De schokkende vervolging van getalenteerde mensen door de Chinese Communistische Partij

25-01-2011 Op werk en school

Door Feipu (Clearwisdom.net) Sociale status en verwezenlijkingen vormen voor de Chinese Communistische Partij (CCP) geen excuus om haar vervolging niet uit te voeren. Ongeacht hoeveel een Falun Gong beoefenaar bijgedragen heeft tot de maatschappij, of hoe getalenteerd hij of zij is, of wat de negatieve impact zal zijn op nationaal of internationaal niveau, de vervolging wordt ten volste en medogenloos uitgevoerd. Door de vervolging te richten op getalenteerde mensen uit alle segmenten van de maatschappij is de CCP nu volop bezig een groot deel van een maatschappelijke elite die hoge morele waarden belichamen, te vernietigen, wat grote negatieve gevolgen heeft op de Chinese maatschappij

Mevr. Zhu Ying, Nationale Model Arbeidster, doodgefolterd in detectiecentrum

Op 27 december 2010 berichtte Clearwisdom.net dat Mevr. Zhu Ying, voormalig vertegenwoordiger van het Nationale Volkscongres, en in Xinxiang uitgeroepen tot Nationale Modelarbeidster, op 27 september 2010 uit haar huis gelokt werd en gearresteerd door Wei Guanglei en andere politieagenten van het Dongdajie politiekantoor. Volgens bronnen in China werd ze mishandeld met de dood als gevolg. Ze overleed op 30 november 2010 om ongeveer 4 uur 's ochtends in het detentiecentrum van Xinxiang, amper vijf weken na haar arrestatie. Haar lichaam werd door de politie gecremeerd op 2 december 2010, wellicht om sporen van mishandeling toe te dekken. Zhu was beginnen Falun Gong te beoefenen toen ze ziek was van kanker en de discipline hielp haar te herstellen van de ziekte.

Het verlies van Zhang Jianping zou het Zuiderse Cementbedrijf miljarden omzet kosten

Rond dezelfde periode berichtte Clearwisdom.net over de arrestatie van dhr. Zhang Jianping, assistent algemeen manager van de afdeling Productie en Technologie van het Zuiderse Cementbedrijf in Hangzhou, in de provincie Zhejiang. Dhr. Zhang werd gearresteerd op 28 november 2010 en naar het detentiecentrum van Hangzhou gebracht.

Zhang is verder toezichthoudend directeur van het Mijnbouw Expertise Comité van het Zuiderse Cementbedrijf.  Li Shuhai, CEO van het bedrijf, wist de toewijding en expertise van Zhang te waarderen. Hij maakte de opmerking dat niemand dhr. Zhang zou kunnen vervangen, en dat hem verliezen, het bedrijf miljarden aan omzet zou kosten.

In de novembereditie van het China Cement tijdschrift werd in een speciaal artikel over het ontginnen van mijnen door het  Zuiderse Cementbedrijf, dhr. Zhang omschreven als een ervaren manager met een zeer ruime ervaring, scherp, professioneel en besluitvaardig. Hij was volledig op de hoogte van elk klein detail van alle aspecten van de mijnbouw van het bedrijf. In 2009 ontving dhr. Zhang van de Chinese Cement Vereniging de “Prijs van Buitengewone Bijdrage” in het domein van de mijnbouw.

Toen hij in de cel zat, onving dhr. Zhang een derde prijs voor een wetenschappelijk artikel. Op zijn agenda stond een speech in Shenzhen, in de provincie Guangdong, op 7 december 2010, en een bezoek aan Japan in 2011 voor technische uitwisselingen.

Vooraanstaand advocaat Wang Yonghang veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf

Op 18 december 2010 berichtte Clearwisdom.net dat verschillende gevangenen tips kregen van de cipiers van afdeling 18 van de Nr.1 Gevangenis van Shenyang om dhr. Wang Yonghang brutaal af te ranselen, en dit de avond van 11 oktober 2010. Dhr. Wang, een advocaat uit Dalian, was veroordeeld tot zeven jaar celstraf omdat hij zich uitgesproken had vóór Falun Gong. Enkele van de cipiers die de afranseling op poten gezet hadden, waren Li Shiguang, Peng Li, en Liu Chang. De ochtend daarop werd dhr. Wang opnieuw afgeranseld. Vervolgens werd hij in een isoleercel gesloten voor verdere mentale en lichamelijke foltering.

Dhr. Wang Yonghang, 37, was een voormalig advocaat bij het Qianjun advocatenkantoor in de provindie Liaoning. In mei 2008 publiceerde hij een open brief geadresseerd aan top leiders Hu Jintao en Wen Jiabao, getiteld: “Een grote vergissing uit het verleden vraagt om een kordate correctie om de gevolgen aan te pakken.” Hij wees vanuit een juridisch perspectief, op de fatale vergissing om artikel 300 van het Chinese strafrecht toe te passen op Falun Gong beoefenaars op grond van “het organiseren en gebruiken van bijgelovige sektes, geheime genootschappen, en boosaardige religieuze organisaties of het saboteren van de uitoefening van de wetten en reguleringen van de staat door het gebruik van bijgeloof.” Hij deed een beroep op het Opperste Volksprocuratoraat en het Opperste Volksgerechtshof om de wet niet toe te passen. Hij eiste dat de autoriteiten de verkeerde beslissingen die sinds 1999 worden uitgevoerd, corrigeren en hij eiste verder de vrijlating van alle Falun Gong beoefenaars. Zijn open brief had een aanzienlijke impact op de internationale gemeenschap.

Volgens bronnen binnen het politieapparaat werd zijn arrestatie bevolen door Zhou Yongkang, een lid van het staande comité van het Politburo en China's hoogste functionaris inzake politieke en juridische affaires namens de CCP.

Winnaar van de Prijs voor Wetenschappelijke en Technologische Vooruitgang van het Ministerie van Elektriciteitsvoorzieningen in een werkkamp geplaatst omwille van zijn geloof

Op 19 december 2010 berichtte Clearwisdom.net dat dhr. Zheng Xujun, voormalig doctoraatskandidaat van het  China Electric Power Research Instituut de derde prijs had gewonnen voor Wetenschappelijke en Technologische Vooruitgang van het Ministerie van Elektriciteitsvoorzieningen. Omwille van zijn buitengewone academische en industriële prestaties, kreeg hij in januari 1999 de kans om als geleerde de Universiteit van Liverpool te bezoeken. Na zijn terugkeer in China, zat hij tussen 2001 en 2003 vast in het Tuanhe dwangarbeidskamp. In 2008 werd hij samen met zijn echtgenote gearresteerd. Hij werd veroordeeld tot twee en een half jaar dwangarbeid voor het beoefenen van Falun Gong.

Zijn echtgenote, mevr. Su Nan, deed burgerdienst aan een meetstation dat behoorde tot de Tweede Artillerie en de Afdeling Algemene Bewapening van het Volksbevrijdingsleger. Ze onderging onmenselijke martelingen omdat ze volhardde in het beoefenen van Falun Gong. Ze werd eerst veroordeeld tot drie jaar gevangenschap, tijdens dewelke haar botten over heel haar lichaam misvormd werden. Ze kan haar vingers noch plooien noch strekken. Vóór de Olympische Spelen werd ze opnieuw veroordeeld tot twee en een half jaar dwangarbeid in het Masanjia dwangarbeidskamp, berucht voor zijn geweldplegingen. Op het einde van haar termijn hielden de cipiers haar nog eens tien dagen extra vast.

Wat de CCP vernietigt zijn de elite van de maatschappij

De namen hierboven vermeld zijn slechts enkele gevallen waarover recentelijk bericht werd. De lezer kan opgemerkt hebben dat feiten zoals deze sinds de vervolging begin 1999, dagelijks op de Clearwisdom.net website verschenen zijn. Met andere woorden, de CCP heeft carrières en gezinnen  kapot gemaakt, en zelfs het leven genomen van talloze getalenteerde mensen van alle slag in China. Waarom zou de CCP dit kwaad willen berokkenen aan elite mainstream mensen die bijdragen aan de weelde, opbouw en sociale stabiliteit van het hedendaagse China?

Fundamenteel gesproken is de CCP de weg van geweld en misleiding té ver opgegaan. Het kan geen mensen verdragen die niet instemmen met deze destructieve aanpak en die vasthouden aan de traditionele waarden van de menselijke samenleving. Het bekijkt de fatsoenlijkheid, eerlijkheid en eerbaarheid van Falun Gongbeoefenaars als een spiegel die de aftakeling van haar greep op de macht accentueert. Met als gevolg dat de CCP er niet om maalt wie het is. De geschiedenis van de CCP verraadt haar eigen meedogenloosheid. In 1958, toen de CCP de intellectuelen aanviel, vervolgde ze iedereen die het had aangedurfd een andere mening te hebben, ongeacht of het universiteitsstudenten waren met een beloftevolle toekomst, of professoren, artsen, of geleerden die aanzienlijke bijdragen leverden aan de maatschappij.

We hebben enkele gevallen bekeken waar we getalenteerde individuen zien die zorgden voor een grote bedrijfsomzet, die recht wilden doen geschieden door te pleiten voor onschuldige mensen, die uitmunten in wetenschap en onderzoek en zelfs iemand die lid werd van het Nationale Volkscongres. In een normale maatschappij zouden zulke mensen de maatschappij draaiende houden en dienst doen als een hoeksteen van de sociale stabiliteit. Toch hebben ze medogenloze wreedheid geleden in de handen van de CCP, enkel om hun geloof in Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid. Valt de CCP alleen Falun Gong aan? Neen. Het is bezig een hele natie te vernielen door haar meest vooraanstaande zonen en dochters aan te vallen. Zodoende heeft de CCP zichzelf tot vijand gemaakt van alle Chinezen samengehouden door de Chinese maatschappij.
Wanneer men erover nadenkt, is de grootste vrees van de CCP haar greep op de macht te verliezen waarheid aan het worden. Omdat het om hoog opgeleide mensen gaat, reikt de invloed van deze Falun Gong beoefenaars ver, ze hebben een overtuigende levenservaring, en hun argumenten voor universele waarden en de uitvoering van de wet zijn moeilijk te weerleggen. Om deze beoefenaars, het publiek en de internationale gemeenschap het zwijgen op te leggen, grijpt de CCP naar geheime arrestaties en onaangekondigde rechtszaken.

De simpele waarheid is dat een significant aantal mainstream Chinezen ervoor gekozen hebben Falun Gong te beoefenen, dit ondanks de druk van de ijzeren hand van het regime. Het getuigt niet alleen van hun inzicht, geweten en moed, maar het getuigt ook van de grootsheid van Falun Gong. De angst, haat en meedogenloosheid waarmee de CCP uithaalt naar het Chinese volk, zal haar ondergang alleen maar bespoedigen.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular