Falun Dafa blijft groeien en bloeien ondanks 15 jaar lange vervolging

(Minghui.org) Vijftien jaar geleden, op 20 juli 1999, werden de levensomstandigheden van 100 miljoen Falun Gong beoefenaars van de ene dag op de andere ondersteboven gekeerd. De beoefenaars die gedurende deze wrede vervolging wisten te volharden, hebben bijzondere verhalen te vertellen wat betreft hun geloof en de keuzes die zij maakten in het aanzien van een ongekende onderdrukking.

Gedurende de afgelopen vijftien jaar heeft de Minghui website duizenden rapporten over de vervolging uit China ontvangen en een even groot aantal rapporten van zowel beoefenaars als niet beoefenaars – beiden in- en buiten China – die zich verzet hebben. Als officiële softwarebron van deze enorme hoeveelheid data, bevindt Minghui zich in een unieke situatie om de grote van zowel de vervolging als het vredevolle verzet in kaart te brengen.

Terwijl we vandaag een terugblik werpen op hoe 15 jaar geleden in China de campagne om Falun Gong te vernietigen officieel op 20 juli 1999 begon, bieden we jullie op deze plechtige herdenkingsdag een overzicht van de huidige situatie in China en de rest van de wereld. In de volgende paragrafen benadrukken we vijf sleutelwoorden – sleutelonderwerpen die ons een beeld scheppen van de vervolging en de wilskracht van de beoefenaars.

Door de feiten heen, zien we de moed van de beoefenaars. Alsook het oprechte hart van miljoenen mensen die petities hebben ondertekend die een oproep doen om een eind te maken aan de vervolging en in het bijzonder de gedwongen-orgaanroof-misdaden in China die door de Chinese Communistische Partij (CCP) uitgevoerd worden.

Dit verhaal gaat verder dan de keuzes van zij die vervolgd worden in China. Het gaat over de keuzes die we allemaal maken, zowel van het Chinese volk als van de rest van de wereld.

Vervolging

Een maandelijks gemiddelde uit de vervolgingsverslagen van de eerste helft van 2014:

 • 8 beoefenaars werden vervolgd met de dood tot gevolg (totaal 49)
 • 55 beoefenaars werden naar hersenspoelcentracentra gebracht ( totaal 332)
 • 69 beoefenaars werden illegaal veroordeeld ( totaal 413)
 • 498 werden illegaal gearresteerd (in totaal 2987)

In totaal zijn er de laatste 15 jaar 3769 sterfgevallen van beoefenaars bevestigd als een direct resultaat van vervolging en marteling; tenminste 6.000 gevallen werden bevestigd van beoefenaars die illegaal veroordeeld werden tot opsluiting in gevangenissen en detentiecentra; en meer dan 100.000 gerapporteerde gevallen van beoefenaars die zonder enig proces naar dwangarbeidskampen werden gestuurd. Bovendien werden duizenden naar psychiatrische ziekenhuizen gestuurd waar ze blootgesteld werden aan het toedienen van drugs die schade aanbrengt aan het zenuwstelsel, dit is nog een andere vorm van marteling en onderdrukking.

Hersenspoelcentra

Beleid gestuurde en staat gesanctioneerde industriële hersenspoelcentra zijn plaatsen waar Falun Gong beoefenaars gemarteld worden met als doel hen te dwingen hun geloof op te geven.

Een recent rapport analyseert de belangrijkste bronnen van geld dat circuleert in deze vreemde industrie:

 • Inbeslagname door de overheid (voornamelijk in de vorm van bouw-financiering)
 • Bonussen betaald door de overheid op basis van het aantal "getransformeerde" beoefenaars. Hogere aantallen "transformaties" leiden tot grotere bonussen.
 • "Onderwijsvergoedingen" betaald aan de hersensoelcentra door werkgevers van de beoefenaars en losgeld betaald door beoefenaars en hun families. Een deel van de opbrengsten gaat direct naar persoonlijke rekeningen van de staf van de hersenspoelcentra en verschijnt niet in de begroting van hersenspoelcentra.

Een zeer voorzichtige schatting brengt de omvang van deze industrie tot miljarden yuan in de afgelopen 15 jaar.

Hieronder staan een aantal belangrijke cijfers omliggende hersenspoelcentra:

De hersenspoelcentrum-industrie onderging een boost na de sluitingen van dwangarbeidskampen eind vorig jaar, met hersenspoelcentra die de rol overnamen van het vervolgen van beoefenaars die normaal gezien naar werkkampen gestuurd werden.

Tijdens de eerste helft van 2014:

Orgaanroof

Tijdens de 25ste zitting van de VN raad voor mensenrechten in maart jl., haalde de Canadese regering de kwestie aan van organenroof in China uitgevoerd door de staat.

Het ingediende Resolutie 281 van de Amerikaanse Senaat (met 180 cosponsors) citeert een korte wachttijd van 2-4 weken voor orgaantransplantaties, met een recordhoogte van meer dan 10.000 orgaantransplantaties zonder een gevestigd orgaandonatiesysteem en een plotselinge toename van orgaantransplantaties kort nadat de vervolging van Falun Gong va start ging. Dit alles wijst erop dat Falun Gong beoefenaars tijdens de vervolging levend van hun organen beroofd worden tijdens gevangenschap.

De resolutie vernoemt een schatting door journalist Ethan Gutmann dat tussen 2000 en 2008 ongeveer 65.000 Falun Gong beoefenaars vermoord zouden zijn voor hun organen.

Met als bedoeling om deze verschrikkelijke misdaad te stoppen, werden er de laatste twee jaar:

Steun vanuit verschillende bronnen in binnen- en buitenland


Terwijl de vervolging van Falun Gong zijn 15de jaar ingaat, zijn er meer en meer mensen die  zich inzetten om de vervolging te stoppen, zowel in het binnen- als het buitenland.

 • Vele petitielijsten zijn in het leven geroepen om 49 beoefenaars vrij te krijgen.
 • 26.622 handtekeningen van Chinese burgers deden een oproep aan de Chinese Communistische Partij (CCP) om de orgaanroof te stoppen
 • 1,5 miljoen handtekeningen uit 53 verschillende landen werden overhandigd aan VN in december 2013, met de oproep acties te ondernemen tegen de orgaanroof in China

Dappere burgers in China hebben publiekelijk hun lidmaatschap van de Communistische partij opgezegd als een symbolisch verzet tegen de ideologische controle van het regime en als een vredevolle oplossing voor de desintegratie van de partij in hun streven naar vrijheid.

Heden ten dage:

 • 171 miljoen Chinezen hebben hun lidmaatschap opgezegd van de Chinese Communistische Partij en haar aansluitende organisaties (de Communistische Jeugd Liga en de Jonge Pioniers)
 • Dagelijks vergezellen 90.000 Chinezen deze misschien wel “grootste grassroots-beweging in de geschiedenis", aldus het globale 'Quit ccp' centrum.

Wereld Falun Dafa dag

13 Mei 2014 markeerde de 15de Wereld Falun Dafa dag. 13 Mei is de dag dat Falun Dafa (ook bekend als Falun Gong) voor het eerst openlijk geïntroduceerd werd aan het Chinese publiek in 1992. 13 Mei is ook de verjaardag van dhr. Li Hongzhi, de grondlegger van Falun Gong.

Als onderdeel van deze viering over de hele wereld, namen ongeveer 8.000 beoefenaars uit meer dan 50 landen die dag deel aan een parade door de drukke straten van Manhattan.

34 Proclamaties en ondersteunende brieven van Amerikaanse en Canadese overheden en wetgevers zijn gepubliceerd op Minghui.org. Veel van dergelijke documenten verkondigen de lokale "Wereld Falun Dafa Dag" of "Wereld Falun Dafa Week" rond 13 mei en juichen de bijdrage die beoefenaars aan lokale gemeenschappen leveren toe.

Daarnaast werden er meer dan 18.000 groeten aan de Minghui website voorgelegd om de grondlegger van Falun Gong een gelukkige verjaardag te wensen. Zij bieden een blik op het diepe respect dat beoefenaars hebben voor dhr. Li en de wereldwijde verspreiding van de praktijk.

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2014/7/20/2132.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular