Vervolging in de provincie Jilin in 2015: 607 arrestaties, 23 veroordelingen en 5 gestorven

22-05-2016 Arrestaties

Volgens door Minghui.org verzamelde gegevens, werden er in 2015 in de provincie Jilin 607 Falun Gong beoefenaars in politiehechtenis geplaatst. Daarnaast werden 121 mensen door de autoriteiten in hun eigen huis lastig gevallen omwille van hun geloof in Falun Gong. Bovendien werden er 23 Falun Gong beoefenaars, veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend tussen één en zeven jaar, en vijf zijn er gestorven als gevolg van foltering.

Sinds het Chinese communistische regime haar campagne lanceerde in 1999 om de spirituele discipline Falun Gong uit te roeien, zijn miljoenen beoefenaars in China willekeurige gearresteerd, en velen zijn gefolterd. Tot op vandaag zijn meer dan 3.900 sterfgevallen door foltering gedocumenteerd. De vervolging houdt tot op de dag van vandaag nog steeds aan.

Figuur 1. Verschillende vormen van vervolging tegen Falun Gong beoefenaars in de provincie Jilin in 2015

 

Van de 607 arrestaties, zijn er 205 (34%) uitgevoerd wegens vergelding voor het indienen van strafrechtelijke aanklachten tegen Jiang Zemin, de voormalige Chinese Communistische Partij leider die de vervolging gelanceerd heeft.

Zevenenvijftig gevallen van mishandeling (47%) werden toegeschreven aan vergelding door de politie vanwege ingediende klachten van beoefenaars.

Falun Gong beoefenaars zijn doelwit in de hele provincie Jilin

Onder de negen regio's in de provincie Jilin vond het grootste deel van de vervolging  plaats in de steden van Changchun (43%) en Jilin (23%). Changchun is waar de oprichter van Falun Gong begon met het onderwijzen van de praktijk aan het publiek.

Figuur 2. Gevallen van pesterijen, arrestaties, veroordeling en doden in negen regio’s van de provincie Jilin in 2015

Vijf doden door vervolging

De 52 jarige mevr. Ni Yanping werd meerdere malen gearresteerd, gevangen gezet en naar werkkampen en hersenspoelingcentra overgebracht. In 2005 werd ze in het Longtanshanzhuang hersenspoelcentrum zo enorm in elkaar geslagen dat ze niet meer kon bewegen of voor haarzelf kon zorgen. Nadat ze terug naar huis kon gaan en haar beoefening van Falun Gong kon hervatten, herstelde ze. Later werd ze opnieuw gearresteerd en gevangengezet en overleed uiteindelijk door marteling.

De 71 jarige mevr. Sun Quifeng werd in 2003 gearresteerd en één jaar in een werkkamp in Changchun vastgehouden. Ze verloor veel tanden door afranselingen die ze daar onderging. Ze kon niet meer herstellen van de martelingen en overleed op 9 november 2015.

Dhr. Wang Zhansheng was in de zeventig. Zijn vrouw werd vier keer gearresteerd en vastgehouden. Iedere keer werd het huis van het echtpaar doorzocht door de politie. Uiteindelijk verliet ze haar thuis om verdere vervolging te vermijden. De politie ging herhaaldelijk naar het huis van dhr. Wang om informatie af te dwingen over de verblijfplaats van zijn vrouw. Door de constante angst en hoge druk werd dhr. Wang ziek en stierf uiteindelijk in april 2015.

Mevr. Sun Xiuhua overleed nadat de politie naar haar huis ging in september 2015 en dreigde om haar te arresteren na het komende Mid-Autumn Festival.

De 72 jarige heer Jin Cangzhu en zijn vrouw werden gearresteerd in 2012. Dhr. Jin kon terug naar huis keren, maar zijn vrouw werd vastgehouden in een hersenspoelcentrum. Ze kreeg een beroerte nadat ze vrijgelaten werd. De gezondheid van dhr Jin verslechterde geleidelijk als gevolg van stress. Hij overleed op 1 maart 2015.

23 veroordeeld tot gevangenisstraf voor hun geloof

Hieronder een lijst van beoefenaars in de provincie Jilin in 2015 die veroordeeld werden tot gevangenisstraf:

Dhr. Li Dequan (李德全): 7 jaar
Mevr. Jin Guoqin (金国琴): 6 jaar
Mevr. Jin Guolan (金国兰): 5 jaar
Dhr. Tian Yifu (田宜富): 5 jaar
Mevr. Zhang Guixia (张桂霞): 5 jaar
Mevr. Wang Shuyan (王淑艳): 4.5 jaar
Mevr. Niu Yafen (牛亚芬): 4 jaar
Mevr. Che Pingping (车平平): 4 jaar
Dhr. Li Dexiang (李德祥): 4 jaar
Mevr. Huang Xiuhuan (黄秀环): 3.5 jaar
Mevr. Xiao Weiwei (肖微微): 3 jaar
Mevr. Yang Yongmei (杨永梅): 2 jaar
Mevr. Liu Xiangge (刘香阁): 1.5 jaar
Dhr. Li Huzhe (李虎哲): 1.5 jaar
Mevr. Tian Yifeng (田宜凤): 3 jaar met 5 jaar voorwaardelijk
Dhr. Sun Defu (孙德福): 3 jaar met 4 jaar voorwaardelijk
Dhr. Liu Qinghua (刘庆华): 3 jaar met 3 jaar voorwaardelijk
Dhr. Zhang Yan'gang (张艳刚): 2 jaar met 2 jaar voorwaardelijk
Mevr. Chen Xiulan (陈秀兰): 1 jaar met 1 jaar voorwaardelijk
Dhr. Han Yongqiang (韩永强): voorwaardelijke straf
Mevr. Jin Yanhua (金艳华): voorwaardelijke straf
Mevr. Liu Ying (刘英): voorwaardelijke straf
Mevr. Wang Jinrong (王金荣): onbekend

Figuur 3. Veroordeelde beoefenaars in jaren van gevangenisstraf

Man verlamd na politie afranseling

Op 27 november 2015 ging de politie naar het huis van He Qinghong, waar agenten hem herhaaldelijk op zijn hoofd sloegen, zelfs in de politieauto.

Een familielid die hem twee dagen later bezocht in het detentiecentrum, zag dat hij vreemd liep. Dhr. He bleek een hersenbloeding te hebben gekregen. Hij kon niet spreken en zijn halve lichaam was verlamd. Toen hij op 24 december ontslagen werd uit het ziekenhuis, was hij nog steeds gedeeltelijk verlamd en kon hij één hand en één been niet bewegen. Hij verloor ook een deel van zijn hersenfuncties.

Families die onder angst en politiedruk leden

Familieleden van Falun Gong beoefenaars ondervonden ook groot leed vanwege mishandelingen die hun geliefden moesten ondergaan tijdens politiehechtenis.

Toen mevr. Zhang Fengxia gearresteerd werd op 25 september 2015, kon haar moeder de druk niet aan en overleed diezelfde nacht.

Nadat Wang Xiaoxin gearresteerd werd op 28 november, keerden de hartkwalen bij zijn ouders terug en onderging zijn vrouw een zenuwinzinking waardoor ze nog steeds niet terug naar huis kan.

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/18/155613.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular