vandaag de dag nog steeds te zien.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular