Het verhaal uit eerste hand over de 19 september geweldplegingen in het vrouwenarbeidskamp in de provincie Jilin (Heizuizi)

13-06-2011 women

Door een Clearwisdom verslaggever van de provincie Jilin in China. Het vrouwenarbeidskamp van de provincie Jilin, is eveneens bekend als het vrouwenarbeidskamp van Heizuizi in de stad Changchun. Op 19 september 2007 onderwierpen de bewakers vele Falun Gong beoefenaars aan verschillende vormen van misbruik.

Bewaker Jin Lihua nam een handgeschreven kopie van het boek Zhuan Falun af van beoefenaar Xiaofen, met als gevolg dat zij weigerde verder dwangarbeid te verrichten, De bewakers namen haar mee naar hun kantoor en sloegen haar in elkaar en elektrocuteerden haar met elektrische staven, wat over haar hele armen en benen letsel achterliet. Zij voegden tevens 2 maanden extra toe aan haar gevangenisstraf.

Medebeoefenaars in hetzelfde kamp waren diep verontwaardigd over het incident en eisten de afschaffing van de extra 2 maanden van Xiaofen, en dreigden met een staking om hun eis kracht bij te zetten. Het hoofd van deze afdeling, Shen Minglian,  spande samen met het management en beraamden de "19 september" geweldpleging tegen beoefenaars.

Eerst riepen zij beoefenaar mevr. Bai naar hun kantoor schreeuwden eerst een tijd tegen haar. Het is niet bekend wat ze nog meer met haar deden. Vervolgens sloten ze haar op in een kleine cel gedurende 1 maand. Daarna lieten ze haar nog eens 19 dagen extra zitten.

Als volgende sloten ze mevr. Li Yajuan op in het kantoor en martelden haar met de “stretching bed” methode. Zij bonden haar ledematen vast aan iedere hoek van het bed en lieten haar in de lucht hangen, terwijl haar rug licht het krom getrokken metalen gedeelte in het midden van het bed aanraakte. Drie dagen later werd zij losgelaten, maar kon niet lopen. Gedurende 2 dagen moest zij door andere beoefenaars naar de kantine gedragen worden.

Een andere beoefenaar werd eveneens naar hun kantoor gebracht en de bewakers elektrocuteerden haar gelijktijdig met 5 elektrische staven. Omdat zij haar wil niet konden breken, pasten ze eveneens de "stretching bed" methode toe. Zij kon niet lopen zonder hulp gedurende 8 of 9 dagen nadat ze werd losgelaten.

De bewakers sloten beoefenaar Fengying op in hun kantoor en bonden één van haar handen vast aan een metalen bed. Vervolgens elektrocuteerden verscheidene bewakers haar nek, armen en rug met elektrische staven, wat haar veel kneuzingen en blauwe plekken bezorgde.

Door de marteling was zij gedurende 3 maanden niet in staat om chopsticks vast te houden. De bewakers martelden beoefenaar mevr. Rong op dezelfde dag. Na haar in het kantoor te hebben opgesloten, een sectie baas (in de 40 jaar) met de voornaam Chen sloeg haar in het gezicht, vervolgens sloegen Jin Lihua en plaatsvervangend sectieverantwoordelijke Xi Guirong haar in het gezicht. Sectie verantwoordelijke Yue elektrocuteerde haar nek, plaatsvervangend sectieverantwoordelijke Xu haar armen en sectieverantwoordelijke Chen elektrocuteerde haar onderrug met elektrische staven. Het gevolg was dat zij een maand niet uit bed kon komen en zich kon omdraaien zonder zich vast te houden aan de bedleuning . Zij raakte verschillende malen bewusteloos en toen ze met een CT scan werd onderzocht, merkte men op dat zij een interne bloeding in haar hoofd had. Door de marteling was haar bloeddruk heel hoog en kreeg ze een hartaandoening, De kamp autoriteiten voegden 10 extra dagen aan haar gevangenisstraf en lieten haar pas vrij toen ze gehospitaliseerd werd.

Zij martelden een beoefenaar van een andere afdeling op een vergelijkbare manier in de namiddag van 19 september 2007.

Beoefenaar Yingzi (een schuilnaam) weigerde een gevangenisuniform te dragen. Bewakers kleedden haar tot aan haar ondergoed uit. Vervolgens pasten zij de “stretching bed” methode toe en dienden haar 2 keer dwangvoeding toe. Haar gewicht daalde enorm in amper twee weken.

Onderstaand formatie over sommige bewakers (allen vrouwelijke) die deelnamen aan die geweldpleging en het mishandelen van beoefenaars:

Derde divisie:
Shen Minglian, divisie verantwoordelijke: ID 2200293 
Xi Guirong, plaatsvervangend divisie verantwoordelijke: ID 2200292 
Jin Lihua, staflid, later gepromoveerd tot de verantwoordelijke voor de vierde divisie: ID 2200298

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular