Europees Parlement neemt resolutie aan tegen orgaanoogstgruwel in ChinaSteeds meer regeringen eisen een eind aan het moorden voor organen

16-01-2014 Orgaanroof

Op 12 december keurde het Europese Parlement een resolutie goed die het "systematische, door de staat gesanctioneerde orgaanoogsten van gewetensgevangenen in de Volksrepubliek China, waaronder van grote aantallen Falun Gong beoefenaars" veroordeelt. De resolutie roept de lidstaten op om de gruwel openlijk te veroordelen, en maatregelen te treffen zodat de betrokkenen berecht worden.

"Deze resolutie geeft een duidelijk signaal aan het Chinese regime dat zulke misdaden tegen de menselijkheid onaanvaardbaar zijn door leden van ontwikkelde landen," zegt Erping Zhang, woordvoerder van het Falun Dafa Information Center.

Berichten van Chinese overheidsfunctionarissen die toezien op het systematisch doden van mensen voor hun organen, doken voor het eerst op in maart 2006, toen een vrouw beweerde dat er 4000 Falun Gong beoefenaars gedood waren voor hun organen in een ziekenhuis waar ze werkte (link naar Engels artikel). Eén week later bevestigde een Chinese militaire arts niet alleen haar verhaal, maar beweerde tevens dat dergelijke wreedheden plaatsvonden in 36 verschillende concentratiekampen in China (link naar artikel).

In juli 2006 publiceerden David Kilgour en de bekende mensenrechtenadvokaat David Matas een 140 pagina's tellend rapport "Bloody Harvest" ("Bloederige Oogst"), waarbij ze een huiveringwekkende realiteit in kaart brengen.

Op pagina zes van hun rapport lezen we: "Het leger in China is een conglomeraat bedrijf. Dit bedrijf is geen corruptie... Het is een door de staat bekrachtigde en goedgekeurde wijze van geld vergaren voor militaire activiteiten.

Veel van de transplantatiecentra en algemene ziekenhuizen in China zijn militaire instellingen, gefinancierd door verkoop van de geroofde organen. Het geld wordt gebruikt voor het algemene militair budget."

Twee boeken werden gepubliceerd: Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China in 2009, en State Organs: Transplant Abuse in China in 2012. Het besluit: tienduizenden Falun Gong boefenaars zijn gedood voor hun organen.

In 2008 legde Israël het transplantatietoerisme sterk aan banden als antwoord op het bewijsmateriaal over het orgaanoogsten in China.

Op 6 december 2013 diende Canadees MP Irving Cotler een wetsvoorstel in dat moet verhinderen dat Canadezen organen verkrijgen die niet uit vrije wil zijn afgestaan.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden werkt momenteel aan een resolutie die de orgaanroof in China veroordeelt, en een oproep doet voor onderzoek en vervolging.

"Ondanks alle druk en intimidaties die Chinese functionarissen internationaal aangewend hebben om andere naties ervan te weerhouden licht op deze wreedheden te schijnen, zijn er nu velen, met inbegrip van het Europese parlement, die Peking eisen te stoppen met deze gruweldaden," voegt Zhang eraan toe. "Onderzoekers zeggen dat 45.000 à 65.000  Falun Gong beoefenaars gedood zijn om hun organen met winst te verkopen. Het is een affront voor de gehele mensheid." (nvdr: de onderzoekers vertrekken van en baseren zich op officiële cijfers van het regime voor hun calculaties, de reële aantallen liggen mogelijk hoger, of veel hoger).

Het Europese Parlement kwam samen in Straatsburg en keurde op 12 december een resolutie goed die de misdaad van het door de staat gesanctioneerde orgaanroven in China, veroordeeld.

In deze video ziet u een selectie van Europese parlementsleden zich tijdens het debat uitspreken voor de resolutie.

Tekst van de Resolutie: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2013-0562&language=EN

Bron http://faluninfo.net/article/1309/European-Parliament-Challenges-Chinese-Regime-over-Organ-Harvesting-Atrocities/?cid=84

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular