Drie vooraanstaande vrouwelijke Falun Gong beoefenaars gruwelijk en gewelddadig gemarteld in gevangenis

02-06-2013 women

(Minghui.org) “Zij kon haar hoofd niet omhoog bewegen, kon niets meer zien en kon niet meer lopen.” Dit was de fysieke gesteldheid van Zhu Weiying toen haar zoon haar bezocht in de Suzhou nr. 3 vrouwengevangenis van de provincie Anhui. Vanwege haar slechte conditie moest mevr. Zhu rondgedragen worden op een stretcher tijdens het bezoek van haar zoon. Het gevangenishoofd zei dat ze in principe in aanmerking kwam om de rest van haar termijn buiten de gevangenis uit te zitten vanwege haar zwakke gesteldheid, maar de gevangenis liet haar niet gaan omdat ze zich niet wilde laten “transformeren”.

Mevr. Zhu Weiying werkte voorheen als manager in het Meishan hotel in Heifei. Ze werd illegaal veroordeeld tot gevangenisstraf omdat ze Falun Gong beoefent en ze wordt vastgehouden in de Suzhou nr. 3 vrouwengevangenis van de provincie Anhui. Er zijn nog andere Falun Gong beoefenaars in dezelfde gevangenis die vreselijke martelingen ondergaan, waaronder professor Wu Xiaohua van de Universiteit van Architectuur en hoofdrechter ms. Li Mei van het Gerechtshof van Hefei. Momenteel vertonen ook zij ernstige fysieke ziekteverschijnselen als resultaat van vervolging. Zelfs tot op vandaag weigert de gevangenis hen op medische borgtocht vrij te laten.

“Transformatie” is een woord dat gebruikt wordt door het communistische regime om Falun Gong beoefenaars te dwingen hun geloof op te geven in Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid. Het regime sluit Falun Gong beoefenaars op in gevangenissen, conentratiekampen, gevangeniscentra en plaatsen voor hersenspoeling waar ze onderworpen worden aan grove martelingen enkel met als doel hen zogenaamd te “transformeren” zodat ze hun geloof zullen opgeven. Zoals medeplichtigen het zelf zeggen: “We geven niet om geweldpleging, moord of brandstichting. We laten het alleen niet toe dat Falun Gong beoefenaars geloven in Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid”

Hotel manager Zhu Weiying werd blind en kon niet meer lopen als gevolg van martelingen.

Mevr. Zhu Weiying, ongeveer 60 jaar oud, had een leidinggevende functie in het Meishan Hotel van Hefei. Ze had voorheen  herhaaldelijke vervolgingen ondergaan omdat ze haar geloof in Falun Gong niet wilde opgeven. Ze werd veroordeeld in mei 2002 tot twee jaar dwangarbeidskamp en deze termijn werd op het einde met nog 3 maanden verlengd. Na haar vrijlating uit het dwangarbeidskamp, werd ze constant lastig gevallen door degenen die werkten voor de overheid. Na verloop van tijd werd ze gedwongen haar huis achter te laten en te vluchten om verdere vervolging te vermijden. Ze werd verschillende malen gearresteerd toen ze een thuisloos leven leidde, maar elke keer lukte het haar om zich te bevrijden.

In juni 2011 werden mevr. Zhu Weiying en een andere vrouwelijke Falun Gong beoefenaar Zheng Mingde samen gearresteerd waarna het Hof van het Luyang District in het geheim mevr. Zhu tot gevangenisstraf veroordeelde. Nadat ze naar de Suzhou nr. 3 vrouwengevangenis gebracht werd, onderging ze vervolging omdat ze zich niet wilde laten “transformeren”. Ze raakte blind en kon niet meer lopen.

Details over wat haar is aangedaan in deze vervolging en degenen verantwoordelijk worden nog verder onderzocht.

Universair docent Wu Xiaohua kan niet meer lopen als gevolg van vervolging

Wu Xiaohua, docente en professor aan de universiteit van Architectuur van de provincie Anhui, was al meer dan twaalf keer gearresteerd en in mentale ziekenhuizen geplaatst om daar vervolgd te worden. Haar laatste arrestatie was op 22 juni 2010 en ze werd opnieuw naar een mentaal ziekenhuis gebracht om daar te worden vervolgd. Ze werd in het geheim berecht tot gevangenisstraf en werd naar de Suzhou nr. 3 gevangenis gebracht. Op dit moment kan ze niet meer lopen en is ze incontinent geworden als gevolg van de martelingen.

Mevrouw Wu Xiaohua is 57 jaar oud en werkte bij de Anhui Universiteit voor Architectuur in het Department van Environmental Arts. Haar zaak heeft de aandacht getrokken van de Internationale Gemeenschap en werd genoemd als een van de "zorgwekkende gevallen" door de VN "Werkgroep inzake Willekeurige Detentie". Mevrouw Wu Xiaohua was een van de vervolgingsslachtoffers en haar naam stond op hun lijst toen de groep een bezoek bracht aan China in september 2004. Echter, het communistische regime weigerde om enige informatie over haar te verstrekken en weigerde ook dat de groep een ontmoeting met haar zou hebben.

Het verslag van de Werkgroep inzake Willekeurige Detentie zei: "Ze is naar verluidt in oktober 2001 onder huisarrest geplaatst tijdens de Asia Pacific Economic Cooperation Summit gehouden in Shanghai. Later werd ze naar een werkkamp voor vrouwen gebracht. Ze werd gemarteld in het kamp op een aantal manieren, waaronder die waarbij haar mond gevuld was met lappen en weefsels gedrenkt in urine en menstruatiebloed. Halverwege oktober 2001, op de tiende dag van een hongerstaking die ze was begonnen om tegen haar detentie te protesteren, werd ze naar de nummer 4 Ziekenhuis in Hefei gebracht. In het ziekenhuis werd ze ontdaan van haar kleren en over haar hele lichaam geschokt met elektrische naalden en een elektrische wapenstok. Li, een arts, had haar zolang gemarteld met elektrische schokken dat ze bewusteloos raakte. Er werden haar ook onder dwang injecties en dwangvoeding met drugs gegeven. Verder werd gemeld dat professor Wu eerst werd gearresteerd in december 1999 voor het opkomen van Falun Gong in Beijing met het bericht aan de regering om een einde te maken aan de vervolging van Falun Gong. Ze werd naar verluidt gemarteld in het Anhui Vrouwen detentiecentrum in de provincie Anhui. Later werd ze overgebracht naar het nummer 4 Ziekenhuis van Hefei stad waar ze ook gemarteld werd, met inbegrip van opsluiting gedurende een nacht in een badhuis vol muggen en gedwongen om een varkenshok vol spinnenwebben als toilet te gebruiken. Eind april 2001 werd ze opnieuw gearresteerd.

Om meer te weten te komen over de VN onderzoeken gedaan naar de vervolging van professor Wu, lees aub:
“UN Investigates Torture Suffered by Professor Wu Xiaohua” http://en.minghui.org/emh/articles/2005/8/23/64177.html
Voormalig nieuwsverslag: “Professor Wu Xiaohua: My One-Year Detention in a Hefei City Mental Hospital” http://en.minghui.org/emh/articles/2004/1/14/44073.html

Hoofdrechter lijdt aan ascites als gevolg van vervolging

Mevr. Li Mei, in de 50, werkte als hoofdrechter bij het Intermediate Hof van Hefei City. Ze heeft wrede vervolging geleden in de Vrouwen Gevangenis Suzhou No 3 in Hefei, en is nu in zeer slechte lichamelijke conditie: Ze heeft grote moeite met het eten van voedsel en lijdt aan darmstoornissen. Er zijn knobbels in haar buik die zijn gevuld met vloeistof. Zelfs in deze toestand wordt ze gedwongen elke dag gedurende lange tijd zonder te mogen bewegen te staan. Mevr. Li Mei is fysiek erg zwak geworden.

Als rechter had ms. Li Mei integriteit hoog staan, en werd ze geprezen door mensen omdat ze zich “rechtvaardig” gedroeg, de slechten strafte en de goeden beloonde en rechtvaardigheid bevorderde. Ze cultiveerde zichzelf volgens de Falun Dafa principes van Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid en hielp vaak mensen in moeilijke situaties. Op een dag in 2008 toen mevrouw Li Mei op weg naar huis was van het werk, zag ze een bedelaar van middelbare leeftijd liggen langs de weg. Hij was erg ziek en smeekte voorbijgangers om hulp, maar werd volledig genegeerd. Toen mevrouw Li hem zag, hield ze haar tranen in en hielp de bedelaar omhoog. Ze belde een taxi en nam hem mee naar huis. Ze vroeg hem om zijn vuile lichaam te wassen en belde een arts om hem injecties te geven en geneesmiddelen voor te schrijven. De bedelaar herstelde zich snel onder mevrouw Li's zorg. Toen hij mevrouw Li's huis verliet, huilde hij en zei steeds weer: "Jij bent mijn redder!"

Echter, vanwege haar beoefening van Falun Gong werd ze gearresteerd op 12 juni 2008 door tientallen politieagenten en personeel van het 610 Bureau van Hefei City en het Politieke en Gerechtelijke Comite, en veroordeeld tot een jaar detentie op de Nanhu Dwangarbeidsboerderij van de provincie Anhui. Omdat ze weigerde haar geloof in Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid op te geven, werd ze naar een hersenspoelcentrum bij Feicuiyuan Guest House in Hefei City overgebracht voor verdere vervolging toen haar termijn bijna was afgelopen. Toen de daders zagen dat ze haar niet konden "transformeren" werd ze overgebracht naar een ander hersenspoelcentrum bij Qingfengyuan Guest House, en later stuurde men haar naar Hefei No 2 detentiecentrum.

Op 8 december 2009 spande het 610 Bureau van de stad Hefei samen met de politie en justitie in Yaohai District en moest ms. Li voor de rechtbank verschijnen. Ze werd de volgende dag veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en meegenomen naar de Suzhou No 3 vrouwen Gevangenis op 23 februari 2010.

Voor meer details over de vervolging van mevrouw Li, lees aub :
“Former Judge Put on Trial for Practicing Falun Gong” http://en.minghui.org/html/articles/2009/12/24/113324.html

“The Persecution of Ms. Li Mei, a Justice of the Intermediate Court in Hefei City” http://en.minghui.org/html/articles/2009/12/14/113119.html

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/1/139130.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular