Chinese dokter geeft organenroof op Falun Gong beoefenaars toe.

20-09-2012 Orgaanroof

Tijdens een telefoongesprek met een mensenrechtenorganisatie werd een hooggeplaatste gepensioneerde militaire dokter betrapt op het toegeven van het gebruik van organen, afkomstig van politieke gevangenen, tijdens een onderzoeksproject waarin hij samenwerkte met Wang Lijun, de voormalige rechterhand van de afgezette partijambtenaar Bo Xilai.

Chen Rongshan is de voormalige directeur van de dienst Urologie bij het 205 Bevrijdingsleger Ziekenhuis in Jinzhou. Op 25 mei werd hem tijdens een telefoongesprek gevraagd: “Wang vertelde ons dat sommige organendonoren gevangengenomen Falun Gong beoefenaars waren. Is dat juist?”

Chen antwoordde: “Dat was goedgekeurd door de rechtbank.”

Falun Gong is een Chinese spirituele beoefeningwijze die sinds 1999 door de Chinese Communistische Partij wordt vervolgd.

De mensenrechtenactivist vroeg opnieuw of het wel degelijk “door de rechtbank was goedgekeurd.” Chen bevestigde.

Het gesprek werd uitgevoerd door een medewerker van de mensenrechtenorganisatie ‘World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong’ (WOIPFG). Hij had zichzelf voorgesteld als lid van een onderzoeksteam die de zaak rond Wang Lijun onderzoekt.

Het is algemeen bekend dat Wang Lijun momenteel onder toezicht van de CCP staat. Op 6 februari vluchtte hij naar het Amerikaanse consulaat in Chengdu en overhandigde daar aan de Amerikaanse consulair ambtenaren documenten waarvan wordt aangenomen dat ze details bevatten over de misdaden van Bo Xilai en zijn vrouw Gu Kailai, inclusief details over de organenroof. Nadat hij zich nadien overgaf aan de locale autoriteiten, werd zijn zaak onderzocht, werd hij uit de Partij gezet en zal hij terecht staan voor hoogverraad.

Toen de medewerker van het WOIPFG een bijkomende vraag stelde om meer details te krijgen over de verblijfplaats van de Falun Gong beoefenaars die betrokken waren in de organenroof, stamelde Chen Rongshan: “Laat me zeggen, ik bedoel, je mag me zulke dingen nu niet vragen, ok?”

Hij voegde eraan toe: “Als je het wil weten, contacteer dan de politieke afdeling van het ziekenhuis, ok?”

“In het leger hebben we een disciplinaire code waarbij we niet over bepaalde zaken zullen spreken tenzij je eerst langs de politieke eenheid passeert. Je kan hen vragen om mij in te lichten als het ok is.”

De medewerker probeerde nog enkele vragen te stellen aan Cheng maar een minuut later hing hij op. Maar de onderzoeker had de bekentenis al gekregen.

Gesprekken tijdens mensenrechtenonderzoek

Dit was niet het eerste gesprek van die aard. Online zijn er tientallen gesprekken beschikbaar, waarbij de stem van de medewerker van het WOIPFG werd vervormd om zijn identiteit te beschermen. In de opnames worden bekentenissen verkregen van ambtenaren van de Partij betreffende deze misdaden.

Chen Rongshan werd onlangs genoemd vanwege zijn nauwe samenwerking met Wang Lijun tijdens een ‘onderzoeksproject’ gerelateerd aan orgaantransplantaties. In de buurt van Jinzhou, provincie Liaoning, stond Wang aan het hoofd van het Publieke Veiligheidsbureau (PSB) en had de leiding over het ‘Plaatselijk Psychologische Onderzoek Centrum’, een laboratorium dat verbonden is aan het PSB. In een speech die hij gaf na het behalen van een onderscheiding in 2006, verklaarde hij dat hij er executies, organenroof, orgaantransplantaties en gerelateerde experimenten uitvoerde.

Deze onderscheiding voor ‘Bijzondere Bijdrage’ was in september 2006 uitgereikt door de Guanghua Stichting voor Wetenschap en Technologie. Op de website van Guanghua staat dat het gaat over een liefdadigheidsinstelling die wetenschap promoot onder de directe leiding van de ‘Communistische Jeugd Liga’, één van de CCP organisaties die gebruikt wordt voor rekrutering en het verspreiden van Partij ideologie bij jongeren.

Wang zei tijdens deze dankspeech, die ook online terug te vinden is, dat hij betrokken was bij “duizenden” orgaantransplantaties die “ter plaatse” waren uitgevoerd.

Wang Lijun werkte al nauw samen met Bo Xilai toen hij nog hoofd was van het PSB in Jinzhou. Toen Bo nadien werd overgeplaatst naar Chongqing, volgde Wang hem en werd hij hoofd van de politie. Analisten zijn het erover eens dat Bo minstens op de hoogte was over de activiteiten van Wang.

Deskundigen die geïnterviewd werden na de publicatie van deze speech zeiden dat de gebruikte term “ter plaatse” eigenlijk wil zeggen dat de executie en het wegnemen van het orgaan, op - of vlakbij de plaats van de transplantatie bij de patiënt gebeurt.

De deskundigen zijn onder andere Ethan Gutmann, een journalist wiens onderzoek zich toespitst op het misbruik van orgaantransplantaties door het Chinese Regime, en David Matas, een advocaat die medeauteur is van de rudimentaire tekst over organenroof bij Falun Gong beoefenaars. Beiden zijn overtuigd dat, rekening houdend met Wang’s uitspraken, de gevangenen nog leefden toen hun organen werden weggenomen, en stierven op de operatietafel.

Gutmann en Matas dachten ook dat het waarschijnlijk was dat veel van die “duizenden” organen afkomstig zijn van Falun Gong beoefenaars.

Twijfelachtige samenwerking

Wang heeft op de afdeling van Chen samengewerkt met het 205 ziekenhuis aan een “belangrijk onderzoeksproject in verband met trauma-vrije anatomie in het Aziatisch gebied van de Stille Oceaan,” volgens het World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG).

In het telefoongesprek werd Chen gevraagd om die samenwerking te bevestigen, en dat deed hij, alvorens hem de vraag gesteld werd over het gebruik van organen van Falun Gong beoefenaars.

Dr. Torsten Trey, de co-redacteur van een recent gepubliceerd boek over misbruik bij orgaan- transplantaties in China getiteld, State Organs, zei dat volgens hem het telefoongesprek en de bekentenis aannemelijk waren en dat ze passen in een groter plaatje.

“Toen Chen verwees naar hoe de rechtbank de bron van organen bij Falun Gong beoefenaars goedgekeurd heeft, zei hij eigenlijk dat het oogsten van organen van Falun Gong beoefenaars door de staat is goedgekeurd, omdat instanties van de staat en rechtbanken betrokken zijn bij de goedkeuringen,” zei dr. Trey in een geschreven reactie, na het script van het telefoongesprek gezien te hebben.

“Mensen onder communistisch gezag zijn gewoonlijk zeer bang om fouten te maken, omdat dat fatale gevolgen kan hebben,” zei Trey. Dus door direct naar de rechtbank te verwijzen, bevestigde hij wel degelijk deze verklaring,” zei dr. Trey. “Het is een dubbel ja.”

Dr. Trey zei ook dat betrokkenheid van de staat hierbij een verdere verwijzing is naar het feit dat het oogsten van organen van Falun Gong beoefenaars niet gedaan worden door underground afdelingen of een paar artsen, “maar met de volle kennis en goedkeuring van de staat.”

Hij zegt dat de wereldwijde gezondheidsdiensten zoals World Health Organization en Medical Association onderzoek zouden moeten uitvoeren naar de rechtbankdossiers die opgesteld zouden zijn tijdens het voorzien van levende Falun Gong beoefenaars voor mensen zoals Wang Lijun en Chen Rongshan.

Telefoongesprek

Een WOIPFG onderzoeker belde op 25 mei Chen Rongshan, voormalig directeur van Urologie in het 205 ziekenhuis van het volksbevrijdingsleger 205 in Jinzhou, provincie Liaoning. De onderzoeker deed zich voor als lid van een speciaal onderzoeksteam van een bijbehorende afdeling betreft de Wang Lijun kwestie.

Chen Rongshan: Hallo?
Onderzoeker: Hallo, spreek ik met de voormalige directeur van Urologie van het 205 ziekenhuis, directeur Chen Rongshan?
Chen: Ja, ja, ja, Wie bent u?
Onderzoeker: Ik ben lid van een speciaal onderzoeksteam van een bijbehorende afdeling, in verband met de kwestie Wang Lijun.
Chen: Oh. Oh…Oh…
Onderzoeker: Toen Wang Lijun voor het Publieke Veiligheidsbureau werkte in Jinzhou, had hij een psychologisch onderzoekscentrum ter beschikking, en zij werkten samen met het 2052 ziekenhuis aan sommige wetenschappelijke onderzoeksprojecten, kunt u daar iets meer over vertellen?
Chen: Mm.
Onderzoeker: Hij had een orgaan-transplantatie-na-drug-injectie groep, en het 205 ziekenhuis was een werkeenheid die met hen samenwerkte, leg dit eens uit aub.
Chen: Ah.
Onderzoeker: Wil dat zeggen dat u hebt meegewerkt?
Chen: Wie toen ook meewerkte was China Medical, China Medical University Hospital.
Onderzoeker: Wang Lijun vertelde ons dat die transplantatie leveranciers vastgehouden Falun Gong beoefenaars inhielden, was dat het geval?
Chen: Dat was allemaal door de rechtbank besloten.
Onderzoeker: Het werd beslist door de rechtbank zegt u?
Chen: Juist, ja.
Onderzoeker: Dus, die vastgehouden Falun Gong donors werden vanuit de gevangenis geleverd, of vanuit de werkkampen?
Chen: Laat me zeggen, ik bedoel, ik wil zeggen, dat kan je niet, nu niet vragen, OK?
Onderzoeker: Omdat we momenteel…
Chen: Als je met mij wil praten, ga dan via onze politieke afdeling van het ziekenhuis, OK?
Onderzoeker: Die hebben we al geraadpleegd voordat we u opbelden.
Chen: Nee, nee, jullie, de politieke afdeling heeft mij niet gecontacteerd, dus het gaat niet, het gaat niet, OK?
Onderzoeker: Zij, dit, het telefoonnummer is…
Chen: Zij moeten mij bellen, OK?
Onderzoeker: We hebben hen hier al over gesproken.
Chen: Zeg tegen de mensen van de politieke afdeling dat ze mij moeten bellen.
Onderzoeker: We hebben al contact gehad met directeur Lin van de politieke afdeling.
Chen: Wij, de militaire dienst heeft discipline codes, er zijn dingen waar alleen over gesproken kan worden via onze politieke afdeling, en zeg tegen de mensen van de politieke afdeling dat ze mij moeten bellen.
Onderzoeker: Hij heeft me al gezegd rechtstreeks contact met u op te nemen dus…
Chen Rongshan beëindigd het gesprek.

Dr. Trey haalde ook aan dat de onderzoeken waarin Wang en Chen samenwerkten, in verband met “orgaan-transplantatie-na-drug-injectie” waarschijnlijk te maken heeft met experimenten die gedaan werden “waarin Falun Gong beoefenaars blootgesteld werden aan ‘drug injecties’ en dat na de drug injecties de organen mogelijk verwijderd werden terwijl de slachtoffers nog in leven waren.”

Hij voegde eraan toe: “Dit is zeer waarschijnlijk, omdat het niet logisch is dat een kadaver drugs ingespoten krijgt en vervolgens de organen eruit gehaald worden.”

Visa gevolgen

Chen’s werk heeft voorheen erkenning ontvangen. Op 23 mei 2006, heeft de Liaoxi Economic Daily een artikel uitgebracht op hun proefdruk editie getiteld “Het nobele doel en gedachtegoed van een medische dokter.”

Het artikel vertelde: “Dat Chen Rongshan, directeur van Urologie in het 205 ziekenhuis van PLA in Jinzhou,  568 niertransplantaties uitgevoerd heeft in recentelijke jaren…Zijn reputatie trok patiënten uit Taiwan, Korea en Maleisië.”

Met de publicatie van de recente bekentenis echter, zou Chen moeilijkheden kunnen krijgen om de V.S., waar zijn dochter momenteel leeft, binnen te komen. Hij bezocht haar voor het laatst begin 2012 samen met zijn vrouw, volgens het WOIPFG. De groep is van plan om het dossier van hun onderzoek over Chen te overhandigen aan “betrokken VS-ministeries.”

De V.S.-immigratie Visa Application Form DS-160 vraagt sinds juni 2011 of de aanvrager “betrokken is bij menselijke orgaantransplantaties onder dwang.” De Visa aanvrager die daar ja op antwoordt wordt vaak een Visa geweigerd.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Op 13 juni 2012 belde een andere onderzoeker naar Chen, en deed zich voor als een secretaris van Wang Jia. Wang Jia is de voormalige directeur van het 205 PLA ziekenhuis, en een huidige viceminister aan het ministerie van gezondheid van het Joint Logistics Department op de militaire basis van Shenyang.

“De voormalige directeur vraagt me om u een boodschap door te geven,” zei de beller.

Nadat Chen begon deel te nemen aan het gesprek, zei de onderzoeker, “Maakt niet uit welke toezichtafdeling onderzoek komt doen wat betreft het verwijderen van organen van Falun Gong beoefenaars voor orgaantransplantaties, je mag geen enkele geheimen vrij geven. Kan je dat doen?”

“Ja, ja, ja,’ zei Chen. “Gewoon voorzichtig zijn wanneer ik hierover iets zeg en het zal in orde zijn, niet waar?”

Bron: http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/chinese-doctor-admits-to-falun-gong-organ-harvest-279113.html 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular