De dag dat goedheid zegevierde – 25 April, 1999

13-06-2015 Propaganda

(Minghui.org) 16 jaar geleden vond er een unieke gebeurtenis plaats in de straten van Beijing. Het was het begin van een monumentale opeenvolging van gebeurtenissen waarvan de betekenis nog steeds een rol speelt in het hedendaagse China.

De grootste vredevolle demonstratie in de moderne Chinese geschiedenis

Op 25 april 1999, stonden de beoefenaars van Falun Gong op om gehoord te worden. Verontrust door de verhardende toon van de staatsmedia,en aangezwengeld door de illegale arrestaties van tientallen beoefenaars in het nabij  gelegen Tianjin, gingen duizenden mensen naar de hoofdstad om gerechtigheid te vragen voor Falun Gong. Het bleek vervolgens de grootste vredevolle manifestatie te zijn in de moderne Chinese geschiedenis.

Met tienduizenden kwamen ze, om resoluut op te komen voor hun geloof, om te pleiten voor datgene wat ze geloofden dat juist was, en om gerechtigheid te vragen voor hun ten onrechte gevangen gezette vrienden.

En voordat die dag voorbij was, kregen ze waarvoor ze gekomen waren en gingen daarna tevreden terug naar huis.

Achter de schermen beramen geïrriteerde top ambtenaren samen een plan om de beoefening van Falun Gong te onderdrukken.

Uit jaloezie en angst voor de immens groeiende populariteit, hadden Partijleider Jiang Zemin en machtige vertegenwoordigers van de Partij elite al maatregelen ondernomen om Falun Gong te onderdrukken.

Steun van de overheid voor Falun Gong, waar men voorheen bijna altijd op kon rekenen, was er niet meer. In plaats daarvan werden propagandaverhalen die Falun Gong publiekelijk bekritiseerden met grotere regelmaat in Chinese kranten gepubliceerd en uitgezonden op de nationale televisie.

Op die dag, 25 april 1999, kwamen 10.000 mensen in het centrum van Beijing  bijeen om hun bezorgdheden te uiten aan het Bureau van de Raad van State, hetgeen een gebruikelijk proces  is voor Chinese inwoners om hun  onrechtvaardigheden te openbaren.

Maar diezelfde groep ambtenaren die erop uit waren om Falun Gong de kop in te drukken, instrueerden de politie op doordachte wijze de menigte demonstranten om Zhongnanhai,  waar de gebouwen van de centrale overheid gelokaliseerd waren, te omcirkelen.

Waarom?

Het was een uitstekende propaganda mogelijkheid. Het gaf de Partij een podium om Falun Gong naderhand te kunnen beschuldigen van het belegeren van de regering.

Staatsmedia karakteriseerden deze vredevolle en ordelijke demonstratie al s een belegering van de gebouwen van de Centrale Regering.

Op die dag overwon goedheid.

De premier van China op dat moment was Zhu Rongji. Hij ging akkoord om met Falun Gong beoefenaars te praten. Hij garandeerde hun eis voor de vrijlating van degenen die onrechtmatig gearresteerd waren en garandeerde persoonlijk dat de regering niet tegen Falun Gong gekant was.

Toen maakten de 10.000 mensen zich klaar om te vertrekken en verlieten vredevol en stil de demonstratie. Blij en gerust dat hun eisen waren ingewilligd om te geloven dat gerechtigheid zou geschieden.

Op die dag, zegevierde goedheid over slechtheid.

Op die dag, gaf  de beoefening van Falun Gong elke persoon in China hoop. Het demonstreerde dat goedheid inderdaad de Partij zou overheersen, die rond de 90 miljoen van hun eigen burgers de dood injoegen tijdens 50 jaar regeren met ijzeren hand.

Niet het eind van het verhaal

Slechts drie maanden later, lanceerde het regime van Jiang een door de staat gesanctioneerde campagne van vervolging, met de intentie om Falun Gong binnen drie maanden te elimineren.

Maar nu, bijna 16 jaar later, blijven Falun Gong en de miljoenen die het beoefenen standvastig en veerkrachtig. En dat na golf na golf van propaganda en gewelddadige onderdrukking van vreedzaam verzet.

Ja, destijds overheerste goedheid op die dag in april 1999. Maar de Partij heeft sindsdien elke mogelijkheid misbruikt in hun arsenaal om te proberen het tij om te keren.

Talloze Falun Gong beoefenaars zijn gevangen gezet vanwege hun geloof. Tienduizenden van hen zijn ruw gefolterd. Er zijn rond de 4.000 gedocumenteerde verslagen van sterfgevallen als gevolg van de vervolging.  Er zijn aanwijzingen dat 40.000 tot 60.000 Falun Gong beoefenaars vermoord zijn voor hun organen in de ongelooflijke door de staat gesanctioneerde orgaantransplantatie-industrie.

Het in perspectief plaatsen van dit evenement

Het zestiende jaar na deze historische gebeurtenis, herinneren wij ons de stille sterkte van deze vredevolle daad van weerstand, gedreven door geloof en principes, en we vragen van u om het zelfde te doen. Het is een dag om te blijven herdenken.

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2015/4/25/149872.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular