DAFOH: Dokters weigeren verdoezeling bij China's orgaantransplantatiehandelDoor Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH)

08-05-2015 Orgaanroof

Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), de medische organisatie die het plegen van misbruik bij orgaantransplantatie chirurgie in de gaten houdt, zei dat de internationale gemeenschap op hun hoede moet zijn voor China's recente belofte om het oogsten van organen bij geëxecuteerde gevangenen te stoppen.
 De Chinese regering heeft een lang slepende geschiedenis van geheimhouding, misleidende cijfers en tegenstrijdige verklaringen, en ondanks de toenemende bewijzen en internationale eisen om misbruik bij orgaanoogst te stoppen, weigerde Beijing het illegaal oogsten van organen bij gewetensgevangenen te erkennen.

China zegt dat de voornaamste bron van organen voor transplantaties ter dood veroordeelde gevangenen zijn. Een andere realiteit vertelt ons echter, dat organen met toenemende mate verkregen worden via gewetensgevangenen. Deze kwetsbare groep, Falun Gong inbegrepen –- een traditionele Chinese cultivatiemethode die gruwelijk vervolgd wordt, loopt een groot risico om slachtoffer te worden van gedwongen orgaanroof. DAFOH dringt aan bij de globale medische gemeenschap om alert te blijven en China's verklaringen niet te accepteren, verwijzend naar verschillende sleutelfactoren:

Onduidelijke wetgeving:

China oogst organen bij geëxecuteerde gevangenen sinds 1984. Verbazingwekkend genoeg ontkende transplantatie-architect Huang Jiefu onlangs in een interview, dat deze regeling ooit een officiële “wet” was –- welke indien correct, betekent dat tienduizenden verworven organen illegaal waren, en hetzelfde aantal transplantaties onethisch, wat zou moeten leiden tot een vervolging van dokters en ondersteunend personeel.

Tegenstrijdige verklaringen:

In een rapport van ABC in 2013, verdedigde Huang de praktijk van het oogsten van organen bij geëxecuteerde gevangenen door te zeggen, dat ter doodveroordeelde gevangenen op verlossing hopen –- dus, “Waarom ertegen zijn?” In 2014 verklaarde hij dat gevangenen burgers zijn, die het recht hebben hun organen te doneren, hetgeen een interpretatie is van de ethische standaard, die niet erkend wordt door de internationale gemeenschap. Afgelopen maand, tijdens een politieke verandering, verdraaide Huang deze verklaring volledig, en noemde hij deze praktijk “een verboden zone”, en legde hij de schuld bij de onlangs onteerde tsaar van de Chinese veiligheidsdienst Zhou Yongkang.

Onwaarschijnlijk verdoezelde transplantaties:

Chinese ziekenhuizen zijn druk bezig met bewijzen te laten verdwijnen van hun websites om de omvang van de orgaanhandel te minimaliseren. Zeer recent nog in juli 2014, publiceerde het Guangdong nr. 2 provinciaal openbaar ziekenhuis op hun website dat het sinds de oprichting in 1999 meer dan 1000 niertransplantaties uitvoerde. In februari 2015 onder een sfeer van wereldwijd onderzoek van het Chinese orgaantransplantatiebeleid, was diezelfde website aangepast naar 500 niertransplantaties sinds 1999. Het aantal niertransplantaties dat het afdelingshoofd uitvoerde was ook aangepast van 2000 naar 1200 tijdens die periode.

Het is duidelijk dat China niet klaar is om de internationaal geaccepteerde ethiek te delen en deel uit te maken van de transplantatiegemeenschap als een gelijke vertrouwde partner.

Om de verklaringen van de Chinese regering serieus te nemen, moeten de internationale gemeenschap en medische organisaties het volgende eisen:

  • Volle openheid over het gebruiken van gewetensgevangenen als organenbron
  • Transparantie bij orgaanbronnen, en


  • Toegang tot de wegen die China gebruikt om aan organen te komen.

Informatie over Doctors Against Forced Organ Harvesting

Opgericht en georganiseerd door medische dokters met verschillende specialiteiten wereldwijd, streeft Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) ernaar de medische gemeenschap en samenleving te voorzien van objectieve feiten over het onethisch en illegaal oogsten van organen. Het oogsten van organen, het verwijderen van een orgaan bij een donor, zonder op voorhand een vrijwillige toestemming te verkrijgen, wordt beschouwd als een misdaad tegen de mensheid en een bedreiging tegen de algemene medische wetenschap.

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2015/4/10/149676.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular