Medische gemeenschap veroordeelt het oogsten van organen bij levende mensen uitgevoerd door de Chinese Communistische Partij

07-10-2012 Orgaanroof

(Minghui.org) Tijdens een persconferentie in de Nationale persclub op 17 augustus, deed dr. Crystal Fang, een vertegenwoordiger van de Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), een dringende oproep aan de internationale gemeenschap, regeringen van alle landen en naar de media, dat er een onderzoek gestart moet worden naar de wreedheden van het Chinese Communistische regime wat betreft het oogsten van organen bij levende Falun Gong beoefenaars.

Chinese en Engelse media hebben onlangs verschillende verhalen gepubliceerd in verband met de zaak tegen Bo Xilai’s vrouw Gu Kailai voor de moord op de Britse zakenman Neil Heywood. Volgens de Epoch Times werd de belangrijkste kwestie achter dit verhaal verborgen gehouden. Dat wil zeggen de kwestie van het oogsten van organen bij levende Falun Gong beoefenaars waar Bo en Gu zwaar bij betrokken waren, en de verkoop van organen en dode lichamen van beoefenaars die met winst verkocht werden. Rapporten vertellen dat de werkelijke reden achter de moord op Heywood was dat hij kennis had over deze misdaden.

Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), een internationale organisatie gevestigd in Washington DC, die opgericht werd door artsen van verschillende specialiteiten, streeft naar het beëindigen van illegale orgaanhandel dat zich voordoet in China en andere landen.

De Chinese Communistische partij (CCP) heeft de macht over Chinese medische wereld en maakt er een dodelijke onderneming van

Dr. Crystal Fang, een vertegenwoordiger van Doctors Against Organ Harvesting (DAFOH),
introduceerde het boek State Organs op de persconferentie.

Mevr. Fang citeerde George Weigel, een belangrijk senior-lid van het publieke beleidscentrum voor gedragsnormen, die het uitgeroepen heeft als “door de regering gestuurde Chinese geneeskunde, die een dodelijke onderneming geworden is.” Ze verklaarde, “Geneeskunde zou een beroep moeten zijn gebaseerd op vertrouwen en een stevige morele standaard. En dit is in het bijzonder het geval bij orgaantransplantaties. Dokters zouden mensen moeten redden. Hoe kunnen zij betrokken zijn bij het oogsten van organen onder dwang?”

Dr. Crystal Fang van Doctors Against Organ Harvesting (DAFOH) introduceerde een nieuw boek genaamd State Organs op de persconferentie. Het boek werd in juli 2012 gepubliceerd in Canada. In dit boek gaan verschillende medische experts de betrokkenheid van de CCP na bij orgaantransplantaties. Dr. Arthur Caplan, directeur van het centrum voor Bio-ethiek aan de universiteit van Pennsylvania, vermeld in het boek dat in China gevangenen ter dood veroordeeld worden met als doel hun organen te oogsten.

Het boek werd bewerkt door de stichter van DAFOH, dr. Torsten Trey, en de bekende mensenrechtenadvocaat David Matas. Na het boek van David Matas en David Kilgour getiteld Bloody Harvest, the Killing of Falun Gong for their Organs, is dit de tweede publicatie in verband met de orgaantransplantatie-wreedheden in China. Dit boek is een samenstelling van verschillende manuscripten van bekende artsen die te maken hebben met orgaantransplantaties. Deze teksten analyseren de wreedheden door het Chinese Communistische regime wat betreft het oogsten van organen bij gewetensgevangenen, in het bijzonder Falun Gong beoefenaars, en roept op tot actie naar de internationale gemeenschap.

CCP geeft orgaanroof toe

In het begin van maart 2006 werden de wreedheden door de CCP betreft het orgaanoogsten bij 6.000 Falun Gong beoefenaars in het Sujiatun concentratiekampwerkkamp onthuld. Professor Stephen Wigmore, leider van het Britse ethische gemeenschapscomité voor transplantatie, veroordeelde China’s orgaantransplantaties als een onaanvaardbare inbreuk op de mensenrechten en riep op naar de Verenigde Naties en het World Health Organization om deze kwestie te onderzoeken.

Onder het genocidale beleid van de CCP tegen Falun Gong, zijn er honderdduizenden beoefenaars gevangen gezet in gevangenissen en dwangarbeidskampen. De gevangen genomen beoefenaars werden blootgesteld aan lichamelijke onderzoeken, met inbegrip van bloedtesten. Velen van hen zijn later verdwenen. De CCP heeft de misdaad van het oogsten van organen bij levende Falun Gong beoefenaars nooit ontkend.

De Chinese militaire dokter Wang Guoqi getuigde in 2001voor het mensenrechtencomité van de V.S. dat CCP-agentschappen betrokken zijn geweest bij het oogsten van organen bij ter dood veroordeelden en er winst uit halen. In 2005 gaf het CCP regime voor het eerst toe dat 95% van de organen die getransplanteerd worden, van ter dood veroordeelden komen. Deze verklaring wekte de verdenking op dat het organen oogsten onder dwang gesteund werd door het CCP regime.

Franse arts: De voornaamste bron van orgaantransplantaties komt van Falun Gong beoefenaars.

Dr. Harold King gelooft dat organenoogst op levenden “een verschrikkelijke contradictie is tegenover de fundamentele waarden achter de geneeskunde… namelijk het redden van levens.

Dr. Harold King, een tandarts en lid van het DAFOH in Frankrijk, zei dat sinds het aantal transplantaties ieder jaar veel hoger ligt dan het aantal executies, de CCP’ s versie van waar de organen vandaan komen niet klopt. Hij gelooft dat sinds 2001 de meeste organen van gewetensgevangenen kwamen. De meeste komen van Falun Gong beoefenaars die willekeurig gearresteerd worden. Zij worden gezien als gezond en staan ter beschikking van de staat,  honderdduizenden vastgehouden in dwangarbeidskampen.

Dr. King wees erop dat “China het enige land ter wereld is waar bijna alle soorten organen van elke bloedgroep binnen twee weken verkregen kunnen worden. Ze garanderen je zelfs een vervanging indien nodig.”
We moeten ons positioneren, anders zullen onze eigen ethische principes instorten,” zei dr. Harold King.

Op het 23ste Internationale congres van de transplantatiegemeenschap die van 15 tot 18 augustus 2011 gehouden werd in Vancouver, Canada, werd het organen oogsten door de CCP veroordeeld en werd de Internationale gemeenschap verzocht om actie te ondernemen tegen dit kwaad. Amnesty International deed een oproep naar farmaceutische bedrijven om niet betrokken te raken bij klinische studies in China van anti-afstotingsmedicijnen die gebruikt worden om het immuunsysteem van een patiënt te weerhouden een getransplanteerd orgaan af te stoten. Novartis heeft die oproep onmiddellijk beantwoord. De Internationale gemeenschap van mensenrechten in Duitsland bevestigde dat ze de wreedheden van het oogsten van organen door de CCP goed in de gaten houden.

Maleisië: Ontwikkelingsafdeling voor geneeskunde zal medicijnenvoorziening stop zetten voor patiënten die naar het buitenland gaan voor orgaantransplantaties.

Dr. Ghazali Ahmad, senior consultant en hoofd van de afdeling Nefrologie in het ziekenhuis van Kuala Lumpur

Dr. Ghazali Ahmad, senior consultant en hoofd van de afdeling Nefrologie in het ziekenhuis van Kuala Lumpur, maakte bekend dat de regering van Maleisië op de hoogte was van illegale orgaantransplantaties en dat in het begin van 2012, de ontwikkelingsafdeling voor geneeskunde niet langer medicijnen zal voorzien aan patiënten die naar het buitenland gaan voor orgaantransplantaties.

Dr. Harjit Singh, President van de transplantatiegemeenschap van Maleisië

Dr. Harjit Singh, President van de transplantatiegemeenschap van Maleisië, wees tijdens een persconferentie erop dat een verantwoordelijk iemand patiënten zou moeten tegenhouden om betrokken te raken in illegale orgaantransplantaties. Zulke illegale transacties richten zich alleen op het maken van winst, niet op het welzijn van de patiënt.

Hij zei, “Als verantwoordelijke mensen zouden wij patiënten moeten weerhouden van het betrokken raken bij illegale transplantaties. Mensen moeten juiste en legale kanalen kiezen, geen illegale manieren.”

Israël maakt een einde aan elke vorm van transplantatie toerisme

Dr. Jacob Lavey, een Israëlische chirurg, zegt dat sinds april 2012 verzekeringsmaatschappijen niet toegestaan zijn om patiënten te vergoeden voor elke vorm van transplantaties die in het buitenland uitgevoerd worden.

Op het 24ste Internationale congres van de transplantatie gemeenschap dat gehouden werd op 15-19 juli 2012 in Berlijn, Duitsland, zei de voormalige voorzitter van de Israëlische transplantatie gemeenschap dr. Jacob Lavey dat er sinds 2008 geen enkele Israëlische patiënt China bezocht heeft voor een orgaan transplantatie. Dr. Jacob Lavey is een hartchirurg in Israël. Hij vertelde dat het Israëlische parlement een wet doorgevoerd heeft die sinds april 2012 uitgevoerd wordt, en waarin staat dat het verboden is voor verzekeringsmaatschappijen om patiënten te vergoeden voor elke vorm van transplantaties in het buitenland.

 

Professor Li Huige: Dokters zouden geen medeplichtigen mogen worden van de CCP

Professor Li Huige uit Duitsland neemt deel aan de lezing gegeven door "Doctors against Forced Organ Harvesting (DAFOH) op 5 september 2011 in Engeland

Bij een lezing in Engeland gegeven op 5 september 2011 door “"Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), ”zei dr. Li Huige, een medisch professor aan een Duitse Universiteit dat hij vanuit zijn geweten meer mensen bewust wil maken van de feiten dat de CCP levende organen oogst. Hij verklaarde, “Dit is enorm belangrijk. Als ik deze misdaden die in China gebeuren bekijk, zijn we, naar mijn mening, allemaal verantwoordelijk. Waarom? Wat er zich nu afspeelt in China [organen oogsten] is afschuwelijk. Als mensen zich hier niet over uitspreken, waar wachten ze dan nog op?”

Professor Li drong er bij collega's in de westerse medische gemeenschap op aan om deel te nemen aan de gezamenlijke inspanningen om het geweld te stoppen door de waarheid te leren over het organen oogsten door de CCP. Ondertussen hoopt Professor Li voor medische professionals in China dat ze de waarheid mogen leren en hun geweten zullen volgen. Hij zei, “Die dokters betrokken bij het oogsten van organen, sommigen van hen waren al medeplichtigen voordat ze het beseften. Het is moeilijk om ermee op te houden. Sommigen werden misleid door de propaganda van de CCP. Het is nodig om de ware aard van de CCP te erkennen. Er is geen reden voor het vervolgen van Falun Gong, een groep mensen die zichzelf wil verbeteren, en geloven in Waarheid, Mededogen en Verdraagzaamheid. De CCP gebruikt simpelweg zijn lasterlijke propaganda als een excuus voor deze brutale vervolging. Wij dokters zouden dit helder moeten zien. Wordt niet een medeplichtige.

In recente jaren heeft de Internationale gemeenschap herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over het oogsten van organen bij levende mensen uitgevoerd door de CCP. Rechtschapenheid zal zegevieren. Het proces van Neurenberg na de tweede wereldoorlog bracht de Duitse moordenaars tot gerechtigheid. Net zoals toen, zullen alle daders die bij de brutale vervolging van Falun Gong beoefenaars betrokken zijn, en in het bijzonder bij het oogsten van hun organen, uiteindelijk geconfronteerd worden met hun eigen daden.

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2012/8/31/135235.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular