Nieuw boek onthult CCP-gruwel van orgaanroof op levende slachtoffersDoor Minghui correspondent Wang Ying

30-07-2012 Orgaanroof

Terwijl Falun Gong beoefenaars over de hele wereld activiteiten houden om aandacht te vestigen op hun 13 jarige inspanning om de vervolging door de Chinese Communistische Partij (CCP) te stoppen, wordt een nieuw boek gepubliceerd. Het boek, State Organs, gaat dieper in op de wreedheden van de CCP inzake het oogsten van organen van levende Falun Gong beoefenaars. Het is een indrukwekkend vervolg op het in 2007 verschenen rapport Bloederige Oogst, en biedt het publiek een diepere kijk in de horrorpraktijken van de Chinese Communistische Partij.

Cover van het boek State Organs.

State Organs werd geschreven door auteurs uit 4 continenten, van 7 landen, en met verschillende professionele achtergronden. Het is een verzameling essays die de orgaantransplantatie-misbruiken en onethische orgaanverwijdering in China bespreken vanuit verschillende uitgangspunten. Het omvat verslagen die ooggetuigenverslagen opsommen, alsook officiële informatie, tijdslijnen en diepere analyses van de omstandigheden in China. De auteurs suggereren ook manieren om de transplantatiemisbruiken in China te bestrijden.

Dr. Torsten Trey: de CCP heeft een geheime bron van organen

Dr. Torsten Trey, woordvoerder van Doctors Against Organ Harvesting, zei in zijn verslag dat "orgaandonoren gewoonlijk uit vrije wil hun organen afstaan of daarvoor toestemming geven; in China komen volgens officiële cijfers echter 90% van de organen van geëxecuteerde gevangenen. Dit alleen al is een overtreding volgens de westerse medische ethiek, maar hoe kunnen de 2000 tot 8000 executies per jaar organen leveren voor de 10 à 20.000 transplantaties die jaarlijks in China plaatsvinden? Rekening houden met beperkende factoren zoals leeftijd, gezondheidstoestand, besmettelijke ziektes onder gevangenen, bloedgroep, weefsel-matching en de beperkte houdbaarheid van organen, wordt de officiële verklaring onvoldoende om het grote aantal transplantaties te verklaren. Dit suggereert dat er een andere bron van organen is. Zonder een efficiënt publiek orgaandonorprogramma, suggereert het dat er een andere geheime bron van organen is."

Het feit dat Falun Gong beoefenaars vastgehouden worden en onderworpen worden aan grondig medisch onderzoek (inclusief dure diagnose zoals bloedonderzoek, urinetests, X-stralen, ultrasoon), terwijl ze tegelijk worden gemarteld, doet vragen rijzen over het doel van zulke diagnoses. David Matas en David Kilgour besloten in hun rapport Bloederige Oogst reeds dat Falun Gong beoefenaars de geheime bron van organen zijn.

“Mensen doden voor hun organen om ze in anderen te transplanteren... leidt de transplantatie-geneeskunde, en de geneeskunde in het algemeen tot het absurde,” aldus Dr. Trey in zijn essay.

Universiteitsdirecteur in de V.S.: veroordeelt CCP gevangenen tot de dood met de bedoeling hun organen te oogsten?

Dr. Arthur Caplan, directeur van het Centrum voor Bioethiek aan de Universiteit van Pennsylvania, bespreekt in zijn verslag het fenomeen van transplantatietoerisme en orgaanhandel. Hij benadrukt dat de vrije keuze om organen af te staan “cruciaal” is, en besluit dat de praktijk in China om organen te oogsten van geëxecuteerde gevangenen niet voldoet aan de ethische standaarden van de wereld. De situatie in China roept het risico in het leven dat mensen ter dood veroordeeld worden om organen te kunnen oogsten.

Dr. Caplan roept op tot een einde aan deze praktijken en roept de rest van de wereld op om “een sterkere stelling te nemen tegen deze onaanvaardbare bron van organen.”

“Het huidige systeem om te vertrouwen op organen van geëxecuteerde gevangenen zou moeten veranderd worden. Maar het zou niet in de komende drie of vijf jaar veranderd moeten worden. Het zou binnen de volgende drie tot vijf minuten veranderd moeten worden!” concludeerde Dr. Caplan in zijn verslag.

Hoofd afdeling Nefrologie in Maleisië: mensen reizen naar China om organen

Dr. Ghazali Ahmad, hoofd van de afdeling Nefrologie in het ziekenhuis van Kuala Lumpur beschreef het transplantatie-toerisme in de Aziatische regio, en hoe de donor-regio verschoof van India naar China. Hij toont medische documenten die aantonen hoe Maleisiërs uit China terugkeerden na een transplantatie. Hij merkt op dat patiënten haastig ontslagen werden uit de Chinese ziekenhuizen, dat de medische opvolging gewoonlijk slecht gedocumenteerd was, en dat deze, na 2006, niet meer bestond, en patiënten keerden terug naar Maleisië zonder enige medische documentatie. Het was in 2006 dat de beschuldigingen van orgaanroof op levende Falun Gong beoefenaars voor het eerst opdoken en de eerste versie van het onderzoeksrapport van Matas en Kilgour werd gepubliceerd.

Think tank onderzoeker: de vervolging in China is een misdaad tegen de mensheid

Ethan Gutmann, auteur van Losing the New China, en voormalig think thank onderzoeker bespreekt in zijn essay de recente politieke veranderingen in China rond Bo Xilai en Wang Lijun, en dat beiden CCP volgelingen zijn die hoogstwaarschijnlijk weet hadden van, of betrokken waren bij, het oogsten van organen. Dhr. Gutmann geeft een analyse van het geschatte aantal Falun Gong beoefenaars die slachtoffer zijn geworden van orgaanroof, en citeert ongeveer 40 getuigen die hij interviewde met betrekking tot de orgaanoogst. Hij bespreekt ook de vervolging van Falun Gong.

In zijn verslag schrijft hij: “Wat er gebeurd is [in China] is een misdaad tegen alle menselijkheid. ...Bovenal, geen enkele Westerse entiteit bezit genoeg moreel gezag om de CCP toe te staan de hele geschiedenis van genocide te begraven in ruil voor de belofte van medische hervormingen.”

Zhang Erping: de CCP oogst organen van levende Falun Gong beoefenaars

Zhang Erping, woordvoerder voor Falun Gong, verschaft inzicht in de Chinese cultuur en transplantatiewetten in China. De eerste wet die toeliet organen te oogsten van geëxecuteerde gevangenen dateert van 1984. Er was een tekort aan organen in China omwille van het Confusianistische geloof dat het lichaam intact dient te blijven na de dood, wat ook de afwezigheid van een publiek orgaandonorprogramma verklaart.

Dhr. Zhang beschrijft vervolgens verschillende soorten misbruiken inzake transplantatie in China, met inbegrip van het orgaanoogsten van levende Falun Gong beoefenaars.

Dhr. Zhang schreef in zijn verslag: “Het is bijzonder zorgwekkend wanneer er een gebrek aan transparantie bestaat over de oorsprong van de organen evenals over het aantal executies dat jaarlijks plaatsvindt in China: wie zijn deze gevangenen en om welke misdaden worden zij geëxecuteerd?”

David Matas: de cijfers inzake transplantaties die de CCP verschaft zijn onwaarschijnlijk

Internationaal bekende Canadese mensenrechtenadvokaat David Matas onderzoekt cijfers en andere verklaringen gegeven door Chinese bronnen. Zijn observatie is dat vele cijfers inzake transplantaties die van de Chinese autoriteiten afkomstig zijn, onwaarschijnlijk zijn. Hij leidt er vervolgens uit af hoeveel Falun Gong beoefenaars slachtoffer kunnen zijn van het orgaanoogsten.

David Kilgour: krachtig optreden om de wreedheden van het orgaanoogsten te beëindigen

David Kilgour, voormalig Canadees staatssecretaris voor de regio Azië-Oceanië en Canadese opvoedkundige Jan Harvey, co-auteurs, geven een kijk op de vervolging van Falun Gong en voorbeelden van beoefenaars die vervolgd zijn en wiens organen verwijderd werden.

Ze verschaffen ook een tijdlijn over het orgaanoogsten in China. En bieden suggesties hoe erop te reageren.

In hun verslag schreven ze: “Geen actie is te sterk om een barbaarse praktijk te ontmoedigen die zowel de fundering van de menselijke waardigheid – respect voor het menselijk lichaam – en de essentie van de ethische standaarden van de geneeskunde verkracht.”

Israël-expert: Israëliërs zullen niet meer naar China gaan voor orgaantransplantaties

Dr. Jacob Lavee, Israëlisch hartchirurg, praat over zijn eigen ervaring met een patiënt die naar China ging voor een harttransplantatie na twee weken wachttijd. Dit wekte de nieuwsgierigheid van de arts en hij deed zelf wat onderzoek. Al snel las hij over het orgaanoogsten van gevangenen in China. Dr. Lavee beschrijft vervolgens hoe hij het initiatief nam een einde te maken aan dit spoort transplantatie-toerisme  door zijn patiënten af te raden erheen te gaan en tegelijk een nieuwe transplantatie-wet door te voeren die het aantal orgaandonoren in Israël op één jaar tijd met 60% deed toenemen. Dit verslag is een indrukwekkend relaas over hoe individuele actie een eind kan maken aan een boosaardige praktijk.

Dr. Lavee schreef in zijn verslag: “De Israëlische wettelijke aanpak is er met succes in geslaagd Israëlische kandidaten voor orgaantransplantatie ervan te doen afzien hun organen in China te halen.”

Medische directeur: artsen moeten het barbaarse orgaanoogsten van de CCP veroordelen

Dr. Gabriel Danovitch, professor in de klinische geneeskunde, nephrologie en medisch directeur van het Nier & Pancreas Transplantatie Programma, bekeek hoe wetenschappelijke studies i.v.m. Transplantaties geaccepteerd worden in westerse medische tijdschriften. Hij merkte een gebrek aan nodige ijver op bij tijdschriften die essays uit China aanvaardden, wanneer de Chinese auteurs de woorden 'standaard procedure' gebruiken voor wat in werkelijkheid een 'schot in het hoofd' is. Wetenschappelijk onderzoek van dergelijk allooi zou GEEN deel mogen uitmaken van de westerse wetenschappelijke kennis, aldus de arts.

Dr. Danovitch herinnert de lezer eraan dat, hoewel we geen controle hebben over China, we wel de controle hebben over onze medische publicaties en we onze ethische normen niet kunnen opofferen in ons onderzoek. Met zijn verslag argumenteert Dr. Danovitch dat artsen in de vrije wereld de ruimte hebben om de misbruiken in China te verwerpen en te veroordelen. Hij stelt voor dat medische tijdschriften geen transplantatie-geliëerde essays uit China meer publiceren, en dat artsen uit China geen onderzoeksresultaten meer mogen presenteren op medische conferenties, tenzij ze nadrukkelijk stellen dat hun bevindingen niet gebaseerd zijn op organen van geëxecuteerde gevangenen.

Dr. Danovitch schreef verder: “We kunnen de gebeurtenissen in China niet controleren, maar, op zijn minst, kunnen we de inhoud van onze vergaderingen en tijdschriften controleren en naar de dag toe streven dat de Chinese orgaantransplantatie-wereld zijn plaats kan innemen als een eerbiedwaardig en gerespecteerd deel van de internationale transplantatie gemeenschap.”

Zwitserse mensenrechtenexperts: getransplanteerde organen moeten traceerbaar zijn

Zwitserse mensenrechtenexpert Dr. Arne Schwarz bespreekt klinisch onderzoek door farmaceutische bedrijven in China naar transplantatie gerelateerde geneesmiddelen, zoals anti-afstotingsmedicijnen. De patiënten die zich inschrijven voor deze medische testen, hebben hun getransplanteerde organen in China gehaald. Echter, volgens de Chinese viceminsiter voor gezondheid komen 90% van de organen van geëxecuteerde misdadigers. Er is dus een redelijke kans dat de organen van patiënten die deelnemen aan het onderzoek, op onethische wijze onttrokken zijn, wat een ethisch probleem stelt voor deze medicijnen die getest worden, en later wereldwijd verkocht worden. Dr. Schwarz wijdt verder uit op deze complexe problematiek door te verwijzen naar enkele bedrijven, en herinnert de lezer eraan dat de WHO (World Health Organisation) traceerbaarheid van menselijke cellen, weefsel en organen vereist, evenals transparantie in geval van twijfel. Hij roept de bedrijven op hun verantwoordelijkheid te nemen om de ethische normen te handhaven.

“Dus, onder deze omstandigheden, is het onverantwoord de bemachtiging van organen te delegeren naar een transplantatiesysteem vol misbruiken,” schreef Dr. Schwarz in zijn verslag.

Medische professor: onderneem actie om de slachtoffers te beschermen

Dr. Maria Fiatarone Singh is professor geriatrie aan de Universiteit van Sydney in Australië. Toen ze hoorde over het orgaanoogsten bij levende Falun Gong beoefenaars in China was zij geschokt, en hoewel zij geen band heeft met transplantatie-geneeskunde, was haar nieuwsgierigheid gewekt en ze raakte actief betrokken bij het werk van DAFOH. Dr. Singh werd vervolgens benaderd door een Chinees die beweerde een student te zijn en die zei dat het orgaanoogsten niet bestaat. Vervolgens beweerde hij dat de slachting op het Tiananmenplein van 1989 nooit gebeurd was. De Transplantation Society of Australia and New Zealand (TSANZ) besloot dat Australische transplantatie-trainingsprogramma's geen Chinese chirurgen zullen aannemen, tenzij ze een contract ondertekenen dat ze geen gevangenen als bron van organen zouden gebruiken wanneer zij terug naar China gaan. Nadat deze regel in vorm gebracht was, is geen enkele Chinese transplantatiechirurg nog in Australië de opleiding komen volgen.

Dr. Singh schreef in haar verslag: “Als artsen zijn we door onze eed ertoe gebonden schade te voorkomen, en dit omvat actie ondernemen om zij die door anderen geschaad worden, te beschermen. Als mens, kunnen we niet anders.”

 

Bron: http://en.minghui.org/html/articles/2012/7/24/134602.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular