Man veroordeeld wegens het bespioneren van Falun Gong in DuitslandDoor Matthew Robertson & Tian Yu

Veroordeeld: Spion John Zhou en zijn advocaat Otto Schily verlaten het gerechtsgebouw nadat Zhou schuldig bevonden was op 8 juni te Celle in Duitsland.

CELLE, Duitsland – Voor het eerst is een Chinese agent veroordeeld wegens spionage bij Falun Gong beoefenaars, de meditatieve en spirituele discipline waarvan de Chinese Communistische partij (CCP) sinds 1999 gezworen heeft het te verpletteren. De schuldige partij, John Zhou, ontving op 8 juni een voorwaardelijke straf van twee jaar, tezamen met een zware geldboete.

Zhou, 55 jaar en Chinese dokter van beroep, begon als één van de eerste personen Falun Gong te beoefenen in Duitsland in het late 1990. Vijf jaar geleden begon hij met Chinese agenten samen te werken. Na verscheidene jaren van onderzoek – inclusief het feit dat hij benaderd werd door de Duitse Veiligheidsdiensten die hem informeerden dat hij verdacht werd – brachten de openbare aanklagers hem voor de rechtbank op 26 mei in het Hooggerechtshof van Niedersachsen in de stad Celle.

Het gerechtshof legde hem een voorwaardelijke straf op van twee jaar gevangenis en een boete van 15.000 euro, te betalen aan de mensenrechtengroep Amnesty International.

Volgens documenten van het gerechtshof leidde het verlangen van Zhou om zijn zieke vader in China in 2005 te gaan bezoeken tot het in contact komen met Tang Wenjuan, hoofd van het Chinese consulaat in Berlijn en naar zijn verdere carrière als spion. Tang is eigenlijk lid van het Ministerie van Staatsveiligheid, een spionageagentschap, volgens een publicatie in het Duitse weekblad Der Spiegel in mei 2010. Documenten van het gerechtshof tonen aan dat Zhou tijdens deze ontmoeting een welwillendheid toonde om de Chinese Communistische Partij (CCP) te helpen om het “Falun Gong probleem” op te lossen.

In maart 2006, maanden later, werd Zhou geïntroduceerd aan drie agenten van het 610 Bureau in een hotel in het centrum van Berlijn. Het 610 Bureau is een geheime dienst die zich boven de wet plaatst en onder leiding van de Chinese Communistische partij (CCP) de vervolging van Falun Gong coördineert en uitvoert. Het houdt zich ook bezig met het spioneren en lastigvallen van Falun Gong beoefenaars buiten China, en probeert zo de invloed die de groep heeft door hun kritische en verbale uitingen wat betreft het schenden van de mensenrechten tegen Falun Gong beoefenaars in China, te verminderen.

Falun Gong is een Chinese meditatie praktijk met vijf meditatieve oefeningen en een leer die gebaseerd is op de principes waarachtigheid, mededogen, verdraagzaamheid; het is het doelwit geworden van een door de CCP opgezette en grootschalige vervolging in China sinds 1999, en werd kort nadien voor het Chinese regime ook een belangrijk doelwit voor buitenlandse spionage.

Chen Yonglin was de voormalige consul van politieke zaken in het Chinese consulaat van de stad Sydney in Australië, en was opgedragen om de Falun Gong kwestie aan te pakken. Nadat hij zich liet ontslaan van zijn positie in juni 2005, getuigde hij het volgende voor een comité van het V.S. Huis van Afgevaardigden, “De oorlog tegen Falun Gong is één van grootste opdrachten van de Chinese buitenlandse missies.” Chen haalde enkele voorbeelden aan over hoe het consulaat in Sydney pogingen ondernam om Falun Gong beoefenaars tegen te werken en lastig te vallen met inbegrip van het op de voet volgen van Falun Gong activiteiten.

Al sinds de eerste ontmoeting met de agenten werd er bepaald dat Zhou rechtstreeks zou rapporteren aan een hooggeplaatste 610 ambtenaar genaamd Chen Bin. Sindsdien hadden deze twee mannen wekelijks meerdere gesprekken via skype; tijdens zijn verhoor zei Zhou dat dit was omdat ze een “vriendschappelijke” band hadden.

Zhou’s vriendschap met Chen leidde naar het regelmatig doorgeven van e-mail adressen van Falun Gong beoefenaars – hoewel hij in 2009 nog een stapje verder dan dit ging. Zhou maakte gebruik van zijn vertrouwde positie als Falun Gong beoefenaar om Chen toegang te geven aan een e-mail adres dat in connectie stond met de server. Volgens de aanklager betekende dit dat duizenden e-mails van Falun Gong beoefenaars uit Duitsland automatisch doorgestuurd werden naar het e-mail adres waar Chen toegang toe had vanuit Shanghai.

Tijdens de aanklacht, het proces en de veroordeling, hield Zhou vol dat hij de e-mails doorgegeven had om “een invloed uit te oefenen” op de ambtenaren van de CCP en hun kijk op Falun Gong met als uitgangspunt om de vervolging in China te verminderen.

Het hogegerechtshof van Niedersachsen, in Celle, Germany. (Renate Lilge-Stodieck / The Epoch Times)

De aanklager weerlegde de versie en zei dat Zhou zijn eigen invloed overschat zou hebben, dat het idee “onrealistisch” en “gewoonweg absurd” was, en dat het motief van Zhou’s connectie met Chen niet gebaseerd was op onzelfzuchtigheid. De openbare aanklager zei dat Zhou op zijn minst een visum voor China had verkregen, hetgeen normaalgezien geweigerd wordt aan Falun Gong beoefenaars.

De openbare aanklager zei dat Zhou, naast het doorsturen van e-mails, ook vertrouwelijke informatie verzamelde over andere zaken waarin de CCP geïnteresseerd was. Hij informeerde Chinese geheime agenten over de rechtszaak van de onafhankelijke Chinese nieuwszender NTDTV tegen Eutelsat, een Europese satellietmaatschappij die weigerde verder samen te werken met NTDTV onder vermoedelijke druk uit China. Hij maakte een verslag van een hoorzitting over de zaak in het Europese Parlement, en hij leverde tevens informatie over Zhang Danhong, een redacteur van Voice of Germany, die geschorst werd voor haar “pro-CCP opmerkingen.

Volgens Manyan Ng, hoofd van de Duitse Falun Gong Vereniging, deed Zhou er ook alles aan om erachter te komen wat het wachtwoord was om toegang te krijgen tot het online spraakverkeer, door Falun Gong beoefenaars gebruikt om te communiceren over gevoelige onderwerpen. Zhou maakte een verslag van meer dan 100 pagina’s over de organisatorische structuur van Falun Gong beoefenaars in Duitsland.

Het Duitse Federale Bureau voor de bescherming van de grondwet (ook wel genoemd “Bundesamt für Verfassungsschutz” in het Duits, of BfV) en het Duitse bureau voor openbare aanklagers, zat Zhou op de hielen na een vergadering in 2006. Ze ontdekten dat één van de mannen die Zhou in die tijd ontmoette speciaal was overgevlogen uit Shanghai om hun nieuwe aanwinst in de spionage te verzorgen. Het ging om het hoofd van het 610 Bureau in Shanghai die de titel droeg van Vice Minister.

Zhou kreeg een waarschuwing van het BfV om niet samen te werken met de Chinese inlichtingendienst, en kreeg opnieuw waarschuwingen in oktober 2009 en januari 2010. In april 2010 vloog hij naar Shanghai om het spionagehoofd te ontmoeten.

Voor Ng, de woordvoerder van Falun Gong, demonstreert dit verhaal de ernst van de anti- Falun Gong campagne opgezet door het Communistische Regime in China. “Om Falun Gong te vervolgen hebben ze elke mogelijke methode uitgebuit. Hieraan kun je zien dat ze alle mogelijke methodes gebruiken om Falun Gong beoefenaars te vervolgen en ze te pakken te krijgen.”

Beoefenaars in Duitland waren geschokt door deze zaak. “Hij leek als iemand die je kon vertrouwen,” zei Elke Doelz uit Hildesheim tijdens een interview. “Toen ik hoorde over de spionage activiteiten, ging er een rilling door mijn lichaam.” Ze voegde eraan toe: “Dit toont heel duidelijk de ernst van de spionageactiviteiten uitgevoerd door de CCP buiten China.”

De relatief lichte straf - Zhou kreeg een voorwaardelijke straf en gaat dus niet de cel in - was een beetje verontrustend voor Ng. “Ik ben er niet zeker van of deze lichte straf goed is voor Duitsland. Hij kan onmogelijk de enige spion zijn die hier actief is, noch de enige die Falun Gong bespioneerd. Zal zo’n lichte straf ander spionnen ontmoedigen?

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular