Chinese hooggeplaatste ambtenaar: Jiang Zemin gaf het bevel voor de orgaanroof op Falun Gong beoefenaars

27-01-2015 Sleutelfiguren

(Epoch Times) Een in het geheim opgenomen telefoongesprek, gedaan door een groep mensen die mensenrechtenschendingen onderzoekt in China, kan wellicht duidelijkheid scheppen over een cruciale vraag: Heeft een voormalig leider van de Chinese Communistische Partij direct het bevel gegeven voor de massamoord op een religieuze groepering door middel van wrede en ongebruikelijke praktijken?

In het jaar 2000 dook er een eigenaardig fenomeen op in de Chinese orgaan transplantatie industrie: het aantal orgaan transplantaties schoot de lucht in, vele nieuwe transplantatiecentra werden geopend en een reeks websites boden orgaantransplantaties aan met een wachttijd van minder dan een week voor de transplantatie van een vitaal orgaan, iets dat onmogelijk is in ontwikkelde landen, waar wachttijden voor levers en harten verscheidene jaren zijn.

Orgaanpuzzel

Voor een bepaalde tijd was dit een raadsel. China had geen vrijwillig donatie transplantatie systeem (zoals in de westerse landen) en het werd algemeen aangenomen dat alle transplantatie organen van geëxecuteerde gevangenen kwamen – dus, mensen die beschuldigd zijn van misdaden en die ter dood veroordeeld zijn. In China werden hun organen er gewoon uit gehaald en verkocht.

Maar er is iets niet in overeenstemming met het aantal transplantaties. Het aantal ter dood veroordeelden steeg niet plotseling in het jaar 2000. Volgens gegevens van Duihua, een mensenrechtengroep die zich toespitst op Chinese mensenrechtenkwesties, is er een trend van algemene vermindering van executies over het aantal jaren.

Jaren later, beginnend in 2006 en 2007, achterhaalden onderzoekers wat de reden was voor de plotselinge impuls in orgaantransplantaties: namelijk een nieuwe, volledig verschillende bron van organen die sinds 2000 werd aangeprezen, waren organen die waren geroofd uit de lichamen van beoefenaars van Falun Gong.

Falun Gong, een traditioneel systeem van meditatie, oefeningen en een morele leer, had gedurende de jaren ’90 een enorme populariteit teweeg gebracht in China. In juli 1999 startte de toenmalige Chinese Communistische Partij leider, Jiang Zemin, een geweldadige campagne om Falun Gong uit te roeien. Falun Gong was in zo’n korte tijd polulair geworden dat Jiang deze groep als een bedreiging zag. Hij zag de vervolging hiervan als een kans om zijn macht in de Partij een boost te geven.

Gebaseerd op data uit ziekenhuizen, persoonlijke getuigenissen, in het geheim opgenomen telefoongesprekken, bloedtesten en een reeks van ander bewijsmateriaal, merkten de onderzoekers op dat vanaf 2000, Falun Gong een belangrijke en grote bron van organen was voor de transplantatie industrie van China. Falun Gong organen waren een voedingsbodem voor de massieve groei van ziekenhuizen en toegespitste transplantatiecentra die een gigantische handel in menselijke organen dreven. Sommige organen werden verhandeld aan westerlingen voor meer dan 100.000 dollar.

Naast het bewijsmateriaal bleef een knagende vraag zich opdringen: Waarom heeft deze praktijk zich zo snel verspreid in China? Vanwege “ondernemerschap” op lokale niveaus of was het een bevel van de top?

Bestelde organen versus het doden voor organen

Bai Shuzhong, voormalig minister van gezondheid van het algemene logistieke departement van het vrijheidsleger.

In de afwezigheid van enig gedocumenteerd bewijsmateriaal is de standaard hypothese dat het proces zogenaamd “organisch” was, volgens de bijtende zin gebruikt door Ethan Gutmann, wiens boek “The Slaughter” is gewijd aan een grondig onderzoek over de vraag betreft het roven van organen van Falun Gong.

Maar nu is er een telefoongesprek opgedoken – in het geheim opgenomen – waarbij een hooggeplaatste Chinese militaire ambtenaar openhartig erkent dat het doden van tienduizenden Falun Gong beoefenaars voor hun organen in feite een instructie was van de top. Van Jiang Zemin zelf.

“Op dat moment was Jiang voorzitter. Er was een instructie om dit te laten starten, deze orgaantransplantaties,” zei de ambtenaar. Hij herhaalde dat Jiang (die toen voorzitter was van de centrale militaire commissie, het Partij orgaan dat het leger bestuurt) naar verluid de instructie gegeven heeft “... verkoop de nieren, voer operaties uit...”

Bai werd vertelt dat zijn onderzoeker te horen kreeg dat “de algemene logistieke afdelingen een aantal Falun Gong mensen vasthield als levende donors, is dat waar?” Bai antwoord: “Dit is in ieder geval hoe ik het mij herinner, want nadat voorzitter Jiang het bevel gegeven had, deden we allemaal veel anti-Falun Gong werk."

Hij voegde eraan toe: “Wij hebben directe controle over de militaire universiteiten, zij zijn direct aangesloten bij de PLA algemene logistieke afdeling en zij verkregen herhaaldelijke bevelen, want Jiang legde toen enorm de nadruk op deze kwestie en besteedde er veel aandacht aan.” De beller vraagt, “Wie legde enorm de nadruk op deze kwestie?” Bai zei: “Jiang, toen hij nog aan de macht was.”

Het gesprek duurt verschillende minuten. De stem is onmiskenbaar die van Bai Shuzhong, oud-minister van gezondheid van de algemene logistieke afdeling van de People's Liberation Army. Als bekende militaire ambtenaar, zijn er online video’s van zijn toespraken wijdverspreid, waarmee zijn stem vergeleken kan worden. De stem van de opname en die van Bai Shuzhong zijn identiek.

Guerrilla oproepen

Hoe een guerrilla onderzoeksteam hem aan de lijn gekregen heeft en om dan onmiddellijk zulke gevoelige politieke informatie te bespreken, is een andere kwestie.

Wang Zhiyuan, de in New York gevestigde woordvoerder van de World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong, een onderzoeksteam dat naar bewijzen graaft van misbruik tegen de spirituele praktijk en de groep die het telefoongesprek uitvoerde, zou een gesprek tussen een reporter en de beller nooit zomaar toestaan. Omdat dat de identiteit van de beller in gevaar zou brengen.

Wang gaf niet vrij of het individu zich wel of niet in China bevindt. Maar hij zei dat de methode die zij gebruikten gedurende vele jaren aangescherpt was en werd uitgevoerd met ondersteuning van welwillende insiders die informatie doorspelen naar hun groep.

Specifiek in dit geval, deed de beller alsof hij een hoge rang Chinese ambtenaar was die deze materie aan het onderzoeken was. “Het was de identiteit van een superieur ambtenaar –- iemand waar Bai Shuzhong zich naar moet verantwoorden en iemand waar hij bang voor was.” Waarom kende hij de stem niet? “Er zijn veel hoge rang ambtenaren in China. Zij hadden elkaar nog niet ontmoet.” Wang vertelde dat zij zorgvuldig informatie verzamelen over de mensen die ze imiteren. Soms mislukt het en dan worden de ambtenaren argwanend en hangen dan de telefoon op. Andere keren spreken ze blijkbaar vrijuit.

Toen Wang uitgedaagd werd over de authenticiteit van het gesprek, zei hij dat zijn organisatie gedetailleerde telefoon logs kunnen tonen aan een internationale rechtbank of een andere autoriteit, waaruit blijkt dat de oproep daadwerkelijk werd gemaakt, evenals dat zij het gebelde nummer van en naar zouden kunnen bieden. De oproepen die zij maken gaan door officiële schakelborden in China. Interacties met telefonisten en dergelijke kunnen geen van allen worden vervalst, volgens Wang. Hij zei dat WOIPFG momenteel dergelijke informatie niet kan vrijgeven, omdat het de mogelijkheid om deze technieken nogmaals te gebruiken zou kunnen ondermijnen.

Trouwens, merkte hij op, “Als het nep zou zijn, zou Bai dan niet naar buiten treden om het tegendeel te bewijzen? Dat zou simpel zijn, niet? Waarom hebben ze niets gezegd?”

'Een bekwame moordenaar'

Xi Jinping, de Communistische Partij leider, is momenteel bezig met een ingrijpende zuivering van het partijapparaat en het leger. Voor waarnemers is het duidelijk dat veel van zijn doelen ambtenaren zijn die in verband staan met Jiang Zemin, de voormalige leider. In dit verband lijkt het begrijpelijk dat een ambtenaar die oprecht geloofde dat hij werd ondervraagd door een militaire onderzoeker, of soortgelijke, Jiang zou verlinken.

Deze stijl van toonaangevende ondervraging –- waar mogelijke antwoorden zich in de vragen bevinden –- viel niet in de smaak bij David Matas, een Canadese rechtenadvocaat en coauteur van een opmerkelijk verslag en boek over de Partij en het oogsten van organen bij Falun Gong.

"Het is aannemelijke informatie, maar niet verifieerbare informatie. Het is iets dat van belang is en kan dienen, " zei hij in een telefonisch interview.

Matas voegde toe: “Voor zover ik weet, zijn de bewijzen van het vermoorden van Falun Gong beoefenaars voor hun organen zeer overtuigend en we weten dat het algemeen bekend is dat Jiang de vervolging van Falun Gong leidde.” Het telefoongesprek zelf stelt op zich niet vast dat deze misdaden zich voorgedaan hebben –- dat was al duidelijk, “Maar het geeft misschien het mechanisme weer dat erachter zit, hoe het gedaan werd en wat deze praktijk dreef.”

Matas beschouwd het telefoongesprek suggestief en potentieel "vernietigend", maar op zichzelfstaand niet waterdicht: "Ik zou het niet onwaarschijnlijk vinden als het bevel van Jiang Zemin zelf kwam, want zijn karakter ... hij was gewoon een bekwaam moordenaar. "

Bron http://www.theepochtimes.com/n3/1182255-chinese-officer-jiang-zemin-ordered-organ-harvesting/

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular