Artikel in Chinees tijdschrift over gruwelijke folteringen wijst op breuk in regime

Wanneer er in China een nieuwsartikel verschijnt dat folterpraktijken met namen zoals “tijgerbank” en “doodsbed” in detail beschrijft, die gebruikt worden op gevangenen in een werkkamp, dan mag men aannemen dat dat niet per toeval gebeurt.

Wat ook de gedachten waren van de ambtenaren in de Chinese Communistische Partij die op 6 april de publicatie in Lens Magazine – een fotografietijdschrift – goedkeurden van een artikel over het Masanjia werkkamp, het is onwaarschijnlijk dat ze de reacties erop niet hadden kunnen voorspellen: online reacties van honderdduizenden mensen, woedend op de overheid omwille van wat het artikel beschreef. Het artikel werd snel verwijderd van het internet.

Het artikel van ongeveer 20.000 woorden verschijnt nu er discussie is in China om het werkkamp-systeem te hervormen of af te schaffen. Het artikel vertelt de persoonlijke ervaringen van een aantal ex-gevangenen van Masanjia en de abnormale martelingen die zij ondergingen.

Zoals bewerkt worden met elektrische knuppels, uitgehongerd worden, opgehangen worden aan handboeien, gedwongen worden te hurken in kleine ruimtes, geknuppeld worden door cipiers, en vastgebonden worden op “tijgerbanken” en “doodsbedden” voor verdere martelingen.

De publicatie van het artikel is verassend omdat het de vinger legt op een aantal belangrijke en gevoelige kwesties: voornamelijk de vervolging van Falun Gong, een spirituele discipline die sinds 1999 vervolgd wordt – het gros van de gevangenen in Masanjia zijn Falun Gong beoefenaars. Het wijst ook op een aanhoudende strijd tussen de oude garde van Jiang Zemin, de voormalige Partijleider die de vervolging lanceerde, en het nieuwe leiderschap van Xi Jinping. Het artikel geeft ook gewicht aan de argumenten van Chinese leiders die pleiten voor een volledig afschaffen van alle werkkampen.

De details van de folteringen in het artikel maken duidelijk waarom.

Gesmokkeld dagboek

Een deel van de sprekende en gruwelijke beschrijvingen in het artikel komt uit dagboeken van vrouwelijke gevangenen in Masanjia, naar buiten gesmokkeld in lichaamsopeningen.

Liu Hua was een van de vrouwen die een “dagboek van heropvoeding door arbeid” schreef en het naar buiten smokkelde.

Ze beschreef één incident waarbij ze uitgekleed werd en haar tong bewerkt werd met schokken van elektrische knuppels. Volgens de vertaling die verscheen op Minghui, een Falun Gong website, zei ze: “Ik kreeg de ene schok na de andere. De elektriciteit stroomde door me. Mijn hart klopte zo hard, zo onregelmatig. Ze dienden de schokken toe op de tip van mijn tong, alsof er naalden doorheen gingen. Ik kon niet rechtop staan, en kon het zelfs niet proberen.”

Ze moest ook werken, en dagelijks duizenden kragen en manchetten samenvoegen.

Andere getuigenissen in het artikel beschrijven gevangenen die aan hun armen en benen opgehangen werden aan stapelbedden, en voor een week lang zo moesten hangen. 

Men kon niet zeggen wat het voedsel was, er zat weinig rijst en groente in.

Naamloze slachtoffers

Het artikel maakte één vage verwijzing naar de identiteit van de slachtoffers: één getuige “bevestigde aan een journalist van Lens dat “tijgerbanken” en “doodsbedden” beide gebruikt worden in het werkkamp. De eerste werd oorspronkelijk gebruikt voor een speciale groep, maar later ook op andere gevangenen. De tweede is een toestel gebruikt op gevangenen die in hongerstaking gaan.”

Het is een publiek geheim dat Masanjia bekend staat voor het vervolgen van Falun Gong beoefenaars, die in het kamp ook specifiek doelwit zijn, aldus het Falun Dafa Information Center. Met de hierboven vermelde “speciale groep” wordt volgens analysten vrijwel met zekerheid naar Falun Gong verwezen.

Minghui, een belangrijke Falun Gong website, merkte de publicatie van het artikel op. “Dit is een opmerkelijke gebeurtenis omdat geen enkele van deze gruwelijke verhalen over foltering, hersenspoeling en dwangarbeid ooit eerder verschenen of gepubliceerd werden in de media van het Chinese vasteland.”

Minghui zelf heeft door de jaren duizenden gevallen van foltering verzameld in Masanjia alleen.

Levi Browde, directeur van het Falun Dafa Information Center, merkt op dat het Lens artikel “het soort dingen is waar we al 12 jaar over berichten.”

Hij voegde eraan toe dat het Lens artikel het werk van het Falun Dafa Information Center staaft. “We hopen dat men aandacht zal schenken aan de dingen waar men niet over berichtte, zoals de schertsvertoningen, vrouwen in de mannencellen gooien, en het feit dat Masanjia een pioniersrol speelt inzake training en promoten van martelingen.”

Uit interviews met slachtoffers van Masanjia concludeerde het Falun Dafa Information Center dat de gevangenis ongewoon was om verschillende redenen; het is een van de weinige kampen waar de cipiers en partij-functionarissen het martelen zélf uitvoeren, in plaats van andere gevangenen te dwingen dit te doen, of hen aan te moedigen dit te doen (bv. in ruil voor strafvermindering).

Het is ook “letterlijk een opleidingscentrum,” zei Levi Browde. “Ze laten functionarissen van andere kampen overvliegen naar Masanjai om te leren hoe ze Falun Gong beoefenaars kunnen breken.”

Schizofrene censuur

De aanpak van het artikel door de Chinese internet censuur was tegenstrijdig. Zoekopdrachten naar “Masanjia” op Sina Weibo, de Chinese Twitter, was eerst toegestaan, toen geblokkeerd, dan weer vrij.

Er werd een hashtag aangemaakt over het artikel, maar verdween later weer. Op 10 april, vanaf 1 uur 's ochtends, was het beschikbaar. Het verzamelde de duizenden reacties en werd ook duizenden malen doorgestuurd. Eerder zou een zoekopdracht naar Masanjia slechts een paar honderd hits opleveren, de internetcensuur was dus duidelijk verzwakt.

Na de publicatie werd het artikel onmiddellijk gepost op een aantal Chinese websites, maar verdween kort daarna. De 70.000 reacties op Sohu waren nog online, echter, hoewel het artikel reeds verwijderd was.

Zelf de website van People's Daily – mondstuk van de Chinese Communistische Partij, plaatste het artikel in haar “hot-topics” lijst van 8 april. Het nieuws werd als eerste geklasseerd met meer dan 500.000 reacties. Het verdween later ook.

Lens liet het ijzingwekkende artikel online staan, met een foto van het monolithische werkkamp, op 10 april plaatselijke tijd.

“Het lijkt erop dat het Propaganda Ministerie pas reageerde na de feiten, maar het nieuws was al verspreid,” aldus Wen Zhao, analyst hedendaagse Chinese zaken voor NTD Television.
 
Hij merkte op dat ten gevolge van de immense druk van het nieuws, de autoriteiten van de provincie Liaoning beknopt mededeelden dat ze een onderzoek zouden voeren. “Dit soort intern onderzoek zal zonder twijfel veel bewijsmateriaal opleveren maar of het al dan niet gepubliceerd zal worden, en in hoeverre men dit zal uitspitten – we kunnen alleen maar afwachten.”

Wen Zhao voegde eraan toe: “Er zijn honderden werkkampen in China, allemaal doen ze dingen in de lijn van Masanjia.”

“Dit is een klap voor die Partij-functionarissen die de hervormingen van de werkkampen willen tegenhouden,” vertelt onafhankelijk politiek analist Tang Jingyuan in een interview met The Epoch Times.

Hij meent dat het verschijnen van het artikel op de website van People's Daily “tot op zekere hoogte” het denken van de top-Partijleiders reflecteert.

Maar dat het meteen verwijderd werd “toont ook dat de Partij geen consensus heeft bereikt en dat het verzet om het werkkamp-systeem af te schaffen nog steeds erg hard is.”

Browde zei dat het nu tijd is voor het Westen om een publieke discussie over de vervolging van Falun Gong op gang te trekken. “Er zijn duidelijk mensen in China die de waarheid over Masanjia naar buiten willen krijgen, en misschien de vervolging meer algemeen,” zei hij. “Het is nu van kritiek belang dat journalisten en anderen op de kar springen die (anderen) nu met groot risico op gang hebben getrokken, en hun inspanningen niet laten uitdoven.”

Bron http://www.theepochtimes.com/n3/12621-magazines-account-of-wrenching-torture-shows-split-in-chinese-regime/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular