Open brief van Doctors Against Organ Harvesting aan de voorzitter van VN-commissie voor de mensenrechten

02-01-2015 Orgaanroof

Washington D.C., 10 december 2014 –- De internationale mensenrechtengroep 'Doctors Against Forced Organ Harvesting' (DAFOH), welke bestaat uit artsen die pleiten voor orgaantransplantatie op ethische wijze, heeft een open brief verstuurd aan Zeid Ra'ad Al Hussein, de VN Hoge Commissaris voor mensenrechten. Ze richten het verzoek aan hem om zich in te zetten om een einde te maken aan de praktijk van orgaanoogst onder dwang bij geëxecuteerde gevangenen en gewetensgevangenen door de Chinese Volksrepubliek .

In december 2014 hebben Chinese ambtenaren aangekondigd dat ze vanaf 1 januari 2015 een eind gaan maken aan de praktijk van het orgaanoogsten onder dwang bij gevangenen –- een belofte die ze sinds 2007 verschillende keren maakten zonder in werkelijkheid een duidelijke verandering te maken. Internationale waarnemers schatten dat minstens 150.000 gevangenen gestorven zijn de afgelopen 15 jaar omwille van deze praktijk –- vele van hen waren gewetensgevangenen van ethische en religieuze minderheidsgroeperingen, voornamelijk Falun Gong beoefenaars.

In de brief aan de Hoge Commissaris haalde DAFOH het toenemende internationale protest tegen orgaanroof in China aan, zoals blijkt uit de overweldigende reacties op een petitie die in de afgelopen drie jaar verspreid werd door deze groep:

  • In 2012, tekenden 166.000 mensen de DAFOH petitie aan de VN Hoge Commissaris.
  • In december 2013 leverden DAFOH afgevaardigden een petitie in van 1,5 miljoen ondertekenaars, verzameld binnen vijf maanden in meer dan 50 landen en regio's.             
  • In 2014 heeft DAFOH 300.000 handtekeningen verzameld voor haar petitie


Deze petities werden aan het kantoor van de Commissaris afgeleverd, maar er werd geen bevredigende openbare reactie terug ontvangen.

In de brief aan de Hoge Commissaris vermeldt DAFOH, “Alhoewel er misschien geen formeel mechanisme bestaat voor het OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights) om petities als deze in ontvangst te nemen, is er zoiets als een oprechte morele verplichting om deze kwestie te erkennen als een dringende crisis alsook de moedige inspanningen die twee miljoen mensen leverden gedurende de laatste drie jaar.

DAFOH doet een oproep aan de Hoge Commissaris om de verzoekschriften publiekelijk te erkennen en om China aansprakelijk te houden voor haar beloften een einde te maken aan deze praktijken en eist een open en transparant onderzoek naar China's orgaantransplantatie-programma.

De brief concludeert: “Het is de hoop van artsen en burgers over de hele wereld dat u oog zal hebben voor de grimmige realiteit waar miljoenen mensen in China mee geconfronteerd worden en dat u de nodige en rechtvaardige acties zal ondernemen om een globale samenzwering te voorkomen, een standpunt in zal nemen tegen dit ongekende kwaad en hulp zult bieden om deze misdaden tegen de mensheid te stoppen.”

Contact:
Damon Noto, MD
Woordvoerder DAFOH
Tel.: 917-912-4858
Email: Damon.Noto@dafoh.org

Bron http://www.dafoh.org/pr121014/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular