Advocaat verwijderd uit rechtszaal en bedreigd met arrestatie tijdens proces van Falun Gong beoefenaars

22-06-2016 Rechtsmisbruik

(Minghui.org) Drie Falun Gong beoefenaars uit Huaihua in de provincie Hunan werden na acht maanden detentie op 12 april 2016 berecht door de Yongding District Court in Zhangjiajie City. Hun advocaat werd uit de rechtszaal verwijderd tijdens de verdediging.

Mevr. Li Baoxing, mevr. Jin Fuwan, en mevr. Deng Yueer huurden ieder een advocaat in om hen te vertegenwoordigen. Maar de rechten van de advocaten werden ernstig geschonden. Eén van hen werd uit de rechtszaal verwijderd terwijl hij het grondwettelijk recht van vrijheid van geloof van zijn cliënt verdedigde.

De advocaat mocht later weer naar binnen, maar werd bedreigt met arrestatie indien hij zou blijven pleiten voor vrijspraak van zijn cliënt.

De rechter schorste de zitting zonder een uitspraak.

Geen wettelijke basis voor het proces

De advocaten maakten duidelijk dat er nooit een wet bestaan heeft die Falun Gong strafbaar maakt; hun cliënten hadden nooit vervolgd mogen worden voor het uitoefenen van hun grondwettelijke recht op vrijheid van geloof.

Zij verklaarden dat de gerechtelijke instellingen van China zichzelf tegen de mensenrechten en grondwetten geplaatst hebben door de activiteiten van Falun Gong beoefenaars meer dan 15 jaar lang als illegaal te beschouwen.

Geen geldige bewijzen

De aanklager heeft nooit een geldig bewijs kunnen presenteren tegen de verdachten. Wat zij aandroegen waren enkel de Falun Gong materialen die zij in beslag hadden genomen.

De advocaten verklaarden dat deze materialen persoonlijk waren en rechtmatig eigendom van hun cliënten en dat deze materialen geen enkele schade toebrengen aan wie dan ook in de samenleving.

Advocaat verwijderd uit rechtszaal

Eén van de advocaten werd uit de rechtszaal verwijderd toen hij de aanklacht tegen zijn cliënt weerlegde en een vrijspraak eiste. Buiten de rechtszaal werd hij omsingeld door een groep  ambtenaren die hem dwongen in te stemmen met hun manier van denken als hij sprak in de rechtszaal. Op aandringen van de andere advocaten, liet de rechter hem opnieuw binnen.

Toen dreigde de aanklager met een arrestatie als diezelfde advocaat nog verder zou pleiten voor een vrijspraak. De rechter stopte de aanklager niet totdat de andere twee advocaten protesteerden.

Beoefenaars ervan weerhouden de hoorzitting bij te wonen

Yang Jun, hoofd van het lokale 610-Bureau en adjunct-directeur Yang Hua gaven de order aan een groep politieagenten om Falun Gong beoefenaars die in een trein zaten te fouilleren en te voorkomen dat ze de hoorzitting zouden bijwonen.

Drie beoefenaars uit Huaihua City werden gefouilleerd en gedwongen de trein te verlaten nadat hun bezittingen in beslag genomen werden.

Politie versus aanwezigen

Het proces begon om 9.00 uur en eindigde om 16.20 uur. Een uur voor aanvang van het het proces werd de binnenplaats volledig gevuld met politie in burger, die mensen verhinderden om binnen te gaan. Op zijn minst zeventig procent van de zitplaatsen bleef daardoor leeg.

Minder dan 20 mensen, onder wie familieleden en vrienden van de drie beoefenaars, mochten naar binnen. Ongeveer 60 politieagenten zaten voor- en achteraan, die de aanwezigen in het midden omringden.

Achtergrond

De drie beoefenaars en hun chauffeur spraken met de mensen over Falun Gong terwijl ze door de Yongding regio van Zhangjiajie trokken op 20 augustus 2015.

Iemand had hen onder invloed van de CCP aangegeven bij de politie. De procureur van Yongding keurde hun arrestatie goed op 25 september 2015. De dossiers werden teruggestuurd naar het politiebureau wegens onvoldoende bewijs en onduidelijke feiten. De politie voegde er materialen aan toe en stuurde de dossiers drie weken later terug.

De procuraat legde de zaak voor aan het gerechtshof van Yongding op 21 januari 2016.

Op 12 april 2016 hield de Youngding District Court het proces in het gerechtshof.

Gedeeltelijke lijst van aanklagers in de Youngding District Court in Zhangjiajie City

Voorzitter, Mei Zhongcai, +86-744-8597201 Hoofd-Rechter voor criminele feiten, Xiang Yanzhong, +86-13574455155 Rechter, Xiang Hong, +86-15807444611 Rechter Tan Yanyun, +86-13174211618 Rechter, Zhao Xueji, +86-13467442969 Rechter, Wang Hongying, +86-13574444918 Rechter, Zhang Ying, +86-15874442226 Rechter: Yin Nana, +86-18107441816

Bron http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/14/156978.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular