Rusland bant Falun Gong boeken en mensenrechtenrapport onder invloed van Chinese regime

Door Stephen Gregory & Helena Zhu. Het centrale boek van Falun Gong dat gelezen wordt in 114 landen wereldwijd, in 30 talen beschikbaar is, en een bestseller was in Beijing, werd onlangs verbannen door een Russische rechtbank. Zowel mensenrechtenadvocaten als Falun Gong beoefenaars menen dat de ban een gevolg is van Chinese druk op Rusland.

Mensenrechtenadvokaad David Matas signeert zijn boek: “Bloederige oogst” na een toespraak op de Universiteit van Colombia op 12 maart 2010. (Jan Jekielek/The Epoch Times)

Het centrale Falun Gong boek Zhuan Falun, twee Falun Gong folders, en mensenrechtenonderzoek—twee rapporten en één boek—die orgaanroof op levende Falun Gong beoefenaars in China beschrijven, werden in oktober over heel Rusland verboden door de rechtbank van Krasnodar in het zuiden van het land. Op 22 december bleef de uitspraak van het hof in beroep ongewijzigd.

Deze zaak liep eerst in Krasnodar in augustus van 2008. Op dat moment tekenden Falun Gong beoefenaars succesvol beroep aan tegen de beslissing met als argument dat, hoewel zij betrokken zijn bij de zaak, zij nooit ervan werden verwittigd.

Toen de eerste uitspraak in 2008 bekend gemaakt werd, noemde Lyudmila Alexeyeva, hoofd ven de Moskou Helsinki Groep, en laureate van de Sakharov prijs, de rechtszaak “onwettig.”

“De beslissing werd enkel en alleen gemaakt omdat Falun Gong beoefenaars vervolgd worden in China en omdat de leiders van ons land goede relaties hebben met China. En duidelijk, om politieke redenen, om de gunst van de Chinese leiders te krijgen, werden deze beslissingen genomen,” zei Alexeyeva op dat moment.

Falun Gong beoefenaars in Rusland zeggen hetzelfde over de recente beslissing.

In een verslag suggereerde Human Rights Without Frontiers International (HRWF), een non-profit organisatie in Brussel, dat de beslissing van de rechtbank gebeurde onder invloed van China. Het verslag vermeldde dat Moskou Peking heeft geholpen in haar onderdrukking van Falun Gong op basis van twee verdragen: het Vriendschapsverdrag van 2001 tussen Rusland en China, en de  Sjanghai Samenwerkingsorganisatie (Shanghai Cooperation Organization), een wederzijdse vVeiligheidsorganisatie opgericht in 2001.

Het intimideren van Falun Gong beoefenaars in Rusland omvat gedwongen repatriaties naar China van Chinezen die Falun Gong beoefenen, het verbieden van publieke activiteiten van Falun Gong beoefenaars, en weigering van autoriteiten om nieuwe Falun Gong verenigingen te registreren.

Volgens HRWF werd het krantje Falun Gong Today in 2005 registratie geweigerd, waardoor publicatie verhinderd werd door autoriteiten die verwezen naar bovenvermeld Vriendschapsverdrag.

Falun Gong is een spirituele discipline die meditatieoefeningen omvat en een ethiek die draait rond de principes waarachtigheid, mededogen, verdraagzaamheid. Het werd in 1992 voor het eerst publiek gemaakt in China, werd snel populair met 100 miljoen beoefenaars in 1999, volgens Chinese officiële bronnen.

In juli van 1999, lanceerde de toenmalige voorzitter van de Chinese Communistische Partij, Jiang Zemin, een campaigne om Falun Gong (ook Falun Dafa genoemd) te “elimineren.” Volgens het Falun Dafa Information Center, worden er op ieder moment meerdere honderdduizenden Falun Gong beoefenaars vastgehouden, waarvan velen onderworpen worden aan mishandelingen en folteringen.

De ergste mishandelingen is die van gedwongen orgaanroof op levende beoefenaars. Voormalig Canadees Staatssecretaris voor Azië en de Stille Zuidzee David Kilgour en Canadees mensenrechtenadvocaat David Matas publiceerden twee onderzoeksrapporten en in 2009 een boek “Bloody Harvest” (Bloederige Oogst), waarin zij concluderen dat tienduizenden Falun Gong beoefenaars tegen hun wil onderworpen worden aan orgaanroof in een netwerk van militaire ziekenhuizen en hospitalen.

Het hof van beroep vermeldde expliciet in haar beslissing betreffende het verbieden van het Kilgour-Matas rapport, dat de publicatie ervan in Rusland “voor de lezers een negatief beeld van China kan ophangen.”

Hoewel noch Kilgour, noch Matas ooit een voet in Krasnodar hebben gezet, noch geinformeerd werden over de rechtszaak, noch in de rechtbank vertegenwoordigd werden, wacht deze twee mannen een crimineel gerechtelijk onderzoek als ze ooit voet aan wal zouden ze ooit voet aan wal zetten in Rusland om hun onderzoek toe te lichten. Tegelijkertijd, kunnen hun publicaties onmiddellijk in beslag genomen worden door de Russische politie.

“De wet wordt een scheldwoord wanneer het zo gebruikt wordt,” zei Matas over de Russische ban. “Het vertelt ons dat het Russische gerechtshof de mensenrechten niet respecteert.”

Bron http://www.theepochtimes.com/n2/world/russian-court-bans-falun-gong-books-human-rights-report-166684.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular