Chinese overheidsfunctionarissen bieden meer steun aan de rechtszaken tegen Jiang Zemin

Maoming (Kanton, China)

(Minghui.org) Steeds meer Chinezen uiten zich tegen de vervolging van Falun Gong, als gevolg van de aanhoudende inspanningen die Falun beoefenaars leverden. Daniel Calingaert, Executive Vice President van Freedom House zei op een bijeenkomst in Washington D.C. afgelopen week: “De Communistische Partij haar campagne om Falun Gong te vernietigen is duidelijk mislukt.” Eén van de manieren waarop deze mislukking duidelijk zichtbaar is, is dat de recente golf van rechtszaken tegen Jiang Zemin, de belangrijkste schuldige en verantwoordelijke voor de vervolging, niet enkel enorme steun ontvangen heeft van de internationale gemeenschap, maar ook openlijk gesteund wordt door vele Chinese ambtenaren en op niet-officiële wijze. Hier zijn twee voorbeelden.

Een groep regeringsfunctionarissen en een politieman uit de stad Maoming, provincie Guangdong, brachten op 17 juli 2015 een bezoek aan een lokale Falun Gong beoefenaar. Ze hadden via het postkantoor vernomen dat deze beoefenaar op 15 juli een aanklacht ingediend had tegen Jiang Zemin, en ze werden door hun oversten gestuurd om meer informatie te vragen.

“Beoefen jij Falun Gong?”

“Ja,” beantwoordde de beoefenaar zonder aarzeling.

“Heb je een aanklacht ingediend tegen Jiang Zemin?”

“Ja.”

“Waarom?”

De beoefenaar gaf hen de reden.

“Waarom? In 1999 lanceerde Jiang Zemin de vervolging van Falun Gong tegen de wil in van andere regeringsleden. Hij heeft ook de vervolging zelf geleid.”

“De vervolging duurt al 16 jaar.  Falun Gong is gebaseerd op de principes van Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid. Vele beoefenaars hebben hier zowel mentaal als lichamelijk voordeel uit gehaald. Mijn ziektes werden geheeld door Falun Gong. Is dat niet goed? Ik heb gedurende de afgelopen 10jaar geen medische hulp meer nodig gehad.”

“De reden voor het aanklagen van Jiang Zemin is om de reputatie van Falun Gong te herstellen.”

De beoefenaar gaf de leider een exemplaar van Zhuan Falun, het hoofdwerk van Falun Gong. De leider ging zitten, en las aandachtig een paar bladzijden. Daarna zei hij tegen de beoefenaar en zijn ondergeschikten: “Als iedereen zich mededogend zou gedragen, zouden de mensen in de samenleving gelukkiger zijn, en zou de morele standaard verbeteren.”

Hij vroeg aan de beoefenaar, “Kan ik dit boek eens lenen? Ik wil het lezen in alle rust en stilte.”

Goedgezind gingen ze weg met het boek in handen.

Het tweede voorbeeld speelde zich af in de stad Jinzhou, provincie Hebei.

De secretaris van het Communistische Partij sub comité in het Sushengdorp, van de gemeente Donglizhuang, vroeg op 7 juli aan een Falun Gong beoefenaar in het dorp: "Heb je een aanklacht tegen Jiang Zemin ingediend? Het stadsbestuur heeft een aantal ambtenaren gestuurd om jou te vinden. "

“Ja, inderdaad. Vraag hen om mij te bellen. Ik zal het hen uitleggen.”

De secretaris belde het nummer en gaf de telefoon aan de beoefenaar.

“Heb jij een aanklacht tegen Jiang Zemin ingediend?”

“Ja, inderdaad. Elke burger geniet de vrijheid van meningsuiting en geloof. Dit wordt beschermd door de grondwet. Jiang's vervolging van Falun Gong is illegaal. Gedurende de afgelopen 16 jaar hadden we geen manier om hem aan te klagen. Nu is er een nieuwe wet. Waarom kunnen we hem niet aanklagen?”

De beoefenaar ging verder, “Waarom kom je niet eens langs, dan zal ik je meer uitleg geven. Ik zal op je wachten.”

De ambtenaar van dat gemeentebestuur zei dat hij het te druk had en legde de telefoon neer.

Hij heeft de beoefenaar niet meer lastig gevallen sindsdien.

Achtergrondinformatie

In 1999, lanceerde Jiang Zemin, als toenmalig hoofd van de Chinese Communistische Partij, eigenhandig de vervolgingscampagne tegen Falun Gong en overheerste alle andere hoofdbestuursleden van het Politbureau.

De vervolging heeft geleid tot de dood van vele Falun Gong beoefenaars in de afgelopen 16 jaar. Erg veel van hen zijn gefolterd voor hun geloof en zelfs vermoord voor hun organen. Jiang Zemin is direct verantwoordelijk voor het aanzwengelen en voortzetting van deze wrede vervolging.

Onder zijn persoonlijk toezicht, bracht de Chinese Communistische Partij op 10 juni 1999 een extralegale veiligheidsdienst tot stand, het “610 bureau”. Deze organisatie bezit meer autoriteit dan gewone politiemachten en het juridische systeem in het uitvoeren van Jiang zijn vervolgingscampagne tegen Falun Gong:  “vernietig hun reputaties, snijdt hun financiële bronnen af en maak hen fysiek kapot.”

De Chinese wet maakt het nu mogelijk voor burgers om eisers in strafzaken te horen, en veel Falun Gong beoefenaars zijn nu dat recht aan het uitoefenen om strafrechtelijke klachten in te dienen tegen de voormalige dictator.

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/24/151712.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular