De vijf onuitgesproken regels van het Chinese juridische systeem

26-09-2011 Rechtsmisbruik

Aan de buitenwereld laat het Chinese regime uitschijnen dat het beschikt over een operationeel rechtssysteem. Maar eenieder die geprobeerd heeft om te werken binnen dit systeem weet dat de werkelijkheid het tegenovergestelde is.

De Canadese advocaat Clive Ansley is een specialist in Chinese wetgeving en spreekt zelf chinees. Hij vertelde tijdens een interview met de Epoch Times het verhaal van een Canadese rechter die China bezocht. Nadat de rechter terug thuis was, vertelde hij aan een groep van 300 advocaten hoe het Chinese systeem “zo ver vooruit was op het onze” omdat het gerechtsgebouw dat hij had bezocht volledig was bezet met marmer en het volledig was uitgerust met plasma tv-schermen.

Wat de rechter niet had ingezien was, zo zei Dhr. Ansley, dat de beslissingen gemaakt worden door de politieke autoriteiten en niet door de rechters, en dat ondanks de vele nieuwe wetten die geschreven zijn door de Chinese Communistische Partij (CCP), er geen enkele wet is die boven het regime staat.

Ansley’s opmerkingen getuigen van een reeks van ongeschreven wetten die het  juridische systeem in China versterkt. Hieronder zijn vijf van deze 'wetten' aangegeven door Chinese juristen op basis van hun persoonlijke ervaringen

1. De uitspraken liggen reeds vast tijdens het vooronderzoek

Professor He Weifang werkt aan de Faculteit Rechten van de Universiteit van Beijing en publiceerde in april van dit jaar een artikel op zijn blog genaamd: “Voor de wet en voor de ideologie in ons hart”. Hij verklaarde hoe rechtszaken, vooral belangrijke rechtszaken, meestal showopvoeringen zijn.

“De uitspraak van een aantal belangrijke rechtszaken ligt reeds vast voordat de rechtszaak is begonnen en is een heimelijke afspraak tussen de hoofden van het gerechtshof, de procureur (officier van justitie en de onderzoeker), en de openbare aanklager. De uiteindelijke rechtszaak is enkel voor de show.

”

Zhou Binqing, een prominente advocaat op het vlak van internet en intellectuele eigendom , vertelde de Epoch Times, “Toen ik begon te werken als advocaat, hield ik van het pleiten van misdaadzaken omdat dat telkens een uitdaging voor me was. Maar na een paar rechtszaken realiseerde ik me dat de Chinese advocaten nutteloos zijn in dit soort rechtszaken. Regelmatig ligt het vonnis reeds vast terwijl de advocaten nog aan het pleiten zijn. Het maakt niet uit hoe geniaal de advocaat tewerk gaat, de uitkomst ligt reeds vast.”

2. De hoogste omkoopsom wint

Advocaat Xu Shurong werkt voor een advocatenkantoor in Sichuan. Hij vertelde de Epoch Times dat het lang geleden is dat hij nog een nieuwe zaak aanvaard heeft, omdat hij ondervond dat de corruptie in het gerechtssysteem het haast onmogelijk maakt om er nog in te werken.

Hij sprak over een zaak waarbij een firma naar het gerecht in Chengdu trok. Hij vertelde hoe hij de rechtszaak verloor, ondanks de sterke bewijzen die hij aangaf in het voordeel van zijn cliënt. De rede waarom hij verloren had, zei hij, was omdat de andere partij een grote omkoopsom had betaald aan het gerecht.

“

In Chengdu, de hoofdstad van de provincie Sichuan, is de beslissende factor om een rechtszaak te winnen het betalen van een som geld aan de rechter en het betrokken personeel, die overeen komt met één derde van het bedrag waarvoor ze terecht staan.

3. Advocaten behoren tot de lagere klasse

Xu legde ook uit hoe in China advocaten slechts behoren tot de lagere klasse.

“Chinese advocaten behoren eigenlijk tot een lagere klasse in de samenleving. Ze hebben geen basisinkomen of verzekering. Nadat ze betaald worden voor het pleiten van een zaak, moeten ze 6,8% verkoopsbelasting betalen, het advocatenkantoor neemt 30%, en ze moeten inkomstenbelasting betalen op het resterende bedrag. Uiteindelijk moeten ze de kosten voor elke zaak zelf betalen, zoals accommodatie en telefoonkosten. Er blijft niet veel geld over op het einde.”

Xu gaf ook een voorbeeld over hoe een klant weigerde om hem te betalen, zelfs nadat hij de zaak gewonnen had. Tijdens die rechtszaak verdedigde hij een private firma die werkte aan een hydraulicaproject voor de lokale overheid maar ze werden niet betaald zoals het hoorde. “Ze stapten naar het gerecht en wonnen de zaak, maar ze kregen nog steeds geen geld. Ik nam de zaak aan en hielp hen. Maar deze firma besloot om mij geld achter te houden, en ze betaalden me slechts de helft.”

Vastgoedadvocaat Zhou Binqing legde ook uit hoe het falen van de rechtssysteem heeft geleid tot een nieuw fenomeen: “Tegenwoordig kunnen vele advocaten geen goede zaken meer vastkrijgen. Deze lucratieve rechtszaken zijn een monopolie geworden voor advocaten met de ‘juiste’ connecties. Er is nu een nieuw soort advocaten in China, genaamd ‘inkomstenadvocaten’. In plaats van zelf zaken te pleiten werken ze samen met de relaties die ze hebben opgebouwd en ze verdelen de zaken onder de advocaten die voor hen werken. De advocaten die de zaken gaan pleiten krijgen hun loon van deze inkomstenadvocaten.”

4. Connecties winnen zaken, en niet een sterk juridisch pleidooi

Li Tiantian, een advocaat in Shanghai, ontving zijn licentie om zijn beroep uit te oefenen in 1977. In die periode, zegt hij, had hij het moeilijk om van start te gaan als advocaat, omdat hij geen vrienden had in de openbare veiligheid, gemachtigden of het gerechtelijk systeem.

Één zaak die hij voor zich had genomen was voor één van zijn universiteitsprofessoren, die bevallen was van een tweeling. De baby’s stierven door verwaarlozing van het ziekenhuispersoneel. Het eerste process resulteerde in een dwangsom door het ziekenhuis van 100.000 yuan (15.537$). Het tweede proces resulteerde in een dwangsom van 30.000 yuan (4.661$), omdat de advocaat van het ziekenhuis het voormalige hoofd was van een gerecht.

Li zegt niet langer advocaat te willen zijn na herhaaldelijke teleurstellingen in de hoop voor gerechtigheid.

“Voor advocaten in China zijn connecties en relaties belangrijker dan de wet. Ik hoor ervaren advocaten vaak zeggen dat het verdict gunstig zal zijn als de rechter omgekocht wordt met dure juwelen,” zegt hij.

“Ik herinner me nog een criminaliteitszaak waarbij een gemeentebestuur 100 miljoen yuan stal van een sloop- en verhuizingsfonds. Drie inwoners huurden drie verschillende advocaten in. Ik was de enige die een ‘niet-schuldig’ pleidooi voordroeg voor de verdediging. Maar het resultaat was dat mijn cliënt twee jaar gevangenisstraf kreeg, de andere twee kregen één jaar en een half jaar. Dit was omdat ik mijn cliënt verdedigde ‘rechtopstaand’, terwijl de andere twee advocaten hun cliënten verdedigden ‘op de grond liggend, met hun buik naar beneden.’”.

5. Partijbelangen zijn overheersend

Een dertigjarige ervaren mensenrechtenadvocaat uit de provincie Jiangsu, dhr. Chen, zegt dat de wet de laatste jaren in toenemende mate ondergeschikt is aan de belangen van de Communistische Partij.

“Er is een bevelschrift van het Hooggerechtshof dat “de partijbelangen het belangrijkst zijn, de belangen van het volk het meest belangrijk zijn, de wet het meest belangrijk is.’ In werkelijkheid is het zo dat eens de Partijbelangen als meest belangrijk worden beschouwd, er geen ruimte meer is voor de belangen van het volk,” zegt Chen.

De richtlijnen komen rechtstreeks van het Ministerie van Jusitie. “Wanneer de Minister van Justitie een speech geeft, benadrukt hij dat advocaten het grote geheel in ogenschouw moeten nemen en gehoorzaam moeten zijn, in plaats van dat advocaten gerechtigheid moeten nastreven en de wet beschermen. Bij gevoelige zaken die betrekking hebben op groepen, of Falun Gong gevallen, moeten advocaten dit rapporteren aan hun superieuren en wachten op goedkeuring. In feite is het advocaten niet toegestaan om zulke zaken op zich te nemen.”

Chen beschrijft een Falun Gong zaak die hij een aantal jaren geleden had aangenomen. Hij zegt dat hij werd lastiggevallen voor het verdedigen van beoefenaars van deze spirituele discipline, die beschuldigd werden van verzonnen aantijgingen. Falun Gong is verbannen door de Communistische Partij, waarvoor zelfs een buitengerechtelijke constellatie in het leven werd geroepen om “de praktijk uit te roeien”, maar er bestaan geen feitelijke wetten in China tegen de praktijk.

“Maar het gerecht veroordeelde één beoefenaar tot 13 jaar gevangenis en de andere drie tot 6 jaar,” zegt Chen. “Ik werd meermaals bedreigd en werd gedwongen om geen Falun Gong zaken meer aan te nemen.”

Bron: http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/five-unspoken-rules-of-chinas-legal-system-60146.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular