Eindigen van orgaanplundering in China

12-08-2013 Orgaanroof

Door David Kilgour, J.D. | July 10, 2013. Deze presentatie gaat over één aspect van systematisch geweld gepleegd sinds 1999 door de Chinese partijstaat op haar vermeende vijanden: het op grote schaal roven van vitale organen van Falun Gong beoefenaars voor commerciële transplantatiedoeleinden. Niemand overleeft deze operaties omdat alle organen verwijderd worden en de lichamen van de “donoren” vervolgens worden gecremeerd. David Matas en ik vergaren bewijsmateriaal over deze handel die sinds 2001 plaatsvindt.

Volgens onderzoek gepubliceerd in ons boek Bloody Harvest, zijn sinds 2001 duizenden Falun Gong gedood. Voor de periode 2000 - 2005 kwamen we uit op een cijfer van 41.500 van zulke transplantaties door het verschil te maken tussen de 60.000 transplantaties die volgens de regering in die periode gebeurd zijn, wat ons redelijk leek, en onze beste schatting van het aantal geëxecuteerde misdadigers (18.500).

State Organs

In het boek State Organs van 2012, schat schrijver/onderzoeksjournalist Ethan Gutmann dat tijdens de jaren 2000 - 2008 65.000 Falun Gong gedood werden voor hun organen, geselecteerd uit de ongeveer 1,2 miljoen van hen die vastzitten in China's dwangarbeidssysteem. Net zoals in de kampen opgezet door het Duitsland van Hitler en het Rusland van Stalin, waarop de Chinese kampen door Mao in de jaren '50 werden gebaseerd, is een handtekening van de politie genoeg om eender wie tot drie jaar lang op te sluiten. Mark Mackinnon van het Canadese Globe and Mail verwoordde het treffend: “Geen aanklachten, geen advocaten, geen beroep.” In 2007 schatte een verslag van de Amerikaanse overheid dat ten minste de helft van de gevangenen in 340 van dergelijke kampen Falun Gong beoefenaars waren. Een Leninistisch bestuur en een “alles kan” economie blijven het orgaantoerisme naar China verder aanzwengelen.

Falun Gong (of Falun Dafa) is een spirituele discipline die ernaar streeft lichaam en moraliteit te verbeteren. Het bevat elementen van traditionele systemen zoals Chinese Qigong, Boeddhisme en Taoïsme, gecombineerd met rustige lichaamsoefeningen. Omdat het aantal Chinese burgers dat Falun Gong beoefende verbluffend snel steeg sinds het begin in 1992 en omdat haar waarden, zoals waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, niet synchroon liepen met die van de Communistische Partij, zag de Partij het als een bedreiging, bestempelde het als sekte, en begon de beoefenaars ervan sinds halverwege 1999 tot op heden te vervolgen.

Na 1980 had de post-Mao Partij gesnoeid in de financiering van de gezondheidszorg, zodat deze zichzelf moest redden van de onbetaalde rekeningen van meestal onverzekerde patiënten. De verkoop van organen van geëxecuteerde gevangenen werd een bron van inkomen voor de chirurgen, het leger, en andere betrokkenen. Na 1999 werden Falun Gong gewetensgevangenen de volgende levende orgaanbank voor rijke Chinese patiënten – die vaak de voorkeur hadden voor Falun Gong “donoren”  (gezonde personen en niet veroordeelde misdadigers) en orgaantoeristen uit het buitenland.

Matas en ik bezochten ongeveer een dozijn landen om Falun Gong beoefenaars te interviewen die zowel de kampen als het land wisten te ontsnappen. Ze vertelden ons dat ze in erbarmelijke omstandigheden tot 16 uur per dag moesten werken zonder loon en met weinig voedsel, over overvolle slaapplaatsen en martelingen. De gevangenen maakten een variëteit aan exportproducten als onderaannemers van multinationals. Dit betekent zowel zakelijke onverantwoordelijkheid als een schending van de WTO reglementeringen; het vereist een effectief antwoord van alle handelspartners van China. Onze regeringen zouden de export van dwangarbeidsproducten moeten verbieden door een wetgeving te stemmen die het verplicht maakt voor importeurs om te bewijzen dat hun waar niet door slaven werd gemaakt.

Constructieve betrokkenheid

De verantwoordelijke internationale gemeenschap zou, om zeker te zijn, zo constructief mogelijk moeten zijn met de nieuwe regering in Beijing, en druk uitoefenen om het orgaan plunderen te stoppen. Democratie met sterke Chinese karakteristieken is wellicht dichterbij dan vele cynici denken. De waarden die we vertegenwoordigen inzake deze en verwante kwesties zijn universeel, zoals gelijkheid voor alle burgers, een rechtsstaat en onafhankelijke rechters, een meer partijdige democratie, een sociaal verantwoordelijke zakenwereld en de noodzaak om overal banen te creëren. Het volk van China moet weten dat democraten overal aan hun zijde staan, en niet hun regering, net zoals we dat deden met centraal/oost Europa tijdens de koude oorlog en met de Zuid-Afrikanen in de periode vóór de vrijlating van Nelson Mandela en zijn verkiezing tot president van een democratische natie.

Internationale initiatieven tegen orgaanroof

Verenigde Naties

Sinds 2006 hebben verschillende speciale rapporteurs van de V.N. de Chinese regering om uitleg gevraagd over het orgaan plunderen van levende Falun Gong beoefenaars. Ze wezen de regering erop dat een volledige verklaring de beschuldigingen zou ontkrachten, maar er kwam geen betekenisvol antwoord, behalve het ontkennen van de beschuldigingen.

Bezorgde speciale rapporteurs maakten twee punten: “Orgaanroof heeft plaats gevonden op een groot aantal Falun Gong beoefenaars op een groot aantal plaatsen met de bedoeling het beschikbaar maken van organen voor transplantatie-operaties. De beoefenaars kregen injecties die een hartstilstand veroorzaakten, en werden daardoor gedood tijdens de orgaanroofoperatie of meteen erna.”

“Het is gerapporteerd dat werknemers van verschillende transplantatiecentra gezegd hebben dat ze organen van levende Falun Gong beoefenaars gebruikt hebben voor transplantaties. Functionarissen van verschillende gevangenissen hebben aangeduid dat rechtbanken betrokken zijn in het toestaan van het gebruik van organen van Falun Gong beoefenaars.”

De partijstaat antwoordde met een ontkenning. De rapporteurs echter verklaarden later dat ze “nieuwe rapporten hadden ontvangen over orgaanroof op ter dood veroordeelden en Falun Gong beoefenaars” en dat ze informatie ontvangen hebben dat “Falun Gong beoefenaars uitvoerig onderworpen worden aan marteling en mishandeling in gevangenissen en dat sommigen van hen gebruikt werden voor orgaantransplantaties.”

In 2008 maakte het Comité tegen martelingen van de V.N. de aanbeveling dat de Chinese autoriteiten de zaak moeten onderzoeken en de verantwoordelijken voor het orgaan plunderen moeten straffen.

Het Europese Parlement

In september 2006 hield het Europese Parlement een hoorzitting en stemde een resolutie die het gevangennemen en martelen van Falun Gong veroordeelt en bezorgdheid uitdrukt over orgaanroof. Deze kwestie werd ook naar voren gebracht in opdracht van de EU trojka leiding via de Finse Minister van Buitenlandse Zaken tijdens een bilaterale ontmoeting met China op de EU-China top later dat jaar in Helsinki.

Op 1 december 2009 hield de mensenrechtencommissie van het Europese Parlement een hoorzitting over orgaantransplantatiemisbruiken in China. De resolutie van het  Europese Parlement van 19 mei 2010 (“Action plan on organ donation and transplantation”) vermeldt o.a.: “Noteert het verslag... over het doden van leden van Falun Gong voor hun organen en vraagt de commissie om een verslag over deze beschuldigingen, samen met andere kwesties,  te presenteren aan het Europese Parlement en aan de Raad.”

Op 6 december 2012 was de orgaanplundering in China een van de hoofdthema’s tijdens een hoorzitting in het Europese Parlement over mensenrechten in China. David Matas legde er getuigenis af.

Taiwan

In augustus 2013 verzocht Hou Sheng-mao, toen directeur van Afdeling van Gezondheid, Taiwanese doctoren niet hun patiënten naar China te laten reizen voor een transplantatie. De Taipese advocaten vereniging nam dit jaar een resolutie aan die “orgaantoerisme” in China veroordeelde.

Canada en België

In 2006 hebben twee Belgische senators in hun parlement een wet geïntroduceerd in verband met toerisme rond orgaantransplantaties. Voormalige Canadese MP Boris Wrzesnewskyj heeft in 2008 in het Canadese Lagerhuis een wet vrijgegeven die stelt dat “Orgaan transplantatie toerisme” verbannen moet worden. Beiden hebben gepleit voor het bestraffen van elke transplantatiepatiënt die een orgaan ontvangt van iemand die daar geen toestemming voor gegeven heeft. De straf geldt wanneer de patiënt weet of zelfs geweten zou moeten hebben, dat er geen sprake van toestemming was bij de donor.

Frankrijk

Valérie Boyer en andere leden van de Nationale Vereniging stelden in 2010 een wet voor welk een certificaat en vereisten weergeeft die vergelijkbaar zijn met het wettelijk voorstel in Canada. Het stelt de vereiste aan elke Franse inwoner die een orgaantransplantatie ondergaat in het buitenland, dat hij op z’n laatst dertig dagen na de transplantatie een certificaat aflevert waarin vermeld wordt dat het gaat om een vrijwillig gedoneerd orgaan. De orgaanontvanger moet dit certificaat afleveren bij het Franse Biomedische Agentschap.

Israel

In 2008 kwam er een wet aangaande het verkopen en handelen in organen, die de financieringen via ziekteverzekeringen bij transplantaties in China voor Israëlische staatsburgers beëindigde. Het bood ook een aantal interessante initiatieven om burgers aan te moedigen bij het doneren van organen, inclusief het prioriteit geven van transplantaties aan personen die een donor kaart tekenden. Nadat het wetsvoorstel, gesponsord door dr. Lavee en anderen, verordend werd, hield alle orgaantoerisme van Israël naar China onmiddellijk op.

Australië

In december 2006 heeft het ‘Queensland Health ministry’ aangekondigd dat de trainingprogramma’s voor Chinese dokters om orgaan transplantatie techinieken te leren in het Prince Charles- en het Princess Alexandra ziekenhuis geschrapt werden, alsook de gezamenlijke onderzoeksprogramma’s met China voor orgaan transplantaties. In New South Wales heeft MP David Shoebridge een wetsvoorstel geïntroduceerd in zijn parlement, welk een verbod legt voor inwoners om illegale organen te verkrijgen van waar dan ook.

Verenigde Staten

In september 2006 hield het V.S. congres een hoorzitting over het oogsten van organen bij Falun Gong beoefenaars.

Op 3 oktober 2012 schreven 106 congresleden naar staatssecretaris Clinton, om haar aan te sporen informatie vrij te geven over de organenroof in China bij Falun Gong beoefenaars en andere religieuze of politieke gevangenen, en voor het vrijgeven van alle informatie die ze kregen van de voormalige plaatsvervangend burgemeester van Chongqing genaamd Wang Lijun, die direct betrokken is bij het oogsten van organen, tijdens zijn verblijf in het V.S. consulaat in februari 2012.

Het U.S. State Department erkende in zijn rapport over mensenrechten “dat buitenlandse zowel als binnenlandse media blijven rapporteren over gevallen van orgaanoogsten, in het bijzonder die van Falun Gong beoefenaars en Oeigoeren.”

Sinds juni 2011 heeft de online aanvraag voor het Amerikaanse non-immigratie visum, formulier DS-160, de volgende informatie nodig van de aanvrager: "Ben je ooit direct betrokken geweest bij transplantaties van organen of lichaamsweefsels onder dwang?"

NGO’s en medische organisaties

Verschillende medische organisaties hebben standpunten aangehaald die onderzoek en methoden aansporen om een eind te maken aan de organenroof bij gewetensgevangenen, in het bijzonder Falun Gong.

In 2007 introduceerde de transplantatiegemeenschap een nieuw beleid over interacties met China tegen het gebruik van de organen van gevangenen.

Het beleid van de World Medical Association (WMA) heeft nu een paragraaf die luidt dat orgaandonaties van gevangenen  niet geaccepteerd worden van landen waar de doodstraf uitgevoerd wordt.

De NGO Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) streeft naar ethische normen in de geneeskunde en het beëindigen van de gedwongen organenroof in China. In 2012 heeft het DAFOH verschillende petities geïnitieerd in Europa, Australië en de V.S. (met inbegrip van de zogenaamde White-House-Petition) die een oproep deden een eind te maken aan de organenroof in China en verder onderzoek te doen via de UNHRC. Binnen drie maanden verzamelde de petitie meer dan 250.000 handtekeningen.

Recentelijke individuele initiatieven

In juli 2012 hebben dr. Torsten Trey en David Matas State Organs gepubliceerd, een uiteenzetting van misbruik van orgaantransplantaties in China, met inbegrip van het doden van de Falun Gong gewetensgevangenen. State Organs is een collectie van verslagen geschreven door medische profs en andere commentators, die bewijzen van deze misdrijven naar voren schuiven, hun ethische implicaties bespreekt, en een inzicht biedt in hoe deze schendingen te bestrijden.

Op 2 december 2012 hebben drie medische dokters, Arthur Caplan, Alejandro Centurion, en Jianchao Xu, een petitie geïnitieerd die gericht was aan de regering-Obama om een onderzoek te starten en te helpen met een eind te maken aan het onder dwang oogsten van organen bij Falun Gong beoefenaars in China. De petitie werd onder de rubriek “We the People” geplaatst op de White House website.

Jammer genoeg hebben deze initiatieven nog geen eind gebracht aan het handelen van organen van onvrijwillige “donors” in China.

China

China’s voormalig plaatsvervangend Minister van Gezondheid Huang Jeifi en andere partijleden hebben tot 2006 ontkend dat er enige organen afkomstig waren van veroordeelde gevangenen. Dat jaar bekendde Huang dat meer dan 95 procent van de organen die getransplanteerd worden in China van geëxecuteerde gevangenen komen. In 2010 op een conferentie in Madrid, voegde hij eraan toe dat tussen 1997 en 2008 China meer dan 100.000 transplantaties uitgevoerd heeft, waarvan meer dan 90 procent van de organen van geëxecuteerde gevangenen kwamen.

Roseanne Rise van Amnesty International zei: “We maken ons zorgen dat gevangenen niet onafhankelijk genoeg zijn om een meningvolle toestemming te geven…Wanneer ze onder de controle van de staat staan en afhankelijk ervan zijn voor al hun dagelijkse benodigdheden is het moeilijk in te schatten of ze echt hun vrijwillige toestemming gegeven hebben.”

Sinds Matas en ik hier aan begonnen te werken, is het aantal van veroordeelden die de doodstraf kregen gedaald, maar het aantal transplantaties is, na een lichte daling, weer gestegen naar eerdere niveaus. Aangezien de enige substantiële bron voor organen in China, buiten de Falun Gong beoefenaars, ter dood veroordeelde gevangenen zijn, betekent het dat als er een daling is van transplantaties bij deze bron van donors, er zich een stijging voorgedaan heeft bij transplantaties op Falun Gong gevangenen.

Huang heeft nu bekend dat hijzelf al vele jaren twee levertransplantaties per week uitvoerde, welke hem een actieve medeplichtige maakt in het schenden van de internationale medische ethiek.

Onderneming voor sociale verantwoordelijkheid

Sommige farmaceutische bedrijven, zoals Novartis en Pfizer, hebben zich wegens ethische bezwaren teruggetrokken uit proeven met China van drugs zoals immunosuppressieve medicijnen die gebruikt worden bij transplantaties. Er is echter een behoefte aan gemeenschappelijke reguleringen voor alle landen. Arne Schwarz drukte er zich over uit in State Organs, en David Matas deed het in een speech. Beiden gaven een gedetailleerde uiteenzetting over vele rechtszaken in verband met immunosuppressieve medicijnen die in China gebruikt worden. Sommige werden gebruikt in ziekenhuizen waarvan onze telefonische onderzoekers te horen kregen dat ze organen konden krijgen van Falun Gong beoefenaars.

Aanbevelingen

Matas en ik zouden de wetgevers en alle parlementairen willen aanmoedigen om onze aanbevelingen te overwegen, met inbegrip van het aandringen bij de partijstaat in China dat:

  • de onderdrukking van  Falun Gong moet stoppen;
  • de organenroof bij alle gevangenen moet stoppen;
  • verwijder de militairen uit de organenhandel;
  • leg reguleringen voor een legaal orgaandonor-systeem vast;
  • maak alle detentiecentra, met inbegrip van de dwangarbeidskampen, toegankelijk voor internationaal onderzoek;
en
  • laat Gao Zhisheng en vele andere gewetensgevangenen vrij.

Hanteer de volgende maatregelen tot het plunderen van organen bij gevangenen ophoudt:

  • MD's van buiten China moeten er niet naar toe reizen om opleidingen voor transplantaties te geven;
  • bijdragen aan medische tijdschriften over ervaringen bij transplantaties in China moeten worden verworpen; 
en
  • alle farmaceutische bedrijven, waar ze zich ook bevinden, zouden door hun nationale regering verboden moeten worden om nog enige medicatie, die gebruikt wordt bij transplantaties, naar China te exporteren.

Conclusie

Engeland, Canada en andere naties zouden maatregelen moeten toepassen om internationaal misbruik bij transplantaties te bestrijden: exterritoriale wetgeving, verplichte melding van transplantatietoerisme, gezondheidsverzekeringen niet toestaan te betalen voor transplantaties in het buitenland, toegang blokkeren van de betrokkenen bij orgaanhandel.
Velen van ons in en buiten China zouden nu moeten streven naar grotere veranderingen voor de toekomst wat deze kwestie betreft, niet enkel omdat het noodzakelijk is voor tientallen miljoenen Falun Gong beoefenaars en hun gezinnen, maar ook omdat het goed zou zijn voor China en de gehele internationale gemeenschap.
Het hierboven vermelde is een aangepaste nota die op 24 juni 2013 in de Houses of Parliament, London, Engeland gepresenteerd werd.

David Kilgour was lid van het Canadese parlement van 1979 tot 2006, en deed ook dienst als staatssecretaris (Asia-Pacific) in 2002 en 2003. Voor verdere informatie ga naar www.david-kilgour.com.

Bron http://www.theepochtimes.com/n3/166709-ending-organ-pillaging-in-china/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular