Taiwanese Falun Gong beoefenaar ontvoerd in ChinaFamilie en wetgevers in Taiwan roepen op voor de onmiddellijke vrijlating van een zakenman.


28-07-2012 Familie en kinderen

New York – Chinese veiligheidsagenten ontvoerden een Taiwanese zakenman die Falun Gong beoefent van een vliegveld in het zuiden van China, waar hij risico loopt opgesloten en gefolterd te worden. Duizenden mensen hebben steun geboden aan zijn familie en het Falun Dafa Information Centrum doet een oproep voor zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.

Chung’s moeder, vrouw, en dochter doen een beroep bij het Taiwanese kantoor van de president op 27 juni. (The Epoch Times)

“Zijn familie reed hem naar het vliegveld en keken hem na toen hij het “alleen - reizigers gebied” inliep, maar hij arriveerde niet op het vliegveld van Taiwan,” zei de vrouw van de man op 22 juni tijdens een persconferentie aan het Taiwanese parlement, “We contacteerden meteen zijn aanverwanten in China; zij gingen het uitzoeken en vertelden ons dat hij was weggeleid van het vliegveld om te assisteren in een onderzoek naar Falun Gong activiteiten.”

Op 18 juni werd de 53-jarige heer Chung Ting pang (Zhong Dingbang) die in het bezit is van een Taiwanees paspoort en manager is van een high-tech bedrijf, ontvoerd door Chinese veiligheidsagenten toen hij op het punt stond om een vliegtuig in te stappen op het vliegveld van Ganzhou nadat hij drie dagen bij familieleden op bezoek was geweest. Volgens de Epoch Times hebben bronnen in China aangetoond dat Zhou Yongkang, de hoogste ambtenaar van de Communistische Partij die de campagne tegen Falun Gong leidt, mogelijk persoonlijk verantwoordelijk is voor het geven van het bevel om Chung te laten arresteren. 

“Dit incident – en het vermogen van de Taiwanese regering om Chung te bevrijden – heeft serieuze implicaties ver voorbij het lot van een persoon,” zei Falun Gong woordvoerder Erping Zhang. “Door geheime agenten willekeurig een Taiwanese zakenman te laten ontvoeren heeft de Chinese Communistische Partij een gevaarlijk voorbeeld gesteld voor elke Taiwanees die naar China zou willen gaan en mogelijk iets gedaan heeft dat de CCP niet goedkeurt.

In tegen stelling tot China, waar het vervolgd wordt, wordt Falun Gong vrij beoefend in Taiwan door tientallen duizenden mensen, van professoren en rechters tot bouwvakkers (analyse). Elke morgen kunnen er oefenplekken worden gevonden in de parken van zowel grote steden tot aan zelfs kleinere plaatsen. Deze zaak heeft daardoor dus wijdverspreide aandacht gekregen in de Taiwanese media. De dochter van Chung, die recentelijk  is afgestudeerd van haar opleiding, lanceerde een Facebook pagina die tot heden wel 8000 supporters heeft ontvangen (link).

Op 27  juni verstuurde de familie een petitie naar de Taiwanese president Ma Ying-Jeou met het dringende verzoek om het redden van Chung een hoge prioriteit te geven. Ook vroegen ze president Ma dat voor de vrijlating van Chung de Taiwanese regering hem een advocaat zouden moeten toewijzen om zijn rechten te beschermen, zoals het garanderen van normale bezoekers mogelijkheden voor de familieleden van Chung in China en tevens aandringen dat Chung dagelijks telefonische contact met zijn familie in Taiwan mag hebben. Volgens het Taiwanese ministerie van gerechtigheid is Chung momenteel in de hechtenis van het Staats Beveiligings-Bureau in Ganzhou.

De door de staat gecontroleerde media bevestigen detentie, gepubliceerde beschuldigingen over het helpen van het breken van de informatie blokkade.

Acht dagen na de ontvoering van Chung en te midden van een groeiend aantal telefoongesprekken uit Taiwan die aandringen op zijn vrijlating, rapporteerde het door de staat geregeerde Xinhua nieuws agentschap op 26 juni de bevestiging van het in hechtenis zetten van Chung door de Chinese veiligheidsdienst.
 Het artikel verwoorde dat hij werd beschuldigd van het sturen van apparatuur naar China die kon worden gebruikt voor “het invoegen van uitzendingen” in televisie netwerken.

“We moeten ons herinneren wat Xinhua is – een mondstuk voor de Communistische Partij dat een lange geschiedenis heeft van het verspreiden van verzinsels en het  provoceren van haat, voornamelijk wanneer het gaat om Falun Gong,” zegt Erping Zhang. “Het is duidelijk dat de CCP probeerde om met een excuus te komen vanwege dat ze het nodig achtte iets te zeggen na dagen van toenemende druk betreffende Chung's ontvoering.

En wat de beschuldigingen van Chung's betrokkenheid in het uitzenden van ongecensureerde informatie in China betreft, het bleek dat hij tijdens zijn drie – daagse reis geen tijd had voor zo'n soort onderneming. En zelfs dan, elke inspanning om door de censuur van de CCP te breken zou verwelkomd moeten worden, niet bestraft.

“China is een gesloten maatschappij. De grondwet garandeert mensen hun recht in hun vrijheid van informatieverspreiding en meningsuiting, het is de CCP die de grondwet schendt door te censureren,” zegt Zhang. “De propaganda en de leugens van de Partij zijn bedoeld om het Chinese volk tegen elkaar op te zetten, zelfs tot het punt dat ze het volk aanmoedigen tot het martelen en doden van onschuldige mensen.”

“Iemand die in staat is om onder zulke omstandigheden ware informatie uit te uitzenden is letterlijk bezig met het redden van levens. Het is een daad van moed die in het verleden door het Chinese volk werd gevierd wanneer die slaagde.”

Als Chung betrokken was bij activiteiten om door de Chinese censuur te breken, is zijn ontvoering het meest recente hoofdstuk van systematische pogingen van de CCP in het onderdrukken van het Chinese volk in hun vrijheid om toegang te krijgen tot informatie, vooral wanneer het om Falun Gong gaat. Wanneer hij vervolgd zou worden, zou hij een lange tijd gevangen kunnen worden gezet en marteling moeten ondergaan na een schijn rechtzaak, zoals Falun Gong beoefenaars in China zelf vóór hem hebben moeten ondergaan. (nieuwsartikel, engelstalig).

Het Falun Dafa Informatie Centrum roept de autoriteiten in Jiangsu op om onmiddellijk en onvoorwaardelijk Chung te bevrijden en hem in de gelegenheid stellen om zich opnieuw aan te sluiten bij zijn familie in Taiwan. Het Centrum spoort ook de Taiwanese en andere democratische regeringen aan om de zaak met  hun Chinese tegenhangers met spoed op te nemen, zijn veilige terugkeer naar Taiwan te verzekeren en de verzochte voorwaarden te garanderen voorafgaand aan zijn bevrijding.

Bron http://faluninfo.net/article/1232/?cid=84

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular