Minstens 28 leerkrachten en studenten vervolgd in vrouwengevangenis in Beijing

06-07-2013 women

(Minghui.org) Lesgeven is een beroep dat altijd hoog aangeschreven stond in de traditionele Chinese cultuur. Echter, sinds 2000 zijn al minstens 25 leerkrachten en 3 studenten vastgehouden in de vrouwengevangenis van Beijing. Onder hen zijn universitaire professoren en leraressen van alle leeftijden en vakgebieden. Hun misdaad? Standvastig geloof in Falun Gong, een vreedzame spirituele praktijk gebaseerd op de principes waarachtigheid, mededogen, verdraagzaamheid.

Deze leraren en studenten konden aanzienlijke bijdrage geleverd hebben aan China en de maatschappij. In plaats daarvan werden zij onderworpen aan gewelddadige vervolging, alleen omdat ze Falun Gong beoefenden en anderen vertelden over de schoonheid van deze simpele meditatiepraktijk.

Allen werden onderworpen aan hersenspoeling en slavenarbeid gedurende hun gevangenschap, evenals onmenselijke martelingen. Hieronder volgt een gedeeltelijke opsomming van de vervolging ondergaan door leraressen en studenten in de vrouwengevangenis van Beijing in de afgelopen 14 jaar.

1. Mevr. Li werd wreed gemarteld in de vrouwengevangenis van Beijing.

Mevr. Li Li, een assistent professor aan de faculteit Filosofie van het  National Prosecutor Institute, werd ontslagen in 2000 omdat ze Falun Gong beoefende. In 2001 ontnam het instituut haar woning.

In 2002, werd mevr. Li (40+) illegaal gearresteerd terwijl ze informatie over Falun Gong aan het uitdelen was in Shenzhen. In 2004 werd ze veroordeeld tot 9 jaar gevangenis.

Zheng Yumen, hoofd van afdeling 10, bracht haar naar een lege kamer waar ze dagelijks gemarteld werd door medegevangenen die de opdracht hadden gekregen haar te “transformeren”. Ze lieten haar niet slapen en ze moest gedurende lange periodes rechtop staan. Haar voeten bleven nadien maandenlang gezwollen. De gevangenen schreven laster over Falun Gong op de vloer en dwongen mevr. Li hier over te lopen. Ze dwongen haar een hoge hoed te dragen en vernederden haar.

Terwijl ze vastgehouden werd in afdeling 4 werd mevr. Li 10 opeenvolgende dagen wakker gehouden. Ze werd gedwongen om dag en nacht op een klein plastic stoeltje te zitten. Ze mocht zich niet wassen of naar het toilet gaan.

Later, werd ze gedwongen om dagelijks Boeddhistische teksten te kopiëren tot na middernacht, terwijl bewakers haar trachtten te dwingen haar van geloof te doen veranderen, van Falun Gong naar Boeddhisme.

Mevr. Li schreef meerdere brieven om verslag te doen van het onrecht. De brieven werden onderschept door de gevangenen die de taak hadden haar in het oog te houden. Mevr. Li deed ook meerdere keren een verzoek om de gevangenisdirecteur te spreken, maar dat werd haar geweigerd. Toen ze vrijgelaten werd, waren haar ogen ernstig gewond.

2. Mevr. Yang Ying, uit Shijingshan

Zij was lerares Chinees aan de Bejing Liyi basisschool; Ze werd in oktober 2003 veroordeeld tot 8 jaar gevangenis. Ze was toen in de 40. Haar echtgenoot, Zhang Yanbin, werd veroordeeld tot 9 jaar gevangenis.
Op een dag werden verschillende beoefenaars in afdeling 8 van de vrouwengevangenis betrapt met Falun Gong teksten. Mevr. Yang nam alle verantwoordelijkheid op zich. Hang Qinghua, hoofd van de afdeling, dwong haar op een klein krukje te zitten en Falun Gong schriftelijk te belasteren.

Mevr. Yang werd continu gemarteld. Begin 2007 stortte ze in mentaal ineen; ze schreeuwde van angst telkens wanneer ze iemand zag. Toch bleven de cipiers haar fysiek mishandelen.

3. Mevr. Dan Ling

Zij was een assistent-professor aan de Beijing Union Medical University, die meerdere keren de jaarlijkse titel “prominent onderwijzer” bemachtigde. Na juli 1999, toen het Chinese regime Falun Gong begon te vervolgen, werd ze gedwongen de universiteit te verlaten.

Op 13 oktober 1999 werd mevr. Dan gearresteerd en naar afdeling 14 van de politie van Beijing gebracht. Later moest ze haar huis verlaten om te vermijden opnieuw gearresteerd te worden.

In augustus 2002 werd ze gearresteerd in de provincie Fujian. Ze werd terug naar Beijing gestuurd en veroordeeld tot 12 jaar gevangenis. Ze was 46 toen ze opgesloten werd in de vrouwengevangenis van Beijing.

4. Mevr. Yuan Lin, uit het Haidan district in Beijing

Zij was een onderwijzeres aan de Beijing University Graduate School. In 2002, toen ze in de 50 was, werd ze veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf omdat ze informatie over Falun Gong had uitgedeeld.

In een isoleercel in afdeling 3 van de vrouwengevangenis van Beijing, werd mevr. Yuan onderworpen aan lijfstraffen die haar meerdere keren een hartaandoening bezorgden.

In de “spreekkamer” werd ze vastgebonden, geslagen,  en dagen aaneen belet te slapen en het toilet te gebruiken. Toen ze in hongerstaking ging uit protest tegen deze onmenselijke behandeling, kreeg ze dwangvoeding.
Afdelingshoofd Huang Qinghua gebruikte brutaal geweld om haar te dwingen haar geloof op te geven en haar klachten tegen de gevangenis in te trekken.

Mevr. Yuan onderging allerlei soorten onmenselijke wreedheden en vernederingen in de gevangenis. Ze werd doof aan één van haar oren van de klappen die ze kreeg en haar lichaam is bezaaid met littekens.

5. Mevr. Li Fengqin

Zij was instructrice aan de Beijing Industrial University. In 2001, op nieuwjaarsdag, werd ze op Tiananmen Square gedurende 5 uren in elkaar geslagen, alleen maar omdat ze een camera bij haar had. Na afloop was ze onherkenbaar en niet meer in staat om te lopen.

Later werd ze tot zes jaar gevangenis veroordeeld omdat ze informatie materiaal over Falun Gong had gemaakt. In de vrouwengevangenis van Beijing werd ze onderworpen aan hersenspoeling en slavenarbeid, waaronder het tellen van katoenen dweilen, het breien van truien en het maken van dozen voor mooncakes. Soms werd ze gedwongen ’s nachts door te werken. Door het werk raakten haar vingers vervormd.

6. Mevr. Li Shuying

Gepensioneerde lerares aan de Hoge School in Zhongguancun, Beijing. Ze werd herhaaldelijk uitgeroepen tot “prominent lerares”. In 2000, toen ze in de vijftig was, werd ze veroordeeld tot drie jaar gevangenis voor deelname aan activiteiten op het Tiananmen Square.

In de vrouwengevangenis van Beijing zetten bewakers haar man onder druk om zich tegen haar uit te spreken. Huang Qinghua (hoofdbewaker), dwong haar mee te doen aan theatrale voorstellingen om bewakers en het communistische regime te prijzen. Bovendien werd ze onderworpen aan dwangarbeid, zoals het wassen van kasjmier, het verpakken van eetstokjes en het breien van truien.

7. Mevr. Kong Fanfen, 71 jaar

Gepensioneerd professor aan de Beijing Chinese Academy voor Wetenschappen. In 2007 werd ze veroordeeld tot drie jaar gevangenis voor het verspreiden van informatie materialen over de vervolging van Falun Gong.
Mevr. Kong werd vastgehouden in afdeling No. 8 van de vrouwengevangenis van Beijing waar ze door Huang Qinghua en anderen gehersenspoeld werd. Ze werd gedwongen zowel video’s te kijken als boeken te lezen die Falun Gong belasterden als het schrijven van “gedachten” rapporten die verbonden zijn met de communistische ideologie en die Falun Gong bekritiseerden.

8. Mevr. Li Jingyan

Gepensioneerde onderwijzeres in fysica van de Beijing First High School. In 2002 werd ze tot drie jaar gevangenis veroordeeld. Ze was 60 jaar. Ze werd gevangen gehouden in afdeling No. 8 van de vrouwengevangenis van Beijing.

9. Mevr. Wang Chuanyu

Gepensioneerde onderwijzeres aan de Beijing No. 119 High School. Ze werd veroordeeld tot drie jaar gevangenis toen ze 63 jaar oud was. Ze werd vastgehouden in afdeling No. 10 van de vrouwengevangenis van Beijing.

10. Mevr. Ye Hong

Gepensioneerde Chinese schooljuffrouw van een basisschool in Beijing. In 2007 werd ze veroordeeld tot zeven jaar gevangenis. Ze werd opgesloten, blootgesteld aan hersenspoeling en gedwongen tot slavenarbeid in afdeling No. 8 van de gevangenis.

11. Mevr. Liu Jiying

Afkomstig uit het gebied Huairou van Beijing, was onderwijzeres aan de Hongluosi middelbare school en aan de Jiuduhe basisschool. Ze werd veroordeeld tot acht jaar gevangenis in 2002 omdat ze met mensen over Falun Gong gesproken had. Ze was in de veertig toen ze opgesloten werd in de vrouwengevangenis van Beijing.

12. Mevr. Liu Fenglian

is een onderwijzeres uit het Changping gebied van Beijing. Ze werd uitgeroepen als “buitengewone lerares,” maar werd veroordeeld tot drie jaar gevangenis voor haar spiritueel geloof. Ze werd opgesloten in de vrouwengevangenis van Beijing toen ze vijftig was.

13. Mevr. Li Fengying

Zij was lerares Duits aan de Universiteit van Shenyang. Ze werd vastgehouden in de afdeling No. 4 van de gevangenis.

De zestig jarige mevr. Li komt uit het Chaoyang gebied van Beijing. Eind 2009 werd ze veroordeeld tot viereneenhalf jaar gevangenis omdat ze een brief schreef naar een krant waarin ze feiten en de vervolging van Falun Gong blootstelde.

In de gevangenis werd ze door Liu Yingchun gedwongen om zich te bekeren tot het Boeddhisme, zodat ze haar geloof in Falun Gong zou opgeven. Op dat moment leed ze aan cerebellaire atrofie. Ondanks haar slechte conditie dwongen bewakers van afdeling No. 4 haar tot slavenarbeid om winst te behalen.

14. Mevr. Lei Xiaoting

Zij was lerares Engels aan de Universiteit Technologie en Economie in Beijing, was in de twintig toen ze naar de vrouwengevangenis van Beijing gestuurd werd. Toen ze les gaf aan de Universiteit won ze vaak de bewondering van het schoolbestuur en de leerlingen.

In oktober 1999, werd mevr. Lei veroordeeld tot twee jaar gevangenis omdat ze hielp bij het vertalen van bepaalde informatie.

15. Mevr. Gong Ruiping

Zij was een schooljuffrouw aan de Chengguan basisschool in het gebied Pinggu van Beijing. Nadat de vervolging van Falun Gong begon in 1999 werd ze door ambtenaren van onderwijs in het gebied Pinggu ontslagen omdat ze haar geloof niet wilde opgeven.

In 2002, werd de dertigjarige mevr. Gong veroordeeld tot vier jaar gevangenis. Tian Fengqing, hoofd van de afdeling No. 3 in de vrouwengevangenis van Beijing, onthield haar voor meer dan veertig dagen van haar slaap. De bewakers beweerden toen dat ze een psychische stoornis had en stuurden haar naar de psychiatrische afdeling waar ze haar iedere dag onder dwang drugs toedienden.

De bewakers martelden haar en dienden elektrische schokken toe bij haar. Eens gaf een bewaker de opdracht aan een medegevangene om op haar rug te gaan zitten, terwijl hij aan haar benen trok. Haar pezen in beide benen raakten gewond.

Bewakers Xi Xuehui en Chen Jing martelden haar in de badkamer waar geen camera’s waren om de misdaden te filmen. Ze trokken haar benen zo ver uit elkaar dat ze voor enkele maanden niet meer in staat was te lopen. Chen Jing werd daarna gepromoveerd voor zijn brutaliteit in de vervolging van Falun Gong.

Mevr. Gong was ook niet toegestaan om het toilet te gebruiken. Telkens wanneer ze vroeg om naar het toilet te gaan bevolen de bewakers haar Falun Gong op te geven. Ze werd incontinent als gevolg van de vervolging.

In afdeling No. 8 werd mevr. Gong door Huang Qinghua gedwongen om haar getuigenis over de martelingen die ze onderging in de gevangenis terug te trekken. Toen ze uiteindelijk vrijgelaten werd in 2005, was ze suf en sloom; urine incontinentie was voor haar ook een blijvend letsel.

Aanverwant verslag: “Ms. Gong Ruiping, a Teacher from Beijing Who Suffered Repeated Persecution, Imprisoned Again

16. Mevr. Yu Jia

Zij gaf lezingen aan de Tsinghua Universiteit. In 2011, terwijl ze in de dertig was, werd ze veroordeeld tot drie-en-een-half jaar gevangenis. In de vrouwengevangenis van Beijing werd ze blootgesteld aan intense hersenspoeling.

17. Mevr. Guo Zhi

Zij gaf lezingen aan de Chinese media Universiteit. Begin 2001 voldeed ze aan alle toelatingseisen om naar Canada te kunnen emigreren. Op de Internationale luchthaven, terwijl ze door de douane ging op weg naar het buitenland, werd ze gearresteerd. Daarna werd ze gedwongen dakloos te worden om zo te vermijden nogmaals gearresteerd te worden.

In 2002 werd mevr. Guo veroordeeld tot drie-en-een-half jaar gevangenis. Ze was tweeënveertig jaar oud. De Universiteit ontsloeg haar, en ze werd opgesloten in de vrouwengevangenis van Beijing waar ze gedwongen hersenspoeling onderging.

18. Mevr. Liu Qian

Zij was lerares aan de Universiteit voor Buitenlandse Talen in Beijing.  In 2001 werd ze veroordeeld tot vier jaar gevangenis. Ze was amper 24 jaar oud toen ze naar de gevangenis ging.

19. Mevr. Wu Yueping uit het Xuanwu gebied in Beijing

Zij was een biologielerares aan een middelbare school in Beijing. In 2000 werd ze veroordeeld tot vier jaar gevangenis en werd ze naar de vrouwengevangenis van Beijing gestuurd. Ze was in de veertig.

20. Mevr. Xu Ruohui

Dertig jaar en lerares aan een middelbare school in Beijing, werd in 2002 veroordeeld tot tien jaar gevangenis. Ze werd, net als alle anderen, blootgesteld aan hersenspoeling in de vrouwengevangenis van Beijing.

21. Mevr. Gu Xifang

Een twintig jarige lerares Engels aan een middelbare school in Beijing, werd in 2002 veroordeeld tot negen jaar gevangenis. Haar moeder, die ook Falun Gong beoefende, overleed ten gevolge van de vervolging.

22. Mevr. Wang Yangfen

Zij gaf wiskunde aan de middelbare school No. 119 in Beijing, werd in 2002 veroordeeld tot elf jaar gevangenis. Zij was toen in de dertig. Ze werd in 2003 naar de vrouwengevangenis van Beijing gestuurd. Datzelfde jaar werd ze naar een badkamer gebracht waar geen camera’s hingen, en gemarteld door Tian Fengqing, hoofd van de afdeling No. 3.

23. Mevr. Chu Tong

Zij gaf lezingen aan het Instituut voor Micro-Elektronica van de Tsinghua Universiteit. Zij was toen in de dertig. In oktober 1999 ging ze naar het Plein van de Hemelse Vrede (Tiananmen Square) en hield er een spandoek omhoog waarop stond “Falun Dafa is goed.” Hiervoor werd ze veroordeeld tot 18 maanden gevangenis voor de zogenaamde misdaad “illegale demonstratie”. Ze werd opgesloten in de vrouwengevangenis van Beijing.

Nadat ze werd vrijgelaten in april 2001, onthulde mevr. Chu de misdaden die de gevangenis ambtenaren pleegden op de Minghui website en schreef ze brieven naar de vrouwelijke bewakers in de gevangenis waarin ze hen feiten over Falun Gong en de vervolging vertelde. Als resultaat werd ze opnieuw gearresteerd in 2002 samen met haar echtgenoot dhr. Yu Chao. Ze werd veroordeeld tot elf jaar gevangenis.

In September 2002 werd ze naar het gevangenis ziekenhuis overgebracht waar ze door Huang Qinghua gemarteld werd.

24. Mevr. Liang Bo

Vijfenveertig jaar oud, gaf les aan de Centrale Universiteit voor Nationaliteiten. Omdat ze haar beoefening van Falun Gong voortzette, ontnam de school haar rechten om les te geven, stopte met het uitbetalen van haar salaris, en namen ze haar campus appartement af. Mevr. Liang werd op de campus gearresteerd en in 2010 veroordeeld tot drie-en-een-half jaar gevangenis.

In het Haidian detentiecentrum onderging ze onmenselijke martelingen, met als gevolg borst kraakbeen breuken, bloedingen, herhaaldelijk in shock, en op een gegeven moment kon ze niet meer lopen. Nadien werd ze opgesloten in afdeling No. 4 van de vrouwengevangenis van Beijing, waar bewaker Liu Yingchun en medegevangenen Wang Ran en Li Xiaoli haar martelden en haar dwongen tot slavenarbeid.

25. Mevr. Kong Xuesong uit Tongzhou te Beijing

Zij was een hogeschool leerling. Ze werd in 2001 van school gestuurd en veroordeeld tot drie-en-een-half jaar gevangenis, op een leeftijd van amper eenentwintig jaar.

26. Mevr. Yao Yue

Zij was een afgestudeerde studente van het Instituut voor Micro-elektronica aan de Tsinghua Universiteit. In september 1999 werd ze gearresteerd door de politie van de Tsinghua Universiteit omdat ze Falun Gong oefeningen uitvoerde op de campus. Ze werd ondervraagd tot de volgende morgen. Daarna werd ze weggestuurd van de Universiteit.

In december 2001 werd mevr. Yao veroordeeld tot twaalf jaar gevangenis voor het verspreiden van informatieve materialen over Falun Gong. In 2002 werd ze naar de vrouwengevangenis van Beijing gestuurd. Ze was op dat moment ongeveer zevenentwintig jaar oud. Haar echtgenoot, dhr. Liu Wenyu werd op hetzelfde moment veroordeeld tot drie jaar gevangenis.

27. Mevr. Lu Jing

Zij werd in 2005 veroordeeld tot twee jaar gevangenis. Ze was al opgesloten toen ze haar toelatingsbrief tot de hogeschool ontving.

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/10/140420.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular