Taiwan: Professionals uit de medische wereld en politiek brainstormen over oplossingen om orgaanroof in China te beëindigen

02-01-2014 Orgaanroof

(Minghui.org). Orgaanoogst bij in leven zijnde Falun Gong beoefenaars in China, is opnieuw een aandachtspunt in het zuiden van Taiwan. Op recente fora, die bijgewoond werden door beleidsmensen uit  het gezondheidsdepartement en vertegenwoordigers van medische beroepen, stelden leiders van verschillende medische associaties plannen voor om het bewustzijn te verhogen omtrent deze zaak onder beroepsmensen.

“Medische Veiligheid en Internationale Wetgeving over Orgaantoerisme”  in de Nationale Sun Yat-sen Universiteit in Kaohsiung, Taiwan, op 21 november 2013.

Politici stelden dat ze de internationale mensenrechtentrend zullen volgen en langs hun kant orgaantoerisme zullen stopzetten. Dhr. William Lai, burgemeester van Tainan, zei dat hij actie zal ondernemen om orgaantoerisme te stoppen nadat hij Dhr. Matas ontmoette, “Ik ga akkoord met Dhr. David Matas en zal zijn advies volgen. Zowel de stad Tainan als de centrale overheid zouden de international mensenrechtenstandaard moeten volgen.” Dhr. Matas is een bekend mensenrechtenadvocaat en inhoudelijk expert in de zaak van orgaanroof in China.

Mej. Pan Chun-mei, voorzitster van de Kaohsiung Verpleegkundige Associatie, plande om de kwestie van orgaanroof in China te incorporeren in de opleiding en training van de organisatie, om zo het bewustzijn over de zaak te verhogen. Dhr. Chou, bestuurslid van de Taiwanese Internationale Orgaan Transplantatie Zorg Associatie, stelde voor om de druk op de Chinese Communistische Partij (CCP) aan te houden om het Chinese volk te helpen.

Twee fora over “Medische Veiligheid en Internationale Wetgeving over Orgaantoerisme” werden gehouden in de Nationale Sun Yat-sen Universiteit in Kaohsiung, Taiwan, en in de Nationale Cheng Kung Universiteit, op respectievelijk 21 en 25 november 2013. Zowel Tainan, de vierde grootste stad, en Kaoshiung, de tweede grootste stad, zijn grote steden in het zuiden van Taiwan.

Negen medische organisaties, waaronder de Taiwanese Internationale Orgaan Transplantatie Zorg Associatie en de Kaohsiung Medische Associatie, co-financieerden de fora, en Dhr. David Matas was daarbij de speciale gastspreker. Vele mensen uit het medische beroepenveld en de beleidsmensen uit de gezondheidsdepartementen woonden de fora bij.

Het bewustzijn verhogen en niet medeplichtig zijn aan de misdaden van de CCP

Mevr. Pan Chun-mei, voorzitster van de Kaohsiung Verpleegkundige Associatie, zei dat ze geshockeerd was, “Vandaag vernam ik dat patiënten die naar China gaan voor orgaantransplantatie, organen krijgen die illegaal verkregen zijn van onvrijwillige donors, waarvan velen Falun Gong beoefenaars zijn. Als een overheid organen neemt van zijn mensen voor lucratieve winsten en geen aandacht heeft voor mensenrechten, dat is gewoon te vreselijk! Mensen hebben geen veiligheidsgarantie. Ze kunnen zomaar vermoord worden.

“Vele medische artsen in Taiwan kennen de ware situatie niet, en adviseren patiënten om naar China te gaan voor orgaantransplantaties. Ze zullen geshockeerd zijn wanneer ze de feite vernemen over de orgaanroof op levende slachtoffers door de CCP. De informatie van vandaag zou het bewustzijn van alle medisch personeel moeten alarmeren. Het publiek moet zich ook bewust zijn van deze zaak. Ongeacht hoe erg men op zoek is naar passende organen, men zou niet medeplichtig moeten zijn aan de misdaden van de CCP. Zuivere orgaanbronnen moeten nagestreefd worden. Ik ben de voorzitster van de Kaohsiung Verpleegkundige Associatie. Ik wil bewustzijn promoten rond deze zaak in onze verpleegkunde opleiding en training.”

Orgaanroof op levende slachtoffers zou berecht moeten worden

Gynaecoloog Cheng Chong-chi zei na het forum bijgewoond te hebben, “Een patient kan organen krijgen binnen één week, wat aangeeft dat bloedgroep overeenkomst al vooraf gebeurt. Dat betekent dat de organen niet afkomstig zijn van ter dood veroordeelde gevangenen, maar van Falun Gong beoefenaars. Zo’n orgaanoogst op levende Falun Gong beoefenaars is onmenselijk en immoreel. De misdadigers moeten berecht worden.”

Oproep om blijvend druk uit te oefenen tot de CCP’s gruweldaden stoppen

Dhr. Chou, bestuurslid van de Taiwanese Internationale Orgaantransplantatie Zorg Associatie, riep op tot blijvende druk op de CCP inzake de gruweldaden van orgaanoogst op levende slachtoffers. “We moeten allemaal aandacht besteden aan deze zaak en druk uitoefenen op de Partij totdat deze zaak opgelost is en tot alle stappen in orgaantransplantatie open en verantwoord zijn.

Dhr. Hu Nai-wen, voorzitter van de Taiwanese Internationale Orgaantransplantatie Zorg Associatie, zei, “Ik hoop dat iedereen de informatie die we vandaag leerden over levende orgaanoogst doorgeeft aan mensen rondom om de misdaad meet te helpen stoppen tegen deze beschermde goedhartige groep.”

Een stap verder denken

Eén van de doelen van de fora is om het installeren van wetten te versnellen die orgaantoerisme verbieden, wat een stap verder gaat dan wat Taiwan tot hiertoe heeft gedaan.

Het Taiwanese parlementslid Yuan stemde op 22 november 2012 voor de Budget Resolutie betreffende Medische Orgaantransplantatie, welke wettelijk bindend is voor het Departement van Gezondheid.

Het Departement van Gezondheid vereist van grote medische instituten en artsen om het land van oorsprong te registreren van alle orgaanbronnen en de ziekenhuisinformatie (waaronder chirurgische identificatie) waar patiënten hun orgaantransplantaten verkregen in het buitenland wanneer ze een aanvraag deden voor een tegemoetkoming in postoperatieve verzekeringskosten.

Het bewustzijn van artsen maar ook het verbieden van orgaantransplantatie toerisme door beleidsmakers, zal helpen om gedwongen orgaanoogst in China te stoppen. De vraag in de zwarte orgaanmarkt is een deel van de aanmoediging voor misdadigers in China om samen misdaden te begaan van gedwongen orgaanoogst op levende Falun Gong beoefenaars voor lucratieve winsten.

De vervolging door de CCP ontmenselijkt Falun Gong beoefenaars en zet dokters aan in militaire en lokale ziekenhuizen, alsook politie en gerechtelijke systemen, om samen te werken in deze gruweldaden.

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2013/11/29/143432.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular