U. S. Congres hoort getuigenis over duizenden Falun Gong orgaanmoorden

20-10-2012 Orgaanroof

WASHINGTON D.C.— Vier deskundigen spraken vóór de Amerikaanse Commissie van Buitenlandse Zaken over het gedwongen oogsten van organen van religieuze en politieke gevangenen in China, met inbegrip van tienduizenden Falun Gong beoefenaars.

Elk jaar worden ten minste 10.000 orgaantransplantaties uitgevoerd in China, en hoewel de Chinese regering beweert dat ze afkomstig zijn van ter dood veroordeelde gevangenen, zeggen medische deskundigen en mensenrechten behartigers dat de getallen nog steeds niet overeenkomen.

In zijn getuigenis vertelde dr. Damon Noto, woordvoerder van de groep Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), dat "de meeste deskundigen het totaal aantal executies per jaar op 2-8000 stellen. Hetgeen achterblijft bij de getallen gegeven door verschillende bronnen in China met inbegrip van [Vice Minister van volksgezondheid] Dr. [Huang] Jiefu,"

Zelfs als ze 10.000 [mensen] per jaar executeren en jaarlijks 10.000 transplantaties uitvoeren, bestaat er nog steeds een zeer grote discrepantie. Waarom is dat? Het is gewoonweg onmogelijk dat die 10.000 veroordeelden nauwsluitend overeenkomen met de 10.000 mensen die de organen nodig hebben.

Dr. Noto zegt dat verschillende onderzoeken suggereren dat de kloof wordt gevuld door gewetensgevangenen, met name gevangengenomen beoefenaars van Falun Gong. Tienduizenden beoefenaars van Falun Gong worden vastgehouden, getest (op bloedgroep en andere kwaliteiten die nodig zijn om te voldoen aan de eisen voor orgaandonatie aan een patiënt),en worden op verzoek vermoord om de organenstroom in stand te houden voor de transplantatie industrie in China, die honderden miljoenen dollars aan inkomsten genereert. (lijst van feiten)

Vertegenwoordiger Dana Rohrbacher (R -CA), die de vergadering heeft voorgezeten, citeerde haar tekst uit the Epoch Times: "Om het lichaam open te snijden van iemand die gewoon betrokken is bij een religieuze, persoonlijke of politieke keuze, welke tegenstrijdig is met de wensen van de heersende elite, en geen fysieke bedreiging vormt voor het regime, is één van de meest afschuwelijke misdaden die ik kan bedenken." Rohrbacher richtte zich tot de aanwezige journalisten, met het verzoek tot rapportage aan diegenen die nog niet hebben gerapporteerd over het onderwerp.

"Deze mogelijkheid — en waarschijnlijkheid — duwt ons in de gruwelijke richting van uitdagingen in onze taal, waardoor 'barbaars' nog te matig klinkt om het te verwoorden," zei vertegenwoordiger Chris Smith (R -NJ), volgens de AFP.

Vertegenwoordiger Karen Bass (D -CA) noemde de informatie gepresenteerd tijdens de hoorzitting "diep verontrustend."

Een oproep naar de V.S. om actie te ondernemen

Ethan Gutmann, een auteur en freelance  journalist die uitgebreid onderzoek gedaan heeft naar het oogsten van organen van Falun Gong en andere gewetensgevangenen, spitste zich in zijn toespraak toe op de getuigenissen van 12 getuigen die hij interviewde en die ofwel ter plaatse gezien hadden hoe organen geoogst werden bij levende mensen of die zelf bloedtesten ondergingen als gewetensgevangenen, waardoor zij kandidaat werden. Hij drong aan bij het congres om die personen zelf erbij te halen om te getuigen, als onderdeel van een werkelijk onderzoek.

Gutmann benadrukte ook de verantwoordelijkheid van de Communistische partij in verband met zulke misdaden.

“Het orgaanoogsten bij politieke gevangenen was niet op aanvraag van de Chinese onderwereld, maar van verouderde partijkaders,” zei Gutmann. “China is een observatiestaat, doelend op observerende partijleden en het leger…’de Partij zelf’ wist hiervan.”

Dr. Noto benadrukte hoe belangrijk het is dat de V.S. de rapporten en bewijzen van de organenoogst onderzoekt en publiceert, ter wille van de slachtoffers maar ook voor de medische gemeenschap.

“Op het moment zien onze artsen dat patiënten naar China reizen voor organen, onze ziekenhuizen trainen Chinese medische dokters hoe ze transplantaties moeten uitvoeren, onze universiteiten doen mee en sponsoren onderzoeken die zich afspelen in China betreft transplantaties en onze medische tijdschriften aanvaarden ze, zei Noto.

“Zonder deze informatie nemen we het risico dat onze medische gemeenschap medeplichtig wordt aan één van ‘s werelds grootste tragedies van deze tijd.”

Ook hij riep op naar een serieus onderzoek door de V.S. alsook een congres resolutie om deze praktijken te veroordelen en een reisadvies om aanstaande patiënten die naar China reizen te waarschuwen.

Dr. Gabriel Danovitch van de Universiteit van California in Los Angeles, stelde voor Amerikaanse bedrijven te verbieden orgaantransplantatie-onderzoek of farmaceutische testen uit te voeren op organen die komen van geëxecuteerde gevangenen. Evenals dat Amerikanen die naar hun land terugkeren met een nieuw verkregen orgaan uit het buitenland, worden vereist om een verklaring af te leggen. Hij zei dat het moeilijk is om gebeurtenissen in China te controleren, maar dat het Congres zeker effect kan hebben op het gedrag van Amerikaanse burgers en bedrijven.

Hij getuigde: “De V.S. moet het voorbeeld geven…en een nultolerantie demonstreren tegenover eenieder die binnen de Amerikaanse jurisdictie valt en wil profiteren van de wanhoop bij patiënten die een transplantatie nodig hebben, …of van gevangenen waarvan de lichaamsdelen veel geld waard zijn wanneer ze geëxecuteerd worden”.

Aanvullende informatie

Een andere spreker bij de hoorzitting was dr. Charles Lee, woordvoerder en Public Relations Director van het Global Service Center om uit de Chinese Communistische Partij(CCP) te stappen (getuigenis).

Essentiële achtergrond informatie

In juli 1999 lanceerde de Chinese autocratische Communistische partij een illegale campagne van arrestaties, geweld en propaganda tegen alle Chinese burgers die Falun Gong (of Falun Dafa) beoefenen met de bedoeling deze praktijk te “vernietigen”. Voormalig leider van de Communistische partij Jiang Zemin lanceerde de vervolging omdat hij vreesde dat de steeds groeiende populariteit van de praktijk bij het Chinese volk (70 tot 10 miljoen mensen) zijn eigen heerschappij zou gaan overschaduwen (artikel). Sindsdien heeft het Falun Dafa informatie centrum, gevestigd in New York, gerapporteerd over een dodental van 3.500 ten gevolge van mishandeling en een 80.000 gevallen van marteling. De Verenigde Naties, Amnesty International, Chinese mensenrechtenadvocaten en buitenlandse media hebben ook gevallen van dood en marteling bij Falun Gong beoefenaars vastgelegd, uitgevoerd door Chinese ambtenaren (voorbeelden). Duizenden Chinezen die Falun Gong beoefenen verblijven in gevangenschap, en zij vormen de grootste groep gewetensgevangenen in China (artikel). Falun Gong is een traditionele Chinese spirituele discipline die van nature Boeddhistisch is. Het bestaat uit langzame “qi-gong” oefeningen, meditatie en een leer om toe te passen in het dagelijks leven gebaseerd op Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid (over Falun Gong).

Bron: http://faluninfo.net/article/1249/?cid=84

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular