Groep Chinese advocaten afgeranseld na bezoek hersenspoelcentrum

Meer dan tien Chinese mensenrechtenadvocaten die een onderzoek wilden uitvoeren naar een buitenwettelijk “hersenspoelcentrum” in het zuidoosten van China werden hardhandig aangepakt door bewakers voordat ze overgeleverd werden aan de politie, die hen verder afranselden en een nacht vastzette voor hen vrij te laten.

De 11 advocaten.

De advocaten bezochten het Er’ehu "Legaal Opvoedingscentrum" in de stad Ziyang in de provincie Sichuan. De term “Legaal Opvoedingscentrum” is een eufemisme gebruikt door de Chinese autoriteiten voor plaatsen waar men “gedachtenhervorming”, ook wel bekend als hersenspoeling uitvoert op o.a. beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong. De Falun Gong website Minghui.org heeft een lange lijst met gevallen van mentale en fysieke marteling tegen Falun Gong beoefenaars in Er’ehu.

Eerst werden zeven advocaten buiten Er'ehu opgepakt wegens “obstructie van officiële aangelegenheden”, zo beweert China Human Rights Defenders (CHRD), een onderzoeksnetwerk van advocaten.

Vier andere advocaten werden opgepakt toen ze in Ziyang wilden ingrijpen bij arrestaties; CHRD bericht dat ze werden vastgehouden en ondervraagd voordat ze vrij gelaten werden.

Jiang Tianyong, een van de eersten die benaderd werd na het incident, zei in een interview met de Epoch Times: “We kwamen nog maar net aan bij het Opvoedingscentrum maar hadden niet verwacht dat ze zo agressief en gewelddadig zouden zijn. Ze sprongen op en begonnen ons te slaan. Later brachten ze ons naar een plaatselijke politiecel—er waren heel wat agenten in burger en veiligheidsagenten daar. Ze waren de hele tijd extreem gewelddadig; we werden vastgehouden tot de ochtend van 14 mei, en toen namen ze mij, Li Heping en Tang Tianhao naar de politiecel aan de Binjian straat. Ze namen de andere vijf advocaten elders en hielden hen nog een nacht vast—pas vandaag werden ze vrijgelaten.

De Chineestalige Deutsche Welle vroeg aan Liu Weiguo, een andere mensenrechtenadvocaat, waarom ze volgens hem zo gewelddadig behandeld werden. Liu zei dat het waarschijnlijk gerelateerd is aan de identiteit van de groep die in het centrum vastgehouden wordt, en dat “de advocaten het zwarte gat in het Chinese politiesysteem opentrokken—het systeem van willekeurige arrestaties, zwarte gevangenissen (ongeregistreerde gevangenissen), marteling, ontvoeringen en verdwijningen en de vervolging van Falun Gong die plaatsvindt onder de naam van 'behoud van stabiliteit'.”

Terwijl sommige berichten de locatie omschrijven als een zwarte gevangenis, wordt die term meestal gebruikt voor plaatsen waar verzoekers vaak vast worden gezet— mensen die naar de hoofdstad reizen om onrecht aan te vechten via officiële klachtenbureaus.

Het  Er’ehu Legale Opvoedingscentrum in Ziyang heeft een meer specifieke focus, namelijk het “transformeren” en martelen van Falun Gong beoefenaars. Het heeft honderden beoefenaars vastgehouden sinds zijn oprichting in 2006; volgens Minghui werden er begin 2012 nog twee Falun Gong beoefenaars gedood. Hersenspoelcentra zoals deze werden opgericht in bijna iedere stad in China, en ze opereren buiten het wettelijke kader. Ze worden gecontroleerd door het Politieke en Legale Zaken Comité van de Communistische Partij en de plaatselijke afdeling van het 6-10 Bureau, een onwettige politie-eenheid bevoegd met de vervolging van Falun Gong.

Een bericht op Minghui van 19 februari stelt: “Volgens onvolledige statistieken worden er ongeveer 400 à 500 Falun Gong beoefenaars vastgehouden in Er'ehu.”

Het stoutmoedige bezoek aan het centrum vond plaats net één maand nadat de vervolging van Falun Gong, die in 1999 begon op bevel van voormalig staatshoofd Jiang Zemin, internationale aandacht kreeg toen een gedetailleerd artikel over het Masanjia dwangarbeidskamp (Engels, NL artikel 1, artikel 2, artikel 3), berucht om zijn brutale martelingen van Falun Gong beoefenaars, gepubliceerd werd in het Chinese fotografentijdschrift Lens.

Het artikel dat gruwelijke martelmethodes in detail beschreef ging viraal op het Chinese internet, tot de autoriteiten het censureerden. Kort daarop besprak een emotionele TV-presentator op eigen initiatief het artikel tijdens een live uitzending.

Door het hele land toonden mensenrechtenadvocaten, weiquan advocaten genoemd in het Chinees, hun steunbetuigingen aan de groep die naar Ziyang was gegaan. Teng Biao, een andere bekende mensenrechtenadvocaat die niet meeging, plaatste op Weibo, de Chinese Twitter, een foto van vijf andere advocaten die een bord ophielden met daarop: “Ziyang: blind geweld tegen advocaten zal de misdaden van het hersenspoelcentrum niet doen verdwijnen!”

Bron http://www.theepochtimes.com/n3/58371-group-of-chinese-lawyers-beaten-after-visiting-brainwashing-center/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular