Lijst van organisaties en individuen die betrokken zijn bij de orgaanroof op levende mensen

27-03-2015 Orgaanroof

Door Minghui.org correspondent He Yu. De Wereld Organisatie voor het Onderzoeken van de Vervolging van Falun Gong (WOIPFG) heeft onderzoek gedaan naar organisaties en individuen die betrokken zijn bij het roven van organen van levende Falun Gong beoefenaars sinds de bekendmaking in 2006 van deze horrorpraktijk in China. WOIPFG heeft onlangs een lijst van 865 ziekenhuizen en 9500 medische professionals naar buiten gebracht. 

De lijst is hier te vinden . Het onderzoek maakte bekend dat het aantal ziekenhuizen en orgaantransplantaties enorm steeg na 1999, wat gelijkloopt met het begin van de vervolgingscampagne die de Chinese Communistische Partij lanceerde tegen Falun Gong. Minstens 865 ziekenhuizen begonnen met het uitvoeren van orgaantransplantaties of breidden deze praktijk uit.

De ziekenhuizen zijn gevestigd in 22 provincies, 5 autonome regio’s en 4 grote regio’s op provinciaal niveau van etnische minderheden in China.

Gebaseerd op publicatie van websites van Chinese ziekenhuizen en documenten die gepubliceerd waren in medische tijdschriften, voerden deze ziekenhuizen transplantaties uit van minstens 176.267 nieren, 40.170 levers en 137.294 hoornvliezen tot september 2014.

Het verslag toont enkel het topje van de ijsberg. Vele ziekenhuizen maakten hun totale aantal van orgaantransplantaties niet bekend. Militaire ziekenhuizen zien dergelijke informatie als militaire staatsgeheimen en willen dergelijke informatie niet vrijgeven.

Het communistische regime heeft toegegeven dat ze organen roven van geëxecuteerde gevangenen. De CCP heeft dit sinds 2006 toegegeven onder druk van de internationale gemeenschap. Maar het aantal doodstraffen daalt ieder jaar, wat in tegenstelling is met de exponentiële groei van orgaantransplantaties sinds 2000. Pogingen om vrijwillige orgaandonaties op te starten begonnen in 2010. Het eerste registratiesysteem van vrijwillige donateurs begon in maart 2014. De bron van de meeste orgaantransplantaties in China blijft tot op heden een mysterie.

Bai Shuzhong, de voormalige Minister van Gezondheid voor het Chinese Vrijheidsleger (afdeling Algemene Logistiek), zei in een telefoongesprek dat het bevel om Falun Gong beoefenaars te doden en hun organen te oogsten kwam van voormalig communistisch partijleider Jiang Zemin.

“Destijds was het de leider Jiang,” zei Bai. “Onder zijn bevel hadden velen onder ons veel werk verricht met als doel Falun Gong te elimineren.  Om eerlijk te zijn, niertransplantaties zijn niet beperkt tot alleen militaire ziekenhuizen.” Het audiobestand van het telefoongesprek werd gepubliceerd door WOIPFG in september 2014.

Schokkend groot aantal transplantaties en meerdere operaties die tegelijkertijd gedaan worden

Het Chinese levertransplantatie registratiecentrum gaf aan dat Shen Zhongyang en zijn collega’s in het Tianjin Nr 1 ziekenhuis en Algemeen politieziekenhuis 6.270 levertransplantaties hadden uitgevoerd tot 2010. Maar het was bekend  dat hijzelf slechts tien dergelijke operaties uitvoerde tussen 1994 tot 1999.

Het orgaantransplantatiecentrum in het Eerste Gelieerde Ziekenhuis van de Sun Yat-Sen universiteit voerde meer dan 4.000 niertransplantaties en 1.500 levertransplantaties uit tot december 2013.  Het Eerste Gelieerde Ziekenhuis van de Xi’an Jiaotong Universiteit voerde meer dan 3.700 niertransplantaties uit en instrueerde 23 ziekenhuizen in 13 provincies om meer dan 10.000 niertransplantaties uit te voeren in dezelfde periode.

Het Eerste Gelieerde Ziekenhuis van de Universiteit van Zhejiang voerde meer dan 3.200 niertransplantaties uit tegen mei 2012, dat is zeven keer meer dan in 1999, en voerde meer dan 1.500 levertransplantaties uit tot juli 2014.

De Southeastern News Express berichtte op 6 maart 2014 dat directeur Jiang Yi en zijn 16 chirurgen in het Departement voor Chirurgen van het Fuzhou Algemene Ziekenhuis van de Militaire Regio Nanjing op 18 februari 2014 vijf levertransplantaties uitvoerden binnen een tijd van 17 uur. Volgens hoofdchirurg Jiang Yi die ook aan het hoofd staat van dit departement, waren er vijf patiënten op de levers aan het wachten in het ziekenhuis. De vijf donoren “stierven” dezelfde dag en alle levers werden succesvol binnen 17 uur ingeplant.

Guangzhou Daily rapporteerde op 14 maart 2006 dat de verslaggever ooggetuige was van gelijksoortige operaties voor vijf levers en zes niertransplantaties in het Eerste Gelieerde Ziekenhuis de van Sun Yat-Sen Universiteit. Het record in het transplantatiecentrum was 19 nieren en 6 levers in 1 dag.

Het onderzoek toonde aan dat het Algemene Logistieke Departement van het Vrijheidsleger een centrale database had opgezet voor een levende orgaandatabank. De database bevat o.a. de identiteit van gevangen Falun Gong beoefenaars en andere gevoelige informatie, zoals hun bloedtype.

Het Algemene Logistieke Departement is verantwoordelijk voor de veiligheid van de geheime concentratiekampen waar gevangenen vast zitten en let zowel op de beschikbaarheid van organen voor de ziekenhuizen als het orgaantransport, de boekhouding en veiligheid. Het leger en de politieziekenhuizen zijn de hoofdrolspelers in de transplantatie-industrie, maar ze verkopen soms organen aan burgerziekenhuizen om buitenlandse patiënten aan te trekken terwijl ze een kleine winst maken.

Een militaire dokter die werkt voor het Logistieke Departement van het militaire ziekenhuis van Shenyang vertelde aan buitenlandse media, “ Vanwege de grote bron van levende organen, zal het echte aantal orgaantransplantaties in China minstens drie keer hoger liggen dan de gepubliceerde hoeveelheden in staatsmedia. Als de regering zegt dat er 30.000 gevallen voor transplantaties waren, kan het echte aantal 110.000 per jaar zijn.” Hij zei ook dat China het centrum is van een globaal netwerk en dat China meer dan 85 procent van alle orgaan transplantaties heeft uitgevoerd in de wereld sinds 2000.

Tal van donors met uitstekende gezondheid, verse organen en korte wachttijden

“Warme ischemie tijd” verwijst naar de tijd dat een weefsel, orgaan of lichaamsdeel de lichaamstemperatuur behoudt nadat de bloedtoevoer verminderd of onderbroken wordt, nog vorens het gekoeld wordt of opnieuw verbonden wordt met een bloedtoevoer. Het minimaliseren van de ischemie tijd verhoogt de kwaliteit van het orgaan en geeft een hoger succespercentage voor transplantatie.

Het gelieerde ziekenhuis van de Nanjing medische school verklaarde dat de warme ischemietijd van 120 donor levers voor transplantatie tussen 2005 en 2007 tussen 0 tot 10 minuten was met een gemiddelde van 4 minuten.

Het nr. 2 Algemene legerziekenhuis verklaarde dat de warme ischemietijd van 103 levers afkomstig van jonge gezonde donoren in de periode tussen 2004 en 2007, 0 tot 5 minuten was. De warme ischemietijd van 240 donorlevers in het Changzheng ziekenhuis van de nr. 2 militaire medische universiteit in Shanghai in de periode tussen 2001 en 2004, was 0 tot 8 minuten. Dit verwijst ernaar dat de levers verwijderd werden van levende donoren, welke gedood werden gedurende het proces. 

Deze ziekenhuizen beweren dat de wachttijden voor organen kort zijn en dat er zelfs spoedtransplantaties uitgevoerd kunnen worden. Onder de ontvangers van de organen bij 120 levertransplantaties die uitgevoerd werden in het Changzheng ziekenhuis van de nr. 2 militaire medische universiteit in Shanghai tussen 2003 en 2006, waren patiënten met ernstige hepatitis met een gemiddelde levensverwachting van slechts drie dagen. Eén ontvanger kreeg een levertransplantatie vier uur na opname in de spoedafdeling.

Het eerste gelieerde ziekenhuis van de medische school van de Zhejiang universiteit voerde 46 spoed levertransplantaties uit tussen januari 2000 en december 2004. Al deze 46 ontvangende patiënten wachtten minder dan 72 uur.

Het ziekenhuis voor nierziektes in Yunnan beweerde op haar website dat het een “orgaantransplantatieziekenhuis zou zijn waar donors op zoek zijn naar de ontvangers,” “met garanties op het zoeken naar een gezonde nier binnen de kortste wachttijd,” “voorziet organen met de kortste warme ischemietijd,” en “voert elke week orgaantransplantaties uit.” Het geeft zelfs de garantie dat “indien de transplantatie niet succesvol is, het opnieuw uitgevoerd wordt, tot het succesvol zal zijn.”

Zulke garanties worden gemaakt op basis van het hebben van een groot aantal donors. Dit geeft aan dat orgaan transplantatie ziekenhuizen in China moorden plegen op bestelling.

De meeste ziekenhuizen begonnen met transplantaties na 1999 voor lucratieve winst

Verscheidene ziekenhuizen en medische centra in China zagen een vermeerdering van orgaantransplantaties nadat het Communistische regime Falun Gong begon te vervolgen in 1999.

Het orgaantransplantatiecentrum van de Beijing universiteit werd opgericht in oktober 2001. Het heeft lever-, nieren-, alvleesklier-, hart-, hoornvlies-, en beenmergtransplantaties uitgevoerd. Het heeft ongeveer 2000 nier- en meer dan 900 levertransplantaties afgerond tot december 2014. Het orgaantransplantatieinstituut van de bewapende politie werd opgericht in april 2002. Het heeft ongeveer 2000 lever- en 1000 niertransplantaties uitgevoerd tot mei 2014.

De ziekenhuizen die betrokken zijn bij organenoogst, hebben enorme winst gemaakt. Het nr. 309 ziekenhuis, genaamd het “militaire orgaantransplantatiecentrum,” gerund door de algemene logistieke afdeling van het Ministerie van volksgezondheid, zag een omzetstijging van 30 miljoen yuan in 2006 naar 230 miljoen yuan in 2010. Het Daping ziekenhuis, verwant aan de nr. 3 militaire school voor geneeskunde, zag een enorme omzetstijging van 36 miljoen yuan in 2006 naar 900 miljoen yuan in 2009, ongeveer een 25-voudige toename.

Professor Arthur Caplan, voormalige directeur van het bio-ethiek centrum aan de universiteit van Pennsylvania, zei dat het “een schande is voor de mensheid” dat “moord op bestelling” bij het oogsten van organen frequent gebeurd in China en meer dan een decennium gaande is.

Onderzoek lijstOnder de medische professionals die betrokken zijn bij het verwijderen van organen van levende gewetensgevangenen bevinden zich artsen, verpleegkundigen, anesthesisten en ga zo maar door.De 100 militaire ziekenhuizen en bewapende politie ziekenhuizen die betrokken zijn bij gedwongen orgaanroof zijn:

Militaire ziekenhuizen onder directe controle van de algemene militaire commissie

 1. PLA (People Liberation Army) Algemeen ziekenhuis

 2. Het eerste verwante ziekenhuis (Ziekenhuis 304) van het PLA algemeen ziekenhuis

 3. PLA Ziekenhuis 309

 

 Algemene ziekenhuizen van verschillende eenheden van het leger

 1. PLA Zeemacht algemeen ziekenhuis

 2. PLA luchtmacht algemeen ziekenhuis

 3. PLA Raket branch algemeen ziekenhuis

 


Z iekenhuizen van militaire universiteiten


 1. Zuidelijk ziekenhuis van zuidelijke medische universiteit (voormalig No. 1 verwant ziekenhuis van de nr. 1 militaire medische universiteit)

 2. Zhujiang ziekenhuis van de zuidelijke universiteit (voormalig nr. 2 verwant ziekenhuis van de nr. 2 militaire medische universiteit)

 1. Verwant Changzheng ziekenhuis van de PLA nr. 2 militaire medische universiteit
 2. Verwant Changhai ziekenhuis van de nr. 2 militaire medische universiteit

 3. Verwant oostelijk lever-operatieziekenhuis van de nr. 2 militaire medische universiteit

 4. Verwant Daping ziekenhuis van de nr. 3 militaire medische universiteit

 5. Verwant zuidelijk ziekenhuis van de nr. 3 militaire medische universiteit
 6. Verwant Xinqiao ziekenhuis van de nr. 3 militaire medische universiteit 

 7. Verwant Xijing ziekenhuis van de nr. 4 militaire medische universiteit

 8. Tangdu ziekenhuis van de nr. 4 militaire medische universiteit
 

Algemene ziekenhuizen in militaire regio's


 1. Beijing Algemeen Militaire Regio ziekenhuis

 2. Nanjing Algemeen Militaire Regio ziekenhuis in Nanjing
 3. Nanjing Algemeen Militaire Regio ziekenhuis in Fuzhou

 4. Guangzhou Algemeen Militaire Regio ziekenhuis in Guangzhou

 5. Guangzhou Algemeen Militaire Regio ziekenhuis in Wuhan

 6. Jinan Algemeen Militaire Regio ziekenhuis

 7. Shenyang Algemeen Militaire Regio ziekenhuis

 8. Chengdu Algemeen Militaire Regio ziekenhuis 

 9. Lanzhou Algemeen Militaire Regio ziekenhuis in Lanzhou

 10. Lanzhou Algemeen Militaire Regio ziekenhuis in Urumqi

 11. Chengdu Algemeen Militaire Regio ziekenhuis in Kunming

 12. Tibet Algemeen Militaire Regio ziekenhuis


Militaire regio Beijing


 1. PLA ziekenhuis 302

 2. PLA ziekenhuis 307

 3. PLA ziekenhuis 281

 4. Verwant ziekenhuis van het luchtvaart medische onderzoeksinstituut

 5. Verwant Bayi kinderziekenhuis van het Beijing algemeen militair ziekenhuis

 6. PLA ziekenhuis 254

 7. PLA luchtmacht ziekenhuis in Tianjin (ziekenhuis 464)

 8. PLA ziekenhuis 251

 9. PLA Bethune internationaal vrede ziekenhuis

 10. PLA ziekenhuis 322

 11. PLA ziekenhuis 264


Nanjing Militaire regio

 1. PLA ziekenhuis 117

 2. PLA ziekenhuis 81

 3. PLA ziekenhuis 180

 4. PLA ziekenhuis 101

 5. PLA ziekenhuis 97

 6. PLA ziekenhuis 174

 7. PLA ziekenhuis 175

 8. PLA ziekenhuis 476
 9. PLA ziekenhuis 105

 10. PLA ziekenhuis 94

 11. PLA ziekenhuis 85

 12. PLA ziekenhuis 455

 13. Songjiang branch van PLA ziekenhuis 455
Guangzhou militaire regio


 1. PLA ziekenhuis 181

 2. PLA ziekenhuis 303

 3. PLA ziekenhuis 161

 4. PLA ziekenhuis 458

 5. PLA ziekenhuis 477

 6. PLA ziekenhuis 457

 7. PLA ziekenhuis 187


Jinan militaire regio


 1. PLA ziekenhuis 401

 2. PLA ziekenhuis 107

 3. PLA ziekenhuis 153

 4. PLA ziekenhuis 89

 5. Yanzhou ziekenhuis 91
 6. PLA ziekenhuis 88
 7. PLA ziekenhuis 150

 8. PLA ziekenhuis 371

 9. PLA ziekenhuis 159


Shenyang militaire regio

 1. PLA ziekenhuis 463

 2. PLA ziekenhuis 201

 3. PLA ziekenhuis 202

 4. PLA ziekenhuis 205

 5. Harbin ziekenhuis 242

 6. Verwant ziekenhuis van Jilin farmacie ziekenhuis (voormalig verwant ziekenhuis van Jilin militair medische college)Chengdu militaire regio


 1. PLA ziekenhuis 452

 2. PLA ziekenhuis 59

 3. PLA ziekenhuis 44

 4. PLA ziekenhuis 324

Lanzhou militaire regio


 1. Lanzhou militaire regio ziekenhuis 474

 2. PLA nr. 3 ziekenhuis

 3. PLA ziekenhuis 451

Bewapende politie ziekenhuizen


 1. Het algemene ziekenhuis van de bewapende politie

 2. Verwant ziekenhuis van het bewapende politie college

 3. Shanxi corps ziekenhuis van de bewapende politie

 4. Shaanxi corps ziekenhuis van de bewapende politie

 5. Ziekenhuis nr. 2 van de Peking corps bewapende politie

 6. Het centrale ziekenhuis van het Beijing gevangenis management bureau

 7. Tianjin politie ziekenhuis

 8. Hebei corps ziekenhuis van de bewapende politie

 9. Anhui corps ziekenhuis van de bewapende politie

 10. Jiangxi corps ziekenhuis van de bewapende politie

 11. Fujian corps ziekenhuis van de bewapende politie

 12. Shanghai corps ziekenhuis van de bewapende politie
 13. Hubei corps ziekenhuis van de bewapende politie

 14. Guangdong ziekenhuis van de publieke beveiliging grenswacht
 15. Guangdong corps ziekenhuis bewapende politie

 16. Shandong grenswacht corps ziekenhuis van de bewapende politie
 17. Henan corps ziekenhuis van de bewapende politie

 18. Sichuan corps ziekenhuis van de bewapende politie

 19. Ningxia corps van de bewapende politie

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2015/2/1/148187.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular