Dwangarbeidskampen systeem nog steeds in werking – straffen worden “buiten” uitgezeten en bewaakt via de telefoon

25-10-2013 Dwangarbeid

(Minghui.org) Het Chinese dwangarbeidskamp systeem is niet echt opgedoekt. Alhoewel vele van de voormalige dwangwerkkampen hun gevangenen hebben vrijgelaten en vele anderen de naamborden hebben gewijzigd naar “Drug rehabilitatie centrum”, opereert het dwangwerk systeem in een andere vorm.

Straffen worden buiten de kampen uitgezeten en mensen worden via de telefoon bewaakt. Het Beijing Vrouwen Werkkamp heeft de vrijlating van Falun Gong beoefenaars opgedeeld in veel categorieën, zoals: vooruitlopende vrijlating, medisch verlof, straf extern uitzitten, etc. “Straf extern uitzitten” is gericht op degenen die weigerden te “transformeren”. De werkkampen hebben hen opgedragen zich wekelijks per telefoon bij het werkkamp te melden en details te verstrekken over waar ze geweest zijn en wat ze gedaan hebben. Er wordt ook van hen vereist het werkkamp en de politie vooraf in te lichten als ze van plan zijn hun woonplaats te verlaten. De zaak van mevrouw Zhang Fengying is geen geïsoleerd incident.

De datum waarop Falun Gong beoefenaars moeten rapporteren aan de autoriteiten is vooraf vastgelegd. Werkkamp bewakers benadrukken bij elk telefoongesprek dat de beoefenaars verondersteld worden “geen contact te hebben met mensen in de samenleving” en “stilletjes thuis te blijven”, etc. De autoriteiten zullen de beoefenaar bellen als hij of zij niet belt op het afgesproken tijdstip. De beoefenaar zal gevraagd worden waarom hij of zij niet belde en wat hij of zij aan het doen is. Ze gaan zelfs naar het huis van de beoefenaar om hem te controleren.

Het Beijing Vrouwen Werkkamp heeft een manier bedacht om werkgevers en familieleden te straffen als het illegale monitorsysteem niet gevolgd wordt. De werkgever van de beoefenaar en zijn/haar familieleden worden gedwongen een overeenkomst te tekenen die de wekelijkse rapportering aan de autoriteiten bekrachtigt samen met andere onwettige bewakingsactiviteiten gericht op beoefenaars. Wanneer beoefenaars weigeren mee te werken, dreigen de kamp autoriteiten de familieleden en werkgevers van de beoefenaar met de ondertekende verklaring.

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2013/9/27/142421.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular