Vanuit mijn hart gesproken: Een nieuw artikel door Gao Zhisheng

30-01-2011 Ooggetuigen

Opmerking: in 2007 schreef de Chinese mensenrechtenadvocaat Gao Zhisheng het artikel “Donkere nacht, Donkere kap, en Ontvoering door de Donkere maffia,” welke een hartverscheurende weergave is van 50 dagen marteling die hij onderging in de handen van Chinese veiligheidsagenten in september, oktober en november 2007. Het artikel is vrijgegeven voor publicatie nadat Gao opnieuw gearresteerd werd op 6 februari 2009. De vrouw van Gao, Geng He, ontdekte recentelijk het proloog van “Donkere Nacht,” namelijk het artikel “Vanuit mijn hart gesproken.” Ze heeft de toestemming gegeven het artikel te publiceren.

Gao Zhisheng in zijn geboortedorp in 2007 kort voor zijn arrestatie en foltering. (The Epoch Times)

Door Gao Zhisheng

Onder het oog van de hemel en te midden van de grote, vrije en beschaafde wereld is er geen kwaad waar de Communistische Partij voor terugschrikt om uit te voeren. Het is schokkend!

Ook al heeft China 1.3 miljard medebewoners, mijn familie, berooft van enige steun, voelt zich zo hulpeloos!

Voor september 2007 waren er maar vier mensen in China die weigerden de Chinese Communistische Partij te volgen en het volhielden openlijk vrienden met mij te blijven. Als resultaat is één van hen continu achtervolgd door de politie; de andere drie werden in september ontvoerd en werden in elkaar geslagen en ondergingen mentale marteling.

In 2008 werd Hu Jia, die de bevelen van de CCP weigerde op te volgen, gevangen genomen. Huang Yan werd ontvoerd en gevangen gehouden met Falun Gong beoefenaars waar ze wrede marteling onderging. Bovendien hoorde Huang dat de martelingen die Falun Gong beoefenaars ondergingen nog veel afschuwelijker waren en was hij er getuige van. Onder de intimidatie van marteling durft niemand in het huidige China openlijk met mij te communiceren.

Het is nu extreem moeilijk om mijn stem gehoord te krijgen. Bovendien bevind ik mij constant in een gevaarlijke situatie. Gedurende meer dan drie jaar hebben de autoriteiten zowel een grote hoeveelheid mankracht en geld geïnvesteerd, als de meest genadeloze methoden gebruikt om hun doel te bereiken om mij het  zwijgen op te leggen.

Vorig jaar in november, toen ik in een hotel leefde, deelde de politie dezelfde kamer met mij en verstikte ieder stukje persoonlijke vrijheid. Ze hebben feitelijk hun doel bereikt en mij in een levend, maar meelijwekkend wezen veranderd. Ik zeg vaak als grap tegen mijn vrouw Geng: “Zes miljard mensen leven samen in ons wereldlijke dorp, maar onze familie is afgescheiden van de rest van de wereld.”

Buitenstaanders denken misschien dat mijn familie een extreem miserabel leven leidt. In feite lijdt mijn vrouw het meest. Ik ben van nature optimistisch en ik geloof in de Schepper.

Zelfs toen ik gemarteld werd tot ik bijna dood was, voelde ik de pijn alleen in mijn fysieke lichaam. In een hart dat gevuld is met God is geen plaats voor pijn en lijden. Ik zing vaak luid mee met mijn twee kinderen, maar mijn vrouw doet nooit mee. Ondanks al mijn pogingen, voelt ze zich nog steeds vreselijk in haar hart. De basis van haar lijden komt door het feit dat onze dochter Gege niet naar school kan gaan. Omdat het haar verboden was naar school te gaan, was ik ook een tijdje wanhopig. Er is niets traumatiserender dan dit. Geschokt en verontwaardigd bleef ik protest aantekenen bij de autoriteiten. Mijn vrouw Geng is hierdoor op de rand van een mentale inzinking.

Ik zou graag van deze gelegenheid gebruik willen maken om een beroep te doen op die vrienden die nog steeds een bepaalde mate van vrijheid hebben om je zorg te tonen voor Guo Feixiong en om zijn vrouw en kinderen te helpen. Wanneer de ingehuurde misdadigers van de CCP overal in China zijn en wanneer de geest van onze natie in een impasse raakt, hebben we helden zoals Guo nodig om voor mensen te vechten.

Deze moedige helden, Guo Feixiong, Hu Jia, Yang Tianshui, Chen Guangcheng, Xu Wanping, Wang Bingzhang en Guo Quan, die hun leven opofferen en riskeren om China’s vrijheid en geloof te verdedigen, zijn de echte hoop van China. Wanneer we hen en hun geliefden vandaag meer hulp bieden, zullen onze kinderen en kleinkinderen zich niet hoeven te schamen wanneer ze naar dit hoofdstuk in de geschiedenis terugkijken.

In het hedendaagse China weten we in onze harten dat vriendelijkheid en morele waarden steeds moeilijker te vinden zijn. De ervaring van Hu Jia demonstreert een harde realiteit – het is niet alleen moeilijk maar ook gevaarlijk om een oprecht moreel mens te zijn.

Sinds oude tijden hebben mensen geloofd dat wie goed doet, goed ontmoet en dat kwaad vergolden wordt met kwaad. Echter, dit geloof is verwoest in het hedendaagse China waar de cultuur van de Communistische Partij in ieder aspect van de samenleving is geïnfiltreerd.

In de oude dagen toen traditie werd gehandhaafd, beschermden en koesterden mensen deugd en vriendelijkheid. Het Chinese communistische regime is synoniem geworden aan kwaad en verdorvenheid.

Het zogenaamde economische mirakel in China was slechts gebouwd op de dodelijke vernietiging van het milieu. Terwijl mensen zich verheugen over de verdraaide economische ontwikkeling die resulteert in het oppervlakkige succes van China zijn, zien ze de verschrikkelijke schade aan het milieu in China door de vingers, en de vreselijke realiteit dat 70 procent van de Chinese bevolking beroofd is van sociale rechten.

Voormalig Canadees parlementslid David Kilgour en Alex Neve, algemeen secretaris van Amnesty International in Canada, op een persconferentie waar ze oproepen voor de vrijlating van de vermiste Chinese mensenrechtenadvokaat Gao Zhisheng. (The Epoch Times)

In het hedendaagse China hebben mensen in dorpen met waterbronnen schrik om hun eigen water te drinken, diegenen in melkboerderijen zijn bang om hun eigen melk te drinken, boeren hebben schrik om hun eigen oogst op te eten en voedselproducenten zijn bang om hun eigen voedingsproducten op te eten.

Dit is de overweldigende realiteit. Mensen pretenderen de realiteit niet te zien en ontkennen de waarheid. In China is het een trend geworden om schoonheid te verwerpen en lelijkheid te aanbidden. Ondertussen zet de Chinese Communistische Partij een slecht voorbeeld en vormt de bron van alle problemen in China.

De verderfelijke regering van China maakt regelingen om het goede te onderdrukken en het slechte aan te moedigen, wat ervoor zorgt dat slechte mensen onstuitbaar worden in China. Diegenen met macht zullen altijd de overhand hebben in een competitie. Ook diegenen zonder morele waarden zullen overheersen. Diegenen met macht en zonder morele waarden vormen groepen van machtigen. Het corrupte gerechtelijk systeem in China heeft verder aangezet tot haat en afkeer tegen deze machtige groepen die ontstaan zijn door de onrechtvaardige economische hervormingen. Over heel China vindt protest en geweld plaats, wat China opnieuw in  een cyclus van geweld brengt.

Het hedendaagse China is een corrupte samenleving. Het is niet corrupt door een aantal enkelingen. In plaats daarvan is de meerderheid van de Chinese bevolking corrupt. 

Terwijl de CCP trots is op het houden van de 2008 Olympische Spelen in Peking, lieten de Spelen het regime toe om hun totalitaire bewind te versterken door dit grote sportevenement. De CCP verving de Olympische geest met zijn totalitaire systeem.

De programma’s in Noordkoreaanse stijl op de Olympische opening- en slotceremonies belichaamden de autoritaire cultuur, inclusief de uitbeelding van de “vredevolle opkomst” van China. De liedjes en dansen op de Spelen verborgen de noodkreten van de mensen uit de laagste klassen van de Chinese samenleving en de mensenrechtenschennissen door de CCP.

Toen ik in Xinjiang was, kwam ik te weten dat de menigten die de optochten van de Olympische toorts langs de straten toejuichten, ingehuurd waren door de Chinese autoriteiten. Elke en iedere familie langs de route van de optochten van de Olympische toorts werden gewaarschuwd: niemand mag zijn deur of venster openen. Niemand mag een spandoek in de lucht steken of slogans roepen. Anders zouden ze neergeschoten worden door de scherpschutters op straat.

De buitenwereld wist niet dat er geweld en bedreigingen lagen achter het gejuich voor de optocht van de Olympische toorts. Dit is hoe de CCP de mensen controleert en de verschillende meningen onder het Chinese volk onderdrukt om een vals beeld te presenteren van China aan de wereld. 

Sommige van de machtshebbers in China moeten zich gerealiseerd hebben dat al die valse indrukken die de CCP gemaakt heeft de CCP niet zullen redden van zijn ondergang. De geldverslindende propaganda van de CCP heeft noch de corruptie van de Chinese ambtenaren en politie gestopt, noch de protesten over heel China verminderd.

Ik zou graag van de gelegenheid gebruik willen maken om mijn dankbaarheid uit te drukken tegenover die Chinese mensen binnen en buiten China die zich bekommeren over China’s toekomst.

Ik zou graag meer overzeese Chinese mensen willen oproepen om samen te werken aan een democratisch China.

Ik zou graag democratische en religieuze groeperingen willen oproepen om samen te werken en de bepleiting van een vredevolle omschakeling van China naar een democratische staat door te zetten.

Ik wil graag de oprichting van een mensenrechtencomité voorstellen dat elk en ieder slachtoffer van China’s mensenrechtenschennissen vertegenwoordigd. Er zijn immers meer zulke slachtoffers in China dan men ooit kan tellen. De gerapporteerde zaken zouden moeten gepresenteerd worden aan het mensenrechtencomité van de VN en landen rondom de wereld.

Ik wil ook aanbevelen een krant over Mensenrechten op te richten, die zich toelegt op het dagelijks rapporteren van mensenrechtenschennissen met de namen en steden van de slachtoffers zodat de lange lijst van mensenrechtenschennissen gepubliceerd zal worden voor de wereld. Het voorgestelde mensenrechtencomité zou afdelingen moeten hebben in verschillende provincies en steden in China zodat zij de rapporten over mensenrechtenschennissen in China kunnen verzamelen.

Het comite kan verschillende werkgroepen bevatten die werken aan overtredingen tegen vrijheid van religie, tegen onderdrukking van mensen die voor hun eigen rechten opkomen, landbouwers die onteigend werden en van wie hun land werd afgepakt en mensen die vervolgd worden vanwege hun deelname in het democratische protest in Beijing in 1989 dat eindigde met de studentenbijeenkomst op 4 juni die ontaarde in een slachtpartij. De waarde van democratisch leiderschap is in de mogelijkheid verkeren om actie te ondernemen voor degenen die lijden onder mensenrechtenovertredingen.

Ik stel voor dat mensen die actie willen ondernemen dat ze alle Chinese mensen verenigen die tegen het totalitair bewind zijn, met inbegrip van etnische groeperingen die autonomie zoeken. Ze zouden eveneens gebruik moeten maken van televisienetwerken om de inwoners te vertellen over de voordelen van een federale autonome unie van provincies. Laat hen weten dat het op een natuurlijke wijze leidt tot de realisatie van autonomie voor etnische groepen.

Het nieuwe systeem moet ook in medische verzorging voorzien, pensioenen evenals andere algemene sociale zekerheidsvoorzieningen ontwikkelen voor het toekomstige China; het ontwikkelen van een onafhankelijk juridisch systeem, een belofte ontwerpen voor de jaarlijkse tegemoetkoming voor de slachtoffers van vervolgingen door dictators, en het onderzoeken van de misdaden begaan door degenen die tot de leiding behoren van de Communistische Partij.

We moeten op een efficiente manier onze gedachten verspreiden vergelijkbaar met hoe de negen commentaren verspreid werden en mensen helpen om hun blik te verruimen.

Ik maakte speciaal telefonische gesprekken binnen en buiten China, deed elke mogelijke inspanning om Guo Quan en Liu Xiaobo te redden. De arrestatie van Liu Xiaobo toont de schaamteloosheid aan van het huidige regime.

Ik kan het niet helpen om Chinese democratische activisten en mensenrechtenactivisten aan te schrijven. Momenteel zijn vele van de democratische en mensenrechtenfiguren niet langer mensen met goede deugden die ijveren voor verandering, ze zijn opportunisten geworden die zoeken naar faam en belangen. Ze laten de vervolging van Falun Gong door het Chinese Communistische regime oogluikend toe alsof het niet bestaat, maar die de meest verschrikkelijke en wreedaardige vervolging is in de geschiedenis van de verschrikkelijke gebeurtenissen van China.

Nadat ik me publiekelijk uitgesproken heb voor Falun Gong beoefenaars, noemden degenen die mij prive gecontacteerd hebben me radicaal. Deze vorm van consensus voedt de meest kwaadaardige daden ooit begaan in China, en maakte de vervolgingen op hun eigen landgenoten meer ernstig.

De anti-geweld hongerstaking die ik begon, was vredevol en in lijn met de wet, maar deze naar faam zoekende democratische activisten, in plaats van enige  ondersteuning te tonen, groepeerden zich om me uit te schelden. De schrijvers onder hen riepen zelfs de naam van gerechtigheid in om mij aan te vallen. Ze stopten zelfs niet toen ik al achter tralies zat. Dit deed mij echt zuchten van spijt.

Waarom deden ze dit? Een kans voor mij om me uit te spreken gebeurt niet vaak maar vandaag moet ik het duidelijk maken. Dit zijn acties die verbonden zijn aan de duistere kant van menselijke natuur! Hun egoistische natuur! Stop nu meteen! Het doet er niet toe hoe vaardig je bent in het uiten van jouw schaamteloze uitgangspunten, het is allemaal nutteloos. Na het ondergaan van martelingen, spreek ik mij uit met mijn ware stem van pijn. Alhoewel het niet plezierig is om te horen,  is het niet de stem van kwaadheid.

Vandaag, voor deze CCP handlangers in de wereld, ze zouden allemaal moeten weten van het feit dat de CCP vandaag de dag het meest duistere regime is, en een natuur draagt die tegen de beschaving ingaat. Alhoewel, vele van deze  handlangers van de CCP werden deel van de duistere politiek omdat ze op zoek waren naar hun eigen materiële belangen. Andere handlangers van de CCP zijn misleid door de leugens, begrijpen de kwaadaardige natuur van de CCP niet en zingen zelfs lofzangen voor de valse claims en misleiding.

Uiteindelijk wil ik de vrienden bedanken buiten China die waarachtig geven om mensenrechten in China. Dankzij mr. Scott [Edward McMillan-Scott, vice-president van de Europese Unie], Manfred Nowak, de twee David’s [David Kilgour en David Matas] en de dames en heren van de Europese Unie! Jullie gaven ons jullie onbaatzuchtige  morele steun en onze hoop in het vechten voor vrijheid en mensenrechten.

De publikatie van dit artikel zal er voor zorgen dat ik opnieuw gekidnapt wordt. Ontvoerd worden is nu deel van mijn normale leven. Als het opnieuw gebeurt, dan gebeurt het maar opnieuw.

Gao Zhisheng,

Bron: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/49283/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular