Onophoudelijke vervolging: Het 610 Bureau doet nogmaals een poging om drie familieleden te arresterenDoor een correspondent van Clearwisdom uit Chongqing, China

10-03-2012 Het 610 Bureau

Dhr. Lin Decai, zijn vrouw Zhang Quancui, en zijn schoonmoeder Ma Yixian, zijn Falun Gong beoefenaars uit Chongqing. Ze werden veroordeeld en voor de tweede keer naar een dwangarbeidskamp gestuurd tijdens de Olympische Spelen in 2008. Ze werden uiteindelijk vrijgelaten, maar het lokale 610 Bureau ondernam onlangs pogingen om ze te arresteren en mee te nemen naar het hersenspoelcentrum in de regio Jiulongpo, met als resultaat dat dhr. Lin en zijn schoonmoeder Ma Yixian hun woonplaats verlieten om verdere vervolging te vermijden. Dhr. Lin’s vrouw Zhang Quancui werd gearresteerd en naar het hersenspoelcentrum gebracht.

Het hersenspoelcentrum in de regio Jiulongpo, dat opgericht was door het 610 Bureau van Chongqing, bevindt zich in het toevluchtsoord genaamd Bailudazhuangyuan gelegen in het dorp Sanduoqiao dat toebehoort aan het stadje Baishiyi in de Jiulongpo regio te Chongqing.

Dhr. Lin, 37 jaar oud, was een werknemer bij Construction Industry Co., Ltd. in Chongqing. Tijdens de Olympische Spelen in 2008 werd hij voor de tweede keer onderworpen aan dwangarbeid en werd hij zowel fysiek als mentaal zwaar gemarteld. Nadat hij het arbeidskamp mocht verlaten in maart 2010 werd hij onwettig weggestuurd door Wei Qun, de partijsecretaris van zijn baas, die ook 20.000 Yuan van zijn loon verduisterde. Begin november 2011 kwamen ambtenaren van de Xiejiawan administratiedienst en het 610 Bureau naar zijn nieuwe werkplaats en probeerden hem te arresteren en hem mee te nemen naar het hersenspoelcentrum in de Jiulongpo regio. Hij moest uiteindelijk vertrekken om verdere vervolging te ontlopen. Als gevolg daarvan dwongen de ambtenaren zijn nieuwe werkgever om hem twee maanden loon te ontnemen, voor een bedrag van enkele duizenden Yuan.

Mevr. Ma werd ook voor de tweede keer naar een dwangarbeidskamp gestuurd tijdens de Olympische Spelen in 2008 waar ze aan zware martelingen leed tot ze in augustus 2010 vrijgelaten werd. Ze had geen werk, geen pensioen, of eender welk inkomen. Alhoewel ze in aanmerking kwam voor een minimum leefloon, hadden de ambtenaren van de Xiejiawan administratiedienst en het 610 Bureau dit niet in gang gezet voor haar, en hadden ze haar bedreigd en proberen te dwingen om een verklaring te ondertekenen waarin staat dat ze Falun Gong opgeeft. Eind september 2011, gingen ambtenaren van de administratiedienst, het Xiejiawan politiebureau en het 610 Bureau naar haar huis en probeerden haar te arresteren en mee te nemen naar het hersenspoelcentrum in de Jiulongpo regio. Met als gevolg dat ook zij moest vertrekken om verdere vervolging te vermijden.

Ook mevr. Zhang werd voor de tweede keer veroordeeld tot dwangarbeid gedurende de Olympische Spelen in 2008. Omdat al haar familieleden al gearresteerd waren en er niemand was om voor haar vier jaar oude dochtertje te zorgen, mocht ze haar straf buiten de gevangenis uitzitten. Eind juli 2011 werd ze gearresteerd op weg naar haar werk door ambtenaren van de Xiejiawan administratiedienst, het Xiejiawan politiebureau en het 610 Bureau en werd ze naar het hersenspoelcentrum van de Jiulongpo regio gebracht. Ze werd fysiek gemarteld en blootgesteld aan zware mentale martelingen.

Deze familie heeft zowel fysiek, mentaal en financieel zware vervolging geleden gedurende een heel lange tijd door het Chinese Communistische regime. Vanwege de vervolging heeft hun kind helemaal alleen gezeten voor bepaalde tijd en leed het aan ernstige emotionele trauma’s.

Partijen betrokken bij het vervolgen van mr. Lin Decai en zijn familie:
Song Hong, hoofd van het politiek en gerechtelijk comité van de Jiulongpo regio in Chongqing
Hu Lianqiang, hoofd van het 610 Bureau en hoofd afgevaardigde van het politiek en gerechtelijk comité in de Jiulongpo regio
Ran Shengxi, hoofd van de Xiejiawan administratiedienst: +86-23-68716849, +86-23-68481684, 
+86-23-68481686
Luo Wei, hoofd van het Xiejiawan politiebureau: +86-23-68480825
Hersenspoelcentrum van de Jiulongpo regio: +86-23-65740466


Bron: http://clearwisdom.net/html/articles/2012/1/1/130438.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular